Så här skriver thyreoideaspecialisten dr Ridha Arem i

advertisement
Så här skriver thyreoideaspecialisten dr Ridha Arem i boken The thyroid
solution:
”Trots att läkemedelsföretag har försökt kombinera de två
(sköldkörtel-)hormonerna har de inte lyckats kopiera naturens fina reglering. Hos
människor produceras 20% av kroppens behov av T3 direkt i sköldkörteln. Korrekt
substitution bedöms vanligen genom att mäta vad hypofysen känner av och sen
frigör (TSH).
Ju mer vi förstår av kemin och den komplexa regleringen av sköldkörtelhormonerna
i kroppen, inser vi att de regleringar som görs via hypofysen, hjärnan och andra
organ är något annorlunda.
Läkarna antog att de genom att ge patienterna T4 kunde normalisera
sköldkörtelhormonerna i kroppen. Detta har visat sig inte stämma för alla patienter.
Genom att ge patienten enbart T4 för att normalisera TSH, kommer några
fortfarande att sakna den lilla mängd T3 som vanligen bildas i sköldkörteln.
Det är möjligt, även om proverna visar normala resultat och att konverteringen av
attt någon form av
T4 till T3 i kroppens organ tas med i beräkningen, at
hypothyreoidism i hjärnan eller t.o.m. generellt i kroppen fortfarande kan förkomma
orsakat av T3T3-brist.
Ett normalt TSH innebär inte nödvändigtvis att hjärnan och övriga organ får exakt
den mängd T3 som behövs...
…Jag visste att de bestående besvär som patienter som behandlas för underfunktion
har ofta är av två slag.
Många fortsätter att besväras av symptom på låg ämnesomsättning… symtomen
indikerar att kroppen inte får exakt den rätta mängden T3 genom konverteringen
från T4.
Många lider
lider av depression i någon form, också det troligen till viss del beroende på
för lite T3 i hjärnan...
Under mitt sökande efter rätt dos T3 att kombinera med T4, kom jag fram till att i
allmänhet behöver en genomsnittspatient 10 mikrogram syntetiskt T3 för att uppnå
bästa symtomlindring.
Denna mängd är faktiskt väldigt nära den mängd som en normal sköldkörtel
producerar varje dag hos de flesta människor (6-10 mikrogram).
Behandlingsplanen innebär att patienten behandlas med T4 först. När sen patienten
uppnått och bibehållit normala och stabila TSH-värden, minskar jag ursprungsdosen
T4 med 37-38 mikrogram och ersätter det med 10 mikrogram T3, uppdelat i två
doser (5 mikrogram på morgonen vilken tas tillsammans med den nya reducerade
dosen av T4, och 5 mikrogram vid 14-tiden).
Denna behandlingskombination tillåter nivåerna av både sköldkörtelhormon och
TSH att förbli normala och stabila. Detta sätt att behandla kroniskt sjuka är en
snarlik imitation av vad en normal sköldkörtel förser kropp och hjärna med.
När du kollar dina värden flera veckor senare ska dina T3- och TSH-nivåer mätas två
till tre timmar efter att du tagit din morgondos av sköldkörtelhormoner, för att
säkerställa att du inte är överdoserad.
Syntetiskt T3 i en dos på 10 mikrogram/dag åstadkommer önskad välbefinnande för
de flesta patienter, även de som har krävt högre T4-doser. Några patienter är dock
väldigt känsliga för T3 och mår bättre med bara 5 mikrogram/dag.
Endast enstaka patienter, som initialt krävt mer än 175 mikrogram T4, kommer att
behöva en högre dos T3 (5 mikrogram tre gånger/dag), om de fortsätter att ha
symtom på depression under pågående behandling med 10 mikrogram T3.”
Download