Reet iure venibh et el ilit nonseniam il do odignit alisl endre te te

Terapigrupp Gynekologi – Övriga Läkemedel från sjukhuslistan
Övriga Läkemedel från sjukhuslistan
Prolaktinhämning vid hypofysadenom
bromokriptin Baspreparatet bland prolaktinhämmare
Norprolac Ingen kardiell fibros (till skillnad från till exempel Dostinex vid
långtidsanvändning enligt EMA-varning)
Ovulationsstimulerande medel
Pergotime används vid subfertilitet på grund av hypotalamisk-hypofysär dysfunktion. Tre
behandlingsomgångar är maximum.
Abortläkemedel
Mifegyne progesteronhämmare. Kombineras med prostaglandinagonister.
Cytotec är en prostaglandinanalog
Cervagem är en vaginal prostaglandinanalog.
Obstetriska medel
Hotande förtidsbörd
Bricanyl injektionsvätska används för att åstadkomma uterusrelaxation. Behandlingen
pågår fram till vecka 34.
Tractocile oxytocinantagonist är alternativ till bricanyl som används mellan
graviditetsveckorna 24-35.
Utmognad av cervix
Minprostin används rutinmässigt för att starta vissa förlossningar inom slutenvården.
Propess är ett alternativ.
Uterusatoni
1. Syntocinon oxytocin injektionsvätska
2. Methergin metylergometrin
3. Cytotec prostaglandinanalog
4. Prostinfenem (karboprost) injektionsvätska för intramural injektion i uterus.
Titel Terapigrupp Gynekologi 2010
,D:\684108198.doc