instruktion vid laddning av elfordon

INSTRUKTION VID LADDNING AV ELFORDON
Lös P-biljett.
Du laddar kostnadsfritt med Bra Miljömärkt el från Falkenberg Energi.
Starta laddning
1. Öppna laddstolpens lucka och anslut bilens laddkabel
2. Sänd ett SMS till nr. 72672 med följande innehåll:
LADDA 2148
STOLP ID återfinns på stolpens framsida under tangentbordet
Kort efter att SMS:et är sänt kommer en PIN-kod
tillbaka via ett svars-SMS
3. Knappa in PIN-koden på stolpen tangentbord
4. Vid godkänd PIN-kod tänds den gröna lampan
vid uttaget och laddning startas.
Avsluta laddning
1. Knappa in samma PIN-kod på stolpens tangentbord som vid start av laddning
Laddning avbryts och luckan låses upp
2. Öppna laddstolpens lucka, avlägsna bilens laddkabel och stäng därefter laddstolpens lucka.
Kontakta kundtjänst på Falkenberg Energi 0346-88 67 11 vid behov av ytterligare information
eller hjälp.