Swea tar väl hand om dina personuppgifter.

advertisement
Swea tar väl
hand om dina
personuppgifter.
Snabba leveranser, lång kredittid!
När du är i kontakt med oss på Swea Energi, via telefon, svarskort eller hemsida, förekommer det att personuppgifter överlämnas. Dina personuppgifter får bara behandlas
om du har godkänt detta eller om det finns stöd i personuppgiftslagen (PuL) eller annan
lag. Syftet med PuL är att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Du godkänner hanteringen av uppgifter
Vi vill göra det enkelt för dig som kund att komma i kontakt med oss på Swea Energi. När
du kontaktar oss på telefon, genom att skicka in ett svarskort eller via webbplatsen ger
du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter.
Vad är egentligen personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som på ett eller annat sätt kan kopplas till din
person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, ditt personnummer eller exempelvis ditt
telefonnummer. Dessutom är bilder en form av personuppgift om du tydligt kan identifieras på bilden.
Hur behandlar vi personuppgifter?
Enligt personuppgiftslagen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några
exempel på behandling av personuppgifter. Allt det vi gör med dina uppgifter omfattas
av det PuL benämner som behandling av personuppgifter. Det innebär att Swea Energi
alltid behandlar dina personuppgifter med respekt för din personliga integritet.
När behandlar vi dina personuppgifter?
De tillfällen vi registrerar dina personuppgifter är exempelvis när du skickar e-post eller
ett svarskort till oss. Det kan även vara när du lämnar uppgifter på telefon, beställer via
vår webbplats eller väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev. Vid dessa tillfällen kan
vi behöva spara och lagra information i våra arkiv. De mottagare som kan komma att
behandla personuppgifter är Swea Energi, dess koncernbolag och företag inom DCC
Group.
Marknadsföring till dig
Om dina personuppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring (DM) eller
e-postutskick anges detta i samband med att uppgifterna samlas in.
Vill du inte att dina person¬uppgifter används för direktreklam meddelar du oss skriftligen, så kommer det ingen DM i fortsättningen.
Du har rätt att bli informerad
Du har rätt att få reda på om Swea energi behandlar dina personuppgifter och varför
vi gör detta. En gång varje år kan du kostnadsfritt få information om hur dina person­
uppgifter behandlas av oss och vilken typ av uppgifter som avses. För att få denna information måste du själv skriva till oss och du har rätt att få svar inom en månad.
Värt att tänka på
Använder du sociala medier som exempelvis Facebook eller Twitter för att komma i
kontakt med oss? Tänk då på att informationen samt personuppgifter alltid överförs till
tredje part, det vill säga det företag eller den organisationen som driver det sociala mediet. Därför rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala
medier.
Vill du veta mer om personuppgiftslagen (PuL)?
Besök Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se
Download