Hur kan föräldrar förhålla sig till barns frågor och deras sexualitet?

advertisement
Barns sexualitet
Maria Bergström
Socionom och sakkunnig RFSU
Vad vet vi om barns
sexualitet?
• Lite forskning om barns sexuella
uttryck
• Etiska dilemman
• Fokus ofta på sexuella övergrepp
• Vilken forskning kan vi använda
oss av?
Vad gör barn?
”Naturligt o hälsosamt sexuellt
beteende” – vad är det?
• Utforskande och nyfikenhet genom
uppväxten
• Lekar med andra på samma nivå
• Frivillighet och inte inslag av tvång
eller aggressivitet
• Balanserad mot andra intressen
och lekar
• Socialiserad ex ”naturlig genans”
0-5 år
• tittar och tar på sin kropp och kön
• rör vid/gnider sitt kön mot blöja
• tittar och tar på andra barns
könsorgan
6-9 år
• en ökad nyfikenhet kring
vuxensexualitet och frågor om
bebisar
• ökad nyfikenhet inför andra barns
kön, vill leka sexuella lekar för att
utforska andras kön
• utforskar skillnader mellan killar
och tjejer
10-12 år
• Undersöker sin kropp och funderar
över kroppsliga förändringar
• Blir ihop
• Ökat sexuellt intresse för andra
• Provar kyssar och hångel
På vilket sätt möter ni barns
sexualitet?
BIKUPA
Vuxnas frågor
• Vad är ”normalt”?
• Kan det här skada mitt/andra
barn?
• Har mitt barn blivit utsatt för ett
sexuellt övergrepp?
• Vad tänker andra vuxna?
• Hur kan jag vara en god förälder?
Varför är det viktigt att
uppmärksamma frågan om
barns sexualitet?
A. Barn är sexuella
• Barn är sexuella subjekt
• Barn har frågor
• Barn måste få vara sexuella på sin
nivå och på sina villkor
B. Vuxna är normativa
• Genus, sexuell läggning,
könsidentitet
• Hbt-barn osynliggörs liksom barn i
regnbågsfamiljer
• Föräldrar påverkar sina barns
sexualitet - både positivt och negativt
C. Barn behöver ett språk
• För att kunna tala om sina tankar
och känslor
• Minskar utsattheten
• Behöver ha ett vedertaget ord för
sitt kön
D. Barn behöver bekräftas i
sina upplevelser
• Barn har sällan någon att tala med
• Mindre acceptans för barns
sexuella uttryck med stigande ålder
E. Vuxna saknar och
efterfrågar kunskap
• Okunskapen är stor om barns
sexuella utveckling och sexuella
uttryck
• Förhållningssätt påverkar barnens
sexuella hälsa
F. Sexuell hälsa/ohälsa
• Sexualiteten som hemlig och icke
talbar - ökad utsatthet
• En öppen attityd har man med sig
genom livet
• Leken - ett sätt att lära egna och
andras gränser
Gruppdiskussion
Fråga att diskutera
Jag är en orolig mamma som undrar om våra
barns sexuella vanor. Vi har upptäckt att de
leker sexlekar – att de ska ta på varandra. Är
detta normalt beteende av en 5- och en 7åring? Hur ska vi hantera detta som
föräldrar?
Diskutera:
Vad vill vi veta? Hur ska vi svara?
Fråga att diskutera
Jag har upptäckt att min 2 ½ -åriga son
onanerar. Det brukar vanligtvis ske i
samband med att han ska sova, men även
andra gånger. Är detta normalt? Hur ska vi
hantera detta som föräldrar?
Diskutera:
Vad vill vi veta? Hur ska vi svara?
Vad vill vi veta?
Hur ska vi svara?
Uppföljning av gruppdiskussionen
När något ”sticker ut”
• Vilken känsla är kopplad till
handlingen?
• Hur verkar barnet må i övrigt?
• Hur ser barnets relationer ut?
Hur kan man agera?
• Tänk bort ”sexet” – hur agera då?
• Barn socialiseras
• Ev söka hjälp för stöd eller
bedömning
Vad kan det bero på?
• Intryck utifrån ex nätet, kompisar
• Lever i hem med emotionella
problem
• Lever i sexualiserade miljöer
• Stress, ensamhet osv
När ska man börja prata med
barn om sex?
Förhållningssätt
• Utgå från barnens frågor och svara
enkelt och rakt
• Signalera att det är ett okej ämne ex litteratur, kondomer osv
• Utnyttja tillfällen och ta ansvaret
• Låt det finnas med i vardagssamtal
Förhållningssätt forts.
• Var inkluderande
• Bekräfta barnets rätt att sätta
egna gränser
• Sexualiteten en del av en fostran
Download