SVARSKORT 15 A 1 PÅ LANDSBYGDEN 2 I SAMHÄLLE MED

advertisement
SVARSKORT 15 A
1 PÅ LANDSBYGDEN
2 I SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE
3 I SMÅSTAD, UPP TILL 10 000 INVÅNARE
4 I MELLANSTOR STAD
5 I STORSTAD (STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ)
6 UTOMLANDS
SVARSKORT 18
01 MAKE/MAKA/SAMBO
02 BARN (EGNA)
03 BARN (MAKES/MAKAS/SAMBOS)
04 SVÄRSON/SVÄRDOTTER
05 EGEN FÖRÄLDER
06 SVÄRFÖRÄLDER
07 MOR- ELLER FARFÖRÄLDER
08 SYSKON/SVÅGER/SVÄGERSKA
09 SYSKONBARN
10 BARNBARN
11 ANNAN SLÄKTING
12 FOSTERBARN
13 ANNAN
SVARSKORT 23 A
01 BARNET KLARAR SIG SJÄLV HEMMA
02 FÖRÄLDER HEMMA
03 FAR- ELLER MORFÖRÄLDRAR ELLER ANNAN SLÄKTING
04 PRIVAT DAGMAMMA
05 FÖRÄLDRAKOOPERATIV ELLER ANNAT PRIVAT DAGHEM
06 KOMMUNAL DAGMAMMA (INKL. TREFAMILJSYSTEM)
07 KOMMUNALT DAGHEM
08 FRITIDSHEM
09 EGEN BARNFLICKA (ANSTÄLLD)
SVARSKORT 28 C
1 LANDSBYGDEN
2 SAMHÄLLE MED MINST 500 INVÅNARE
3 SMÅSTAD UPP TILL 10000 INVÅNARE
4 MELLANSTOR STAD
5 (STOR)STOCKHOLM
6 (STOR)GÖTEBORG
7 (STOR)MALMÖ
8 UTOMLANDS
SVARSKORT 52 C
1 GRUNDSKOLA, LÄGSTA OBLIGATORISKA UTBILDNING
2 YRKESUTBILDNING FÖR MANUELLT JOBB
3 TEORETISK UTBILDNING PÅ GYMNASIENIVÅ
4 YRKESUTBILDNING EFTER GYMNASIUM, T EX TILL SJUKSKÖTERSKA ELLER
LÄRARE PÅ GRUNDSKOLENIVÅ
1
5 UNIVERSITETSUTBILDNING
SVARSKORT 52 F
1 KURS I SVENSKA
2 GRUNDSKOLA/GRUNDSKOLEKOMPETENS
3 2-ÅRIG YRKESLINJE PÅ GYMNASIET
4 2-ÅRIG TEORETISK LINJE PÅ GYMNAISET (EK/TE/SO/MU)
5 3- ELLER 4-ÅRIG LINJE PÅ GYMNASIET
6 KURS/KURSER PÅ UNIVERSITET ELLER HÖGSKOLA
7 FULLBORDAD UNIVERSITETSUBILDNING/-EXAMEN
SVARSKORT 58
01 ALLMÄNT GYMNASIUM (ALLMÄN-,REAL-,LATINLINJE, NATUR,HUMANIST,
SAMHVET LINJE)
02 HANDELSGYMNASIUM ELLER 3-ÅRIG EKONOMISK LINJE (E)
03 TEKNISKT GYMNASIUM ELLER 3/4-ÅRIG TEKNISK LINJE (T)
04 2-ÅRIG EKONOMISK LINJE (Ek)
05 2-ÅRIG TEKNISK LINJE (Te)
06 2-ÅRIG SOCIAL LINJE (även musik- och estetisk/praktisk linje) (So/Mu)
07 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM VÅRDSEKTORN (Vård, social service, barnskötar)
08 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM KONTOR/FÖRV. (Distribution/Handel och kontor)
09 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM HANTVERK, TILLV,MEKANIK ETC (El-teleteknisk,
verkstadsteknisk/mekanisk,fordonsteknisk, bygg- och anläggningsteknisk, livsmedelsteknisk m
fl)
10 2-ÅRIG YRKESLINJE INOM SERVICE (Konsumtionslinjen)
SVARSKORT 97
01. HUVUDVÄRK, MIGRÄN
02. FÖRKYLNING, INFLUENSA
03. SYNBESVÄR/ÖGONSJUKDOM SOM EJ PÅTAGLIGT AVHJÄLPS AV GLASÖGON
04. HÖRSELNEDSÄTTNING
05. SMÄRTOR ELLER VÄRK I BRÖSTET
06. KRONISK LUFTRÖRSKATARR (ASTMA)
07. FÖRSTORING AV SKÖLDKÖRTELN (STRUMA)
08. TUBERKULOS (ALLA FORMER)
09. VÄRK I SKULDROR ELLER AXLAR
10. PROPP I HJÄRTAT, HJÄRTINFARKT
11. HJÄRTSVAGHET
12. HÖGT BLODTRYCK
13. MAGONT, MAGVÄRK
14. MAGSÅR
15. RYGGSMÄRTOR, RYGGVÄRK, HÖFTSMÄRTOR, ISCHIAS
16. GALLBESVÄR ELLER GALLSTEN
17. NJURBESVÄR ELLER NJURSTEN
18. HEMORROJDER, SMÄRTOR I ÄNDTARMEN
19. BLÅSKATARR, BESVÄR MED VATTENKASTNING, PROSTATA
KVINNOR FÖDDA 1931 OCH SENARE:
20. MENSTRUATIONSBESVÄR
21. KOMPLIKATIONER VID GRAVIDITET
ALLA KVINNOR:
22. ANDRA UNDERLIVSBESVÄR (FLYTNINGAR, SMÄRTOR, FRAMFALL M M)
TILL ALLA:
23. LJUMSKBRÅCK
24. ÅDERBRÅCK, BENSÅR
25. BENSVULLNAD, SVULLNA BEN
26. VÄRK/SMÄRTOR I HÄNDER, ARMBÅGAR, BEN ELLER KNÄN
27. ALLMÄN TRÖTTHET
28. SÖMNBESVÄR
29. NERVÖSA BESVÄR (ÄNGSLAN, ORO, ÅNGEST)
30. DEPRESSION, DJUP NEDSTÄMDHET
31. PSYKISK SJUKDOM
32. BLODVALLNINGAR (SVETTNINGAR)
33. HOSTA
34. ANDNÖD, ANDFÅDDHET
35. YRSEL
36. ILLAMÅENDE
37. AVMAGRING
38. KRÄKNINGAR
39. DIARRÉ
40. FÖRSTOPPNING
41. ÖVERANSTRÄNGNING
42. UTSLAG, EKSEM, PSORIASIS
43. ELAKARTAD TUMÖR, CANCER, KRÄFTA
44. BLODBRIST, ANEMI
45. SOCKERSJUKA, DIABETES
46. ÖVERVIKT, FETMA
47. ORGANISK NERVSJUKDOM (CP, MS, POLIO ETC)
48. BESTÅENDE BESVÄR AV OLYCKSFALL ELLER SKADA
49. ALLERGI
SVARSKORT 103 B
1 INGA TÄNDER
2 HELPROTES (LÖSGOM) ELLER DELPROTES
3 EGNA TÄNDER I DÅLIGT SKICK: MÅNGA SAKNAS ETC
4 EGNA TÄNDER: MÅNGA LAGNINGAR ELLER FASTA BRYGGOR
5 EGNA TÄNDER I GOTT SKICK: INGA ELLER FÅ LAGNINGAR
SVARSKORT 110
A. ANSTÄLLD PÅ HELTID INKL SEMESTER OCH SJUKSKRIVNING
B. ANSTÄLLD PÅ DELTID INKL SEMESTER OCH SJUKSKRIVNING
3
C. SKÖTTE ELLER HJÄLPTE TILL I HUSHÅLL (EJ SOM LÖNEANSTÄLLD)
D. DREV JORDBRUK.
E. MEDHJÄLP I FAMILJEMEDLEMS JORDBRUK MINST 1 TIM PER DAG
F. ARBETADE I EGET ELLER DELÄGT FÖRETAG.
G. MEDHJÄLP I FAMILJEMEDLEMS FÖRETAG MINST 1 TIM PER DAG
H. ARBETE I FRITT YRKE ELLER BISYSSLA, EXTRAKNÄCK
I. SÖKTE ELLER VÄNTADE PÅ ARBETE, VAR ARBETSLÖS ELLER PERMITTERAD
J. TJÄNSTLEDIG, HELT ELLER DELVIS
K. HADE PENSION, ÄVEN SJUKBIDRAG ELLER DELPENSION
L. GJORDE MILITÄRTJÄNST
M. STUDERADE, (INKL VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNADSUTBILDNING
N. ÖVRIGT
SVARSKORT 117
1
I MYCKET HÖG GRAD
2
I HÖG GRAD
3
I VISS GRAD
4
I LITEN GRAD
5
INTE ALLS
SVARSKORT 122 ARBETSTIDER FÖREGÅENDE VECKA??
SVARSKORT 127
1. FAST MÅNADSLÖN
2. FAST VECKOLÖN
3. FAST TIMLÖN
4. INDIVIDUELLT ACKORD
5. GRUPPACKORD, LAGACKORD
6. FAST LÖN MED BONUS ELLER PROVISION.
7. SÄRSKILD ERSÄTTNING FÖR OBEKVÄM ARBETSTID SOM EJ INGÅR I NÅGOT
AV OVAN.
8. ANNAN LÖNEFORM,
SVARSKORT 132
1
I MYCKET HÖG GRAD
2
I HÖG GRAD
3
I VISS GRAD
4
I LITEN GRAD
5
INTE ALLS
SVARSKORT 201
1 JAG KÄNDE MIG TVUNGEN ATT GÅ MED
2 JAG VAR INTE SÅ INTRESSERAD, MEN GICK MED ÄNDÅ
3 JAG HAR SJÄLV NYTTA AV ATT VARA MED I FACKFÖRENINGEN
4 JAG TYCKER ATT MAN SKALL VARA SOLIDARISK MED FACKFÖRENINGSRÖRELSEN
5 ANNNAT SKÄL -
SVARSKORT 206
1 JAG BRUKAR INTE BRY MIG OM ATT LYSSNA NÄR FOLK BÖRJAR
PRATA OM POLITIK
2 JAG BRUKAR NOG LYSSNA, MEN JAG LÄGGER MIG ALDRIG I
5
DISKUSSIONEN
3 DET HÄNDER IBLAND, MEN INTE SÅ OFTA, ATT JAG SÄGER VAD JAG
SJÄLV TYCKER
4 JAG BRUKAR FÖR DET MESTA VARA MED I DISKUSSIONEN OCH SÄGA
MIN ÅSIKT
SVARSKORT 215
1
MYCKET STOR SAMHÖRIGHET
2
GANSKA STOR
3
GANSKA LITEN SAMHÖRIGHET
4
INGEN SAMHÖRIGHET ALLS
5
UPPLEVER INTE ATT DET FINNS SAMHÄLLSKLASSER
8
VET EJ
SVARSKORT 216
1
MYCKET BRA FÖRSLAG
2
GANSKA BRA FÖRSLAG
3
VARKEN BRA ELLER DÅLIGT
4
GANSKA DÅLIGT FÖRSLAG
5
MYCKET DÅLIGT FÖRSLAG
8
VET EJ
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards