PM-ämnen VT 2015 - UU Studentportalen

advertisement
Terminskurs 1
Juridiska institutionen
Vårterminen 2015
PM-ämnen VT 2015
1. Utnämningsmakten
2. Satir och yttrandefrihet
3. Lagstiftningsprocessen i Sverige och EU
4. Kommunalt självstyre ur ett konstitutionellt perspektiv
5. Ekonomiska och sociala rättigheter – en konstitutionell analys
6. Repressalieförbudet
7. Ändring av grundlag ur jämförande perspektiv
8. Behöver regeringens styrning av myndigheter förbättras?
9. Medborgarskapet – en konstitutionell analys
10. Domstolars rättsskapande kraft
11. Högsta domstolens roll ur ett konstitutionellt perspektiv
12. Rättighetsskydd mellan enskilda?
13. Europakonventionen och Europeiska unionen - ett problematiskt
förhållande?
14. Betydelsen av artikel 8 EKMR i svensk rätt
15. Förhandsavgöranden och svenska domstolar
16. EU-rättens företräde – en konstitutionell analys
17. Subsidiaritetsprincipens betydelse och tillämpning
18. JO och JK
19. EU:s stadga om grundläggande rättigheter och svensk rätt
20. Förarbeten som rättskälla – utmaningar från Europarätten
21. Offentlighetsprincipen under hot?
22. Meddelarfrihet och meddelarskydd
23. Massövervakning och skyddet för privatliv
24. Ministerstyre i ett komparativt perspektiv
25. Folkomröstningar i ett komparativt perspektiv
26. Europarätten och normprövning i svenska domstolar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards