Resonerande text

advertisement
Resonerande text
http://urskola.se/Produkter/189482-Forsta-kunskapskraven-Att-utveckla-ett-resonemang
http://urskola.se/Produkter/189484-Forsta-kunskapskraven-Nyanserade-resonemang-och-komplexasamband
Använd din elevbok!
Inledning
I inledningen ska du presentera det ämne eller den frågeställning som du ska
diskutera. Det finns olika sätt att börja din text. Du kan t.ex.:
•
•
•
•
· Börja med en kort bakgrund, alltså historik.
· Ställa en fråga till läsaren av din resonerande text.
· Börja med ett citat.
· Göra en kort sammanfattning av innehållet i din text.
Huvuddel
I huvuddelen av texten ska du fördjupa det ämne eller de frågor som du tog upp i
inledningen. Du kan exempelvis göra det så här:
• Fråga och svar – resonera med dig själv och ställ frågor som du sedan svarar på. Ställ
argument mot varandra och förtydliga dem genom exempel. Skriv ner sådant som du
själv har upplevt och hur du har reagerat på det.
• För- och nackdelar – Jämför olika saker med varandra och ta upp de för- och
nackdelar som finns.
• Orsak och verkan – Beskriv vad du/någon gör och vad resultatet blir av detta.
• Försök att göra texten levande! Måla upp bilder, gärna sådant som är oväntat och
(om det passar i sammanhanget) humoristiskt. Använd exempel som läsaren kan
känna igen.
Avslutning
Det finns flera sätt att avsluta din text. Du kan t.ex.:
• Knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste.
• Upprepa din huvudtanke/fråga och tala om vad du kommit fram till i ditt
resonemang.
• Låta läsaren själv fundera och skaffa sig en uppfattning i ämnet. Det gör man oftast
med en fråga eller en uppmaning.
• Återkoppla till inledningen.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards