Förslag kodningsutbildning våren 2014

2013-02-26
Gunilla Persson
Förslag kodningsutbildning våren 2014.
Kontaktpersoner
Kursansvarig läkarsekreterare/vårdadministratör: Lilian Kikuchi, [email protected] ,
ankn 40836 och Lena Granberg, [email protected] , ankn 40835
Kursansvarig administratör Resurscentrum: Helen Johansson, [email protected] , ankn
30525.
Ansvarig HR-konsult vid Resurscentrum: Gunilla Persson, [email protected] , ankn
30112.
Tider
Kurstillfälle 1-8 är kl. 08.30-16.00. Tillfälle 9 (tentamen) är kl 08.30-12.30. Fika ca kl 09.30
samt kl 14.00. Lunch kl 11.30-12.30. Lunch och fika ingår.
Kurs 12 i LINKÖPING våren 2014 - Plats meddelas senare
Kursansvarig: Lilian Kikuchi
Datum Innehåll
1
Introduktion
5/3
Praktiska detaljer
2014
Grundläggande metodkunskap
Komplikationer och
biverkningar
Skade- och orsakskoder
2
3
4
5
12/3
2014
19/3
2014
26/3
2014
2/4
2014
Tid
08.30-16.00
Föreläsare
Gunilla Persson
Lilian Kikuchi
Lena Granberg
Forts från tillfälle 1
Geriatrik
08.30-11.30
12.30-15.30
Summering
15.30-16.00
Medicin
08.30-15.30
Summering
15.30-16.00
Kirurgi
08.30-15.30
Öron
14.30-16.00
Ortopedi
08.30-14.00
Ögon
14.30-16.00
Lilian & Lena
Christina Hedblom
Pernilla Salcinovic
Lilian/Lena
Ted Cabreira
Karin Ringdahl
Lilian/Lena
Jessica Frisk
Helen Eriksson
Elisabeth Flashar
Anette Levén
Magnus Odensten
Annelie Gustavsson/Sirpa
Hiltunen
Eva Gottvall
Christina Gylling
2013-02-26
Gunilla Persson
6
7
8
9
9/4
2014
16/4
2014
30/4
2013
7/5
2014
Gynekologi och obstetrik
08.30-11.30
Barnsjukvård
12.30-15.30
Summering/frågor
Psykiatri
15.30-16.00
08.30-11.30
Infektion
12.30-15.30
Summering/frågor
Onkologi
15.30-16.00
08.30-11.30
Sjukdomsklassifikation i
Östergötland
Repetition
Tentamen
12.30-13.30
Tanja Konstantinova
Gunnel Dahlberg/Lotta
Johansson
Tobias Ekenlie
Marianne Lund
Lilian/Lena
Hans Nilsson
Gunilla Cederberg
Lars Eriksson
Berit Rydberg-Lenngren
Lilian/Lena
Tommy Leijon
Lena Wigren
Kerstin Jonsson
13.30-16.00
08.30-12.30
Lilian & Lena
Lilian & Lena