Releaseparty för en frisk framtid

advertisement
UBLICERAD 2009-03-31
Releaseparty för en frisk framtid
MistraPharmas bok ”En frisk framtid” ger en helhetssyn på läkemedelsflödet. Den 2 april är det releaseparty för
boken på Nalen och listan på deltagare är diger.
MistraPharma har tillsammans med Apoteket AB och Stockholms läns landsting tagit fram boken ”En frisk
framtid – Läkemedel i ett hållbart samhälle”.
- Det verkar finnas ett enormt intresse för läkemedelsflödet, säger Karin Liljelund, ordförande i boken
redaktionskommitté.
Varje kapitel tar upp var sin aspekt av läkemedelsflödet, allt ifrån livsstilsfrågor, internethandeln, förfalskade
läkemedel och antibiotikans dåliga lönsamhet till hållbar distribution, handel och vattenrening.
Under releasepartyt på Nalen den 2 april håller Charlotte Permell i en informell paneldiskussion med Ethel
Forsberg, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, Christina Rångemark Åkerman, generaldirektör för
Läkemedelsverket, den amerikanska författaren och forskaren David J. Triggle, Bengt Mattson från
läkemedelsindustrin, Barbro Westerholm, riksdagsledamot och läkare, Christina Rudén, programchef på
MistraPharma samt Kairos Futures trendspanare Anna Kiefer.
Boken kan beställas från Apoteket AB, [email protected], eller per tel 08-466 10 70.
MistraPharma är ett Mistrafinansierat forskningsprogram. Mistra investerar totalt 44, 5 miljoner kronor fram till
år 2012. Syftet med programmet är framför allt att identifiera läkemedelssubstanser som utgör en betydande risk
för vattenlevande organismer, rekommendera tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och förbättra strategier
och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelssubstanser som kan orsaka oönskade miljöeffekter.
Programmet syftar också till att stärka kontakterna och kommunikationen inom nätverket av svenska och
internationella forskare och användare.
Download