Diagnosregistrering och DRG

advertisement
1 (1)
RUTIN
Hälso- och sjukvårdsförvaltning
Diagnosregistrering och DRG-gruppering
Gäller alla patienter oavsett mantalsskrivningsort.
Slutenvårds och öppenvårdsregistrering
Alla slutenvårdstillfällen och besök till läkare i öppen specialiserad vård ska diagnosregistreras.
För slutenvårdstillfällen samt för besök till läkare i öppenvård krävs att man först registrerar
diagnos innan man kan registrera eventuella åtgärder. Övrig hälso- och sjukvårdspersonal är inte
skyldiga att ange diagnos utan kan registrera eventuella åtgärdskoder utan att först ange
diagnoskod.
Öppenvårdsbesök som leder till akut inläggning skall inte diagnosregistreras
Om patienten akut skrivs in i slutenvård vid ett öppenvårdsbesök registreras detta på följande
sätt
Öppna vårdkontakten
I rullisten för
”vårdplaneringskod
SLL” välj
alternativet
”1 Akut intagning i
slutenvård”.
Markera ”DRG nej”
Markera rutan för
”inskrivning
Tryck på knappen ”Godkänn ”
Vårdkontakten står nu med status ”Godkänd” i ”Vårdkontaktöversikten.
Dokumentnamn
Diagnosreg och DRG-gruppering rev 2011-11-14
Diarienummer
HSN 2011/64
Framtagen av – funktion/namn
Systemförvaltning, Christina Fagerström
Godkänd av – funktion/namn
Chefläkare, Gunnar Ramstedt
Upprättat/godkänt datum
2011-11-14
Version
3
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards