Senaste nytt från forskningsprogrammet MistraPharma

advertisement
Senaste nytt från
forskningsprogrammet
MistraPharma
Jerker Fick
Kemiska institutionen
MistraPharma är finansierat av Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (Mistra).
Forskningsprogrammet startade 2008 och
kommer att avslutas 2015
Blandningstoxikologi
Kombinationseffekter
av olika steroidhormoner
Utveckla verktyg för att utvärdera relevans och kvalitet
av (eko)toxiska studier; www.scirap.org
Förslag på hur man kan förbättra EU lagstiftningen kring
miljöriskbedömningar av läkemedel
Reproduktionseffekter av
progestiner
Biokoncentration,bioackumulation
& ekologiska effekter
Metodutveckling
Persistens
Jacob et al NRN 2008
Shyness - Boldness
Aggressiveness
Activity
Sociability
Exploration - Avoidance
Exponering vid olika nivåer
Kontroll
Låg – 1.8 mikrogram / L
(0.001 – 0.58 mikrogram / L)
Hög – 910 mikrogram / L
Aktivitet
Brodin et al Science 2013
Socialindex
Brodin et al Science 2013
Djärvhetsindex
Före
Efter
Brodin et al Science 2013
Djärvhet kontroll
Djärvhet Hög
Födointagshastighet (s)
kontroll
låg
hög
Antal zooplankton
Brodin et al Science 2013
Oxazepam BCF 12
Oxazepam BCF 3
Fexofenadin BCF 120
Hydroxizin BCF 2000
Jonsson et al STOTEN 2014
Relativ totalhalt
och antal läkemedel
3
5
3
20
1
2
5
2
3
3
2
2
4
Download