Sugteknik – patient med trakeostomi

advertisement
1 (2)
Infektionskliniken,
2010-10-11
Gäller t o m 2012-10-11
Sugteknik – patient med trakeostomi
Luftvägarna
När vi andas passerar luften in genom munnen och näsan och vidare via
luftstrupen ner mellan stämbanden och ut i lungorna. I lungorna finns
alveolerna där syresättning av blodet sker (se fig. 1).
Patient med trakeostomi
En patient med trakeostomi har genom ett hål i halsen en direkt förbindelse
in till luftstrupen – trakea. I hålet sitter en kanyl där andningsluften tas in.
Många kanyler har ett fönster (fenestrering) som gör att luften passerar även
uppåt mellan stämbanden så att patienten kan tala. Läs den speciella
instruktionen för talventil som din patient har!
Vissa patienter har innekanyler, en dagkanyl (med fönster) som medför att
patienten kan prata, och en nattkanyl (utan fönster) som patienten har på
natten då han andas med en respirator (se fig. 2).
Sugning
Slem bildas i luftvägarna. Vi hostar upp vårt slem och blir av med det. En
patient med trakealkanyl kan behöva hjälp för att bli av med sitt sekret
(slem). Slemmet kan hindra luftpassagen och täppa till luftvägarna. Man
måste då suga bort slemmet med hjälp av sug och sugkateter.
När skall man suga?
Hur ofta patienten skall sugas måste anpassas efter varje patients behov. Alla
patienter ska sugas i samband med iläggning i och urtag ur respirator morgon
och kväll, och när så behövs under dagen. Att det finns sekret i luftvägarna
märks t.ex. på:
• hostretning – att patienten hostar
• att det rasslar och gurglar vid andning
• att man känner vibrationer på bröstet
2(2)
Hur skall man suga?
• Noggrann hygien är av största vikt vid sugning! Genom trakeostomin
har kanylpatienter en direkt inkörsport till lungorna för bakterier och
virus som kan ge upphov till infektioner
• Handhygien! Använd rena engångshandskar
• Tag en ny sugkateter varje gång du suger i trakealkanylen. Skölj INTE
sugkatetern med vatten mellan sugtillfällena – byt till ny sugkateter
varje gång
• Gå försiktigt ner med den rena sugkatetern i kanylen utan sug. Sug på
vägen upp samtidigt som katetern roteras. Undvik att suga i mer än
fem-tio sekunder i taget.
• Upprepa sugningen tills sekretet är borta. Låt patienten hämta sig och ta
några djupa andetag mellan sugningarna för att inte syresättningen skall
bli dålig.
• Om slemmet är tjockt, segt och svårt att få upp kan koksaltlösning
(NaCl) användas. Spruta ner 2 ml NaCl i trakealkanylen och sug sedan
enligt ovan. Oftast räcker det att suga i kanylen, d.v.s. ej nedanför
kanylspetsen.
• Om det skulle vara nödvändigt kan man vid enstaka tillfällen suga
längre ner i kanylen för att få upp slemmet.
Jonas Bonnedahl
Verksamhetschef
Karl Steensland
Verksamhetschef
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards