Bilaga 2 ÖVERGRIPANDE DEFINITION AV RESPEKTIVE

advertisement
 Bilaga 2 ÖVERGRIPANDE DEFINITION AV RESPEKTIVE SPECIALISTOMRÅDE ENLIGT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET KAP 1.4 Markera val av specialistområde/n genom att kryssa i kolumnen: Anbud lämnas (X). Bilagan ska fyllas i och bifogas anbudet som PDF. 1. Ortopedi öppen-­‐ och slutenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området ortopedi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar, behandlingar och operationer inom minst ett av de ortopediska områdena nedan. Uppdraget ska inkludera pre-­‐ och postoperativt mottagningsbesök samt postoperativ slutenvård. Område ortopedi Anbud lämnas (X) Ryggkirurgi Axelkirurgi Armbågskirurgi Handkirurgi Höftplastik Andra höftoperationer Knäplastikkirurgi Andra knäoperationer Fotoperationer Möjlighet till slutenvård 2. Neurologi öppen-­‐ och slutenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området neurologi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar och behandlingar inom det neurologiska området till exempel stroke, epilepsi, CP-­‐skada och Parkinsons sjukdom. Område Neurologi Anbud lämnas (X) Neurologi Möjlighet till slutenvård 3. Allmänkirurgi öppen-­‐ och slutenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området allmänkirurgi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar, behandlingar och operationer inom minst ett av områdena nedan. Uppdraget ska inkludera pre-­‐ och postoperativt mottagningsbesök samt postoperativ slutenvård. Område Allmänkirurgi Anbud lämnas (X) Endokrinkirurgi Gallkirurgi Ljumskbråckskirurgi Bukväggskirurgi Urologi 1 Obestitaskirurgi Nedre gastrointestinal kirurgi Analkirurgi Möjlighet till slutenvård 4. Kärlkirurgi öppenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området kärlkirurgi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar, behandlingar och operationer inom minst ett av områdena nedan. Område Kärlkirurgi Anbud lämnas (X) Claudikatio Åderbråck 5. Onkologi öppen-­‐ och slutenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området onkologi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar och behandlingar inom området onkologi. Område Onkologi Anbud lämnas (X) Onkologi Möjlighet till slutenvård 6. Öron, Näsa, Hals öppenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området öron, näsa, hals. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar och behandlingar samt även operationer inom minst ett av områden nedan. Uppdraget ska även inkludera pre-­‐ och postoperativt mottagningsbesök. Område Öron Näsa Hals Anbud lämnas (X) Allergiutredning Hörselnedsättning Stämbandssjukdomar Tonsill/adenoidoperation 7. Plastikkirurgi öppen-­‐ och slutenvård Leverantör ska bedriva verksamhet med inriktning på specialistvård inom området plastikkirurgi. Leverantör ska kunna utföra nödvändiga bedömningar/diagnostik, utredningar, behandlingar och operationer inom områden nedan. Uppdraget ska inkludera pre-­‐ och postoperativt mottagningsbesök samt postoperativ slutenvård. Område Rekonstruktiv plastikkirurgi Anbud lämnas (X) Bukreduktionsplastik Bröstreduktion och rekonstruktion Kärlkirurgi Möjlighet till slutenvård 2 8. Neurologisk rehabilitering Leverantör ska bedriva rehabiliteringsverksamhet med inriktning på specialistbedömningar och rehabiliteringsåtgärder inom området neurologi. Rehabiliteringsbehov kan ha uppstått till följd av till exempel trafikolycka, sjukdom såsom MS, stroke eller medfödd neurologisk diagnos. Område Neurologisk Anbud lämnas för barn-­‐ och Anbud lämnas för rehabilitering ungdomsrehabilitering (X) vuxenrehabilitering (X) Rehabilitering Möjlighet till slutenvård 9. Ortopedisk rehabilitering Leverantör ska bedriva rehabiliteringsverksamhet med inriktning på specialistbedömningar och rehabiliteringsåtgärder inom området ortopedi. Rehabiliteringsbehov kan ha uppstått till följd av till exempel trafikolycka eller medfödd diagnos. Område ortopedisk Anbud lämnas för barn-­‐ och Anbud lämnas för rehabilitering ungdomsrehabilitering (X) vuxenrehabilitering (X) Rehabilitering Möjlighet till slutenvård 3 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards