Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

advertisement
Gastroenterologisk avdelning, GEA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
PEG – information och skötselanvisning
PEG är en förkortning av:
Perkutan
genom huden
Endoskopisk
en teknik där man använder ett böjligt
instrument, gastroskop, för undersökning
av magsäcken.
Gastrostomi
en öppning med sond/slang genom bukväggen till magsäcken.
Patient med PEG
Perkutan endoskopisk gastrotub – PEG - består av en sond, som går
direkt in i patientens magsäck. Sondens ände i magsäcken är försedd
med en stopplatta som håller den på plats mot bukväggen. På utsidan
mot huden sitter en justerbar stopplatta som gör att sonden hålls på
plats och inte glider in i magsäcken.
Så här sätts PEG
Skötsel av nylagd PEG
När det har gått 10 dagar efter insättning kan man ta bort alla förband, och även börja snurra
PEG motsols, så den inte växer fast. Detta moment förenklar vid byte till Knapp eller borttagande av PEG.
Innan matning påbörjas
Tvätta alltid händerna innan.
För att förhindra kräkningar och aspiration, är det bra för patienten att sitta eller halvsitta
(minst 300 vinkel) såväl under matning som ½- 1 timma efter matning.
Kontrollera att det inte är stopp i PEG.
Bered och tillför mat och mediciner enligt läkarens eller dietistens ordinationer och tillverkarens anvisning.
Tillse att näringslösningen är rumstempererad.
PEG – Information och skötselanvisning
Gastroenterologisk avdelning GEA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2010-03-25
Matning
Matningen som ordineras av läkare eller dietist, kan ske med hjälp av en spruta eller pump.
Efter avslutad matning, se till att patienten får tillräckligt med vätska. Vätska är lika viktigt för
en patient som intar föda på detta sätt, som för patienter som äter på vanligt sätt. Tänk på att
välling är mat, och patienten behöver vanligt vatten. Vätskorna man ger i PEG bör vara rumstempererade, annars bildas en fettbeläggning på silikonmaterialet. Undvik att få luft i magen
under matningen, detta är inte farligt men ger gasbildning i magen.
Läkemedelshantering via PEG
Läkemedel kan ges via PEG och då helst i flytande form. Om tabletter används, skall dessa först
lösas i 30-50 ml rumstempererat vatten. Dragerade tabletter där det blir flagor kvar, måste
plockas bort, annars blir det lätt stopp i PEG. Kapslar med granulatmedicin, om dessa spolas ner
i PEG måste det spolas rikligt med vatten efter, annars sätter sig granulatmedicinen i slangen
och det blir stopp.
Flytande medicin kan sprutas ner i sondslangen, skölj alltid rikligt med vatten efteråt. Patienten
skall vara sittande eller halvsittande under 30 minuter efter det att medicin intagits.
Rengöring
Problemlösning
Munnen:
Viktigt med god munvård om patienten inte äter på vanligt sätt. Borsta tänderna, samt
fukta eller smörj läpparna regelbundet.
Att förebygga och avlägsna stopp i PEG:
2
Om PEG-sonden av någon anledning dragits ut:
Om huden ser irriterad ut:
Om huden ser infekterad ut:
Läckage vid kanalöppningen:
Diarré:
3
Patient med knapp
KNAPP med Ballong (distalt) kuffport (BAL)
Yttre plattan som ligger an huden, med öppningsport.
En Knapp ersätter som regel en PEG och ger direkt ingång till magsäcken. Det finns en uppblåsbar ballong i ändan som finns i magsäcken som gör att den sitter på plats. Knappen har en
låg profil och ligger platt mot huden samt är försedd med en öppningspropp. Knappens storlek
kan identifieras när proppen öppnas i både omkrets (french) och längd.
Knapp kan tidigast sättas 8 veckor efter PEG inläggning. Till knappen finns 2 sorters kopplingsslangar.
En vinklad slang med två infarter, en för medicin och en för mat.
En rak slang för bolusmatning.
Matning, läkemedel, rengöring och problemlösningar
Samma rutiner som vid PEG.
Skötsel av Knapp:
Ballongen som håller knappen på plats i magsäcken, ska till i början kuffas ur 1
gr/veckan med sterilt vatten eller kranvatten. Används koksalt kan det bildas kristaller.
Till en början dunstar vattnet i ballongen och när detta avtar kan ballongen kuffas om
var annan vecka.
Skötsel och rengöring av matningsslang:
Hållbarhet ca 2 - 4 veckor.
Efter varje måltid skall slangen diskas med diskmedel och vatten, skölj noga med vatten.
Blås därefter igenom med luft så att slangen blir torr, använd en spruta. Är det vatten
kvar kan det växa bakterier och bli mögel.
Förvara i en matlåda patientbundet i kylskåp.
Generella råd:
Munvård:
Viktigt med god munvård om patienten inte äter på vanligt sätt. Borsta tänderna, samt
fukta eller smörj läpparna regelbundet.
Orolig mage:
Vänta med matning till patienten mår bättre. Vid illamående mata ofta och långsamt.
4
Aspiration:
Om patienten mot förmodan kräks och får mat i luftvägarna, kan patienten börja hosta
och få problem med andningen. Avbryt matningen omedelbart och kontakta genast
läkare eller sjuksköterska för råd.
Knapp byte:
Knappen bör bytas efter ca 6 månader. Detta kan göras av vårdpersonal med reell
kompetens eller patienten/anhörig. Kontakta din distriktsköterska för förskrivning av ny
knapp och matningsslangar.
Förskrivningar görs via: www.vgregion.se/hmf, Särnär Barn och Vuxna, Regionservice.
Rådgivning:
Kontakta någon av GEA/SU/S kontaktpersoner:
SSK Lena Gustavsson och SSK Jessica Ryhlander
Tel: 031- 342 94 88 eller 031- 342 33 98
Om ballongen på Knappen går sönder:
Följ instruktioner i knapp häftet och byt till ny knapp. Om du ej har en reserv knapp
hemma eller inte kan byta till ny knapp själv, stoppa tillbaka som den är, sätt på
matningsslang, tejpa fast den, fortsätt mata. Ta kontakt med vederbörande
läkare/sjuksköterska eller GEA:s kontaktpersoner.
Introducer Kit
Med Mic Introducer Kit görs inläggningen med endoskopisk, radiologisk eller kirurgisk teknik.
Används för patienter när PEG inte kan läggas på traditionellt sätt som vid t.ex. bukoperationer, eller trång passage i matstrupen eller vid nackproblem.
Skötsel:
Vid anläggandet av knappen fixeras magsäcken med 3-4 stygn som sitter fast i små vita
runda plattor. Dessa stygn/plattor lossnar av sig själv efter 3-4 veckor. Lossnar ej
stygnen/plattorna efter 4 veckor ta kontakt med distriktsköterska för borttagande av
stygn/plattor.
Annan skötsel och generella råd som Knapp.
5
Gastrostomitub
Matning, läkemedel, rengöring och problemlösningar:
Färgkodad tydlig markerad kuffport(BAL)
Tydlig markerad matport (FEED)
Läkemedelsport tydligt markerad (MEDS)
Distal tipp med ballong, håller tuben på plats, plattan på
tubslangen som ska ligga an huden.
Transgastric Jejunal Feeding Tube
Mic-Key TJ ser ut som en knapp men det möjliggörs
nutrition i tunntarm (jejunum) och man har också möjlighet
till tömning/luftning av magsäcken. Tunntarmssonden har
två kanaler, en till magsäcken märkt ”GASTRIC” och en
till jejunum märkt ”JEJUNAL”. Det finns även en uppblåsbar ballongkanal märkt ”BAL”. Denna ballong gör att
den sitter på plats mot bukväggen. Det finns en öppningsport. Knappens storlek kan identifieras när proppen öppnas
i både omkrets (french) och längd.
Jejunumsonden har backventiler och låsmekanism för
kopplingsslangen. Sonden används för långtidsbruk hos
både barn/vuxna. Dessa patienter har som regel refluxproblematik, och kräks om vällingen kommer direkt till ventrikeln.
Skötsel:
Tvätta dagligen med tvål och vatten runt knappen och huden, torka torrt eller låt lufttorka. Det går även bra att duscha eller bada i badkar. Bad ute i sjö och saltvatten går
också bra. Offentliga badhus tejpa in knappen.
Undvik om möjligt ha kompress runt kanalen.
Kontrollera knappen och byt vatten (vanligt vatten eller sterilt vatten) i ballongen. Se
skötsel av Knapp.
Om sonden åker ur kanalen, stoppa tillbaka den och ta kontakt med läkare eller sjuksköterska omgående.
6
Vid stopp i sonden kan man prova att spola och aspirera med vanligt ljummet vatten, om
inte detta hjälper kan man prova; vichyvatten, coca-cola, citronvatten som ”löser upp”
stoppet av beläggning av välling.
Kopplingsslangar, se Skötsel och rengöring av matningsslangar till Knapp. Och även
Generella råd.
Jejunumsonden byts endast vid slitage eller om ballongen gått sönder. Bytet måste göras
på sjukhus med endoskopisk hjälp. Sonden skall förskrivas av distriktssjuksköterskan.
Observera att produkten ej är upphandlad och måste beställas som icke upphandlad
produkt i separat bilaga.
Transgastric Jejunal Feeding Tube
Mic-TJ är en tunntarmssond som kan anläggas med endoskopisk, radiologisk och kirurgisk teknik.
Mic-TJ har två kanaler, en till ventrikeln märkt ”GASTRIC”
för tömning/luftning och till tunntarm märkt ”JEJUNAL” för
näringstillförsel. Det finns även en uppblåsbar ballongkanal
märkt ”BAL”. Denna ballong gör att den sitter på plats mot
bukväggen.
Skötsel:
Se vad som står skrivit på Mic-Key TJ.
7
Download