Fritidsbåtar läcker metaller som zink och koppar via båtbottenfärger

advertisement
Fritidsbåtar läcker metaller som zink och koppar via båtbottenfärger och
giftiga kolväten från bränslet. För att mäta hur mycket av dessa olika
ämnen som släpps ut har jag hängt ut provtagare under hög- och
lågsäsong i både mer och mindre välbesökta naturhamnar.
Genom att jämföra mellan säsonger och lokaler kan man studera bidraget
från båtarna men också se om halterna generellt överstiger fastlagda
gränsvärden.
Jenny Egardt, doktorand som studerar effekter av fritidsbåtar i
marina kustmiljöer
Läs mer här
Download