Akutaskar APL

advertisement
Akutaskar APL
2012-03-01
Akutaskar som innehåller ljuskänsliga läkemedel kommer på etiketten att vara
märkta: Innehåller ljuskänsliga läkemedel. Hållbarheten garanteras inte efter
brytning.
Akutask Hjärt- lungräddning APL (vnr 33 21 30)
Kombinationsförpackning
Adrenalin APL APL injektionsvätska 0,1 mg/ml - 10x10 ml
Atropin Mylan Mylan injektionsvätska 0,5 mg/ml - 1x20 ml
Cordarone sanofi injektionsvätska 50 mg/ml - 3x3 ml
Glucos. B. Braun Braun infusionsvätska 50 mg/ml Ecoflac Plus - 1x100 ml
Tribonat Fresenius Kabi infusionsvätska - 1x100 ml
Akutask Hjärtsvikt - Lungödem APL (vnr 33 21 48)
Kombinationsförpackning
Furix Nycomed injektionsvätska 10 mg/ml - 2x4 ml
Glytrin Meda sublingualspray 0,4 mg/dos - 1x200 doser
Morfin Meda Meda injektionsvätska 10 mg/ml - 1x1 ml
Natriumklorid Fresenius Kabi Fresenius Kabi injektionsvätska 9 mg/ml – 2x10 ml
Akutask Anafylaxi - slutenvården APL (vnr 33 21 55)
Kombinationsförpackning
Adrenalin APL APL injektionsvätska 0,1 mg/ml - 2x10 ml
Adrenalin Mylan Mylaninjektionsvätska 1 mg/ml - 2x1 ml
Aerius MSD munsönderfallande tablett 2,5 mg - 1x1 st
Aerius MSD munsönderfallande tablett 5 mg - 2x1 st
Betapred Swedish Orphan Biovitrum injektionsvätska 4 mg/ml - 2x1 ml
Betapred Swedish Orphan Biovitrum tablett 0,5 mg – 1x30 st
Tavegyl Novartis injektionsvätska 1 mg/ml – 1x2 ml
Tribonat Fresenius Kabi infusionsvätska - 1x100 ml
Ventoline Evohaler GSK inhalationsspray 0,1 mg/dos - 1 x 200 doser
Akutask Anafylaxi - öppenvården APL (vnr 33 21 63)
Kombinationsförpackning
Anapen Medeca injektionsvätska, förfylld spruta 0,3 mg/dos 1x1 st
Anapen Junior Medeca injektionsvätska, förfylld spruta 0,15 mg/dos 1x1 st
Aerius MSD munsönderfallande tablett 2,5 mg - 1x1 st
Aerius MSD munsönderfallande tablett 5 mg - 2x1 st
Betapred Swedish Orphan Biovitrum tablett 0,5 mg - 1x30 st
Ventoline Evohaler GSK inhalationsspray 0,1 mg/dos - 1 x 200 doser
Akutask Hypoglykemi – Insulinkoma APL (vnr 33 21 71)
Kombinationsförpackning
Glucagon Novo Nordisk injektionsvätska, förfylld spruta - 2x1 ml
Glukos Fresenius Kabi Fresenius Kabi injektionsvätska 300 mg/ml - 10 x10 ml
Läkemedelsbox för akutväska APL (vnr 33 21 89)
Kombinationsförpackning
Adrenalin APL APL injektionsvätska 0,1 mg/ml - 10x10 ml
Adrenalin Mylan Mylan injektionsvätska 1 mg/ml - 3x1 ml
Aerius MSD munsönderfallande tablett 2,5 mg - 1x1 st
Aerius MSD munsönderfallande tablett 5 mg - 2x1 st
Atropin Mylan Mylan injektionsvätska 0,5 mg/ml - 1x20 ml
Betapred Swedish Orphan Biovitrum injektionsvätska 4 mg/ml - 2x1 ml
Cordarone sanofi injektionsvätska 50 mg/ml - 3x3 ml
Furix Nycomed injektionsvätska 10 mg/ml - 2x4 ml
Glucos. B. Braun Braun infusionsvätska 50 mg/ml Ecoflac Plus - 1x100 ml
Glukos Fresenius Kabi Fresenius Kabi injektionsvätska 300 mg/ml - 3 x10 ml
Naloxon Hameln Hameln injektionsvätska 0,4 mg/ml - 2x1 ml
Stesolid novum Actavis injektionsvätska 5 mg/ml - 3x2 ml
Stesolid Actavis rektallösning 5 mg - 1x2,5 ml
Stesolid Actavis rektallösning 10 mg - 2x2,5 ml
Tribonat Fresenius Kabi infusionsvätska - 1x100 ml
Download
Random flashcards
Create flashcards