Sedimentprovtagning av småbåtshamnar i Stenungsund
Anna Zeffer
Per-Olof Samuelsson
TBT = Tributyltenn, Organisk tennförening
•Giftigaste substansen mänskligheten släppt ut
•Finns/fanns främst i båtbottenfärger
•Akuttoxiska effekter vid 0,032 µg/kg TS
•Giftigast för snäckor och musslor
Irgarol
•S-triazin bekämpningsmedel
•Finns fortfarande i båtbottenfärger
•Främst effekt på alger, påverkar fotosyntesen
•Akuttoxiska effekter vid 2,5 µg/kg TS
Hona av nätsnäcka. Bild från Marine Monitoring, Marina Magnusson
Kä
lls
G nä s
et
sk
Bå G är 1
tk ets
l
Bå ubb kär
en 2
tk
lu
1
b
yt
Bå b e
a
n
tk
1
Bå lubb dju
p
tk
lu en 2
bb
en yta
2
Fr
e g dju
Fr atte p
eg
n
y
at
te ta
n
dj
up
G
äs Co
th op
Ha am
vd nen
Ha e n
vd 1 y
e n ta
1
d
Ha jup
vd
e
Bo n 2
re
Ha
Ko alis
m
lh
Ha n ko ätt
m n to an
nk
r
on et y
to
t
re a
td
ju
p
mikrogram/kg TS
TBT-halt
500
50
0
468
450
400
350
300
338
250
200
225
173
150
100
96
2
4,6 2,2
27
13 8,4
31
21
25
toxiska skador vid 0,032 µg/kg TS
Mjösund = 3240 µg/kg TS
46
83
64
2,8
nä
s
G
C
oo
äs
p
th
am
H
ne
av
n
de
n
H
1
av
yt
de
a
n
1
dj
up
H
av
de
n
2
Bo
re
a
Ko l is
H
am
lh
ät
nk
ta
on
H
n
am
to
re
nk
ty
on
ta
to
re
td
ju
p
et
sk
är
1
G
Bå
et
sk
tk
är
lu
bb
2
Bå
en
tk
1
lu
yt
bb
a
en
Bå
1
tk
dj
lu
up
bb
Bå
e
n
tk
2
lu
yt
bb
a
en
2
Fr
e g dj u
p
at
t
e
Fr
e g n yt
a
at
te
n
dj
up
G
Kä
l ls
mikrogram/kg TS
Irgarolhalt
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
akuttoxiska skador vid 2,5 µg/kg TS
Mjösund: 7400 µg/kg TS
Högst halter vid båtupptag:
•Stenungsunds båtklubb
•Hamnkontoret
•Havden
•Borealis
•Mjösund
•Kolhättan