mat som hjärTat? lÄttare aGt.

advertisement
"NÄSTA NU-DAGAR BLIR
I ÖREBRO, BOKA IN 14–15
APRIL, 2016 REDAN NU!"
Nya riktlinjer för psykisk ohälsa
KRISTINA ANDERSSON
ordförande
LEDARE
Välkomna tillbaka, hoppas att ni alla har haft
en skön och avkopplande semester. För oss
som älskar sol och bad har det väl dock funnits
lite mer att önska. Semestern har jag tillbringat
med barn och barnbarn. Jag har blivit mormor
för andra gången, nu till en liten Oskar, härligt! Dop och två bröllop har jag hunnit med så
det har bara varit positiva upplevelser.
De flesta av oss är väl tillbaka i vardagen
med allt vad det innebär. Kanske nya projekt
och kartläggningar som ska startas väntar.
Dela gärna med er av era erfarenheter och
mejla vår redaktör Pia så publicerar hon det
med glädje i tidningen.
Styrelsen har haft sitt första möte efter
sommaren. En förändring i styrelsen är att
Göte nu är både kassör och länsombuds­
ansvarig. Detta betyder att Christina kan
ägna sig helt åt att kontakta våra annonsörer.
Det skrivs mycket i media om psykisk
ohälsa. Arbetsmiljöverket och 30 europeiska
länder bedriver en informationskampanj,
”Friska arbetsplatser förebygger stress”. Orsaken är att stress och psykiska påfrestningar
sedan två år är den vanligaste formen av besvär på arbetet. Av all frånvaro från arbetet
beräknas 50–60 procent ha anknytning till
arbetsrelaterad stress. Att det finns ett klart
samband mellan en dålig arbetssituation och
symtom på depression och utmattningssymtom visade Statens beredning för medicinsk
utvärdering 2014. Detta är något vi möter dagligen i arbetet så för oss var detta inget nytt.
Nu har vi riktlinjer för hur vi ska arbeta
med psykisk ohälsa. De lanserades den 14
september på KI av Irene Jensen som har tagit
fram dessa tillsammans med sin forskargrupp.
Rikt­linjerna kommer att ge möjlighet till systematik och strategi för företagshälsovården
när det gäller insatser vid psykisk ohälsa bland
anställda. Samma dag presenteras riktlinjer för
hälsoundersökningar. En presentation kommer
i tidning nummer 4 och på vår hemsida www.
foretagsskoterskor.org.
Att förebygga psykisk ohälsa står även
högt på regeringens dagordning. Detta ledde
bland annat till att Kerstin Evelius på socialdepartementet kallade samman 30 olika aktörer,
jag företrädde vår organisation, till ett internat
med syfte att få en djupare dialog med fokus
på behov, utmaningar och lösningar.
Det var första gången man bjöd in på detta
sätt och resultatet blev ett mycket givande
internat med bra dialoger. Sammanfattningsvis saknade deltagarna i gruppen en nationell
handlingsplan och det viktiga att en sådan
implementeras på rätt sätt. Flera gånger påtalades det hur viktigt det är att ha en företagshälsovård med bra kompetens inom området.
Ni kan läsa ett sammandrag från internatet
inne i tidningen. Vi kommer att fortsätta
bevaka vad som händer inom detta område.
Vi jobbar nu med att nästa års nationella
utbildningsdagar som vi kommer att ha tillsammans med Arbetsmiljökliniken i Örebro,
boka in datumet redan nu, 14–15 april 2016.
På återseende, med förhoppning om en
härlig höst.
Bidra med din egen forskning
En rykande färsk Företagssköterskan har
du fått i din hand. Medicinska kontroller
är temat och där har Magnus Svartengren från Arbetsmiljöverket varit en bra
kontakt. Han har ställt upp och svarat på
frågor samt delgivit sina tankar om vad
han tror kommer att hända i framtiden
med de medicinska kontrollerna.
Vår ordförande skriver i sin ledare
om de nya riktlinjerna inom psykisk
ohälsa och hälsoundersökningar som
lanserades den 14 september. Ska bli
spännande att läsa dem. De finns att
ladda ner på fhvforskning.se.
Peter Munck af Rosenschöld skriver
i sin krönika att det är viktigt att vi implementerar de nya riktlinjerna i våra
egna organisationer. Att vi tar ansvar
för att använda den evidens som finns
ihop med vår kunskap och erfarenhet.
Då har vi goda förutsättningar att vara
ett bra stöd för våra uppdragsgivare
Mer om riktlinjerna och annan
forskning kopplad till företagshälsa
kommer i nästa nummer. Med risk
för att uppfattas som tjatig. Bidra med
”egen forskning”, en intressant C- eller
D-uppsats, eller om du känner till
någon forskning som har koppling till
våra arbetsområden inom företagshälsa. Skicka in tipsen till mig.
Jag ser fram emot läns­ombuds­
dagarna i Stockholm i november, det
ska bli kul att träffas.
Pia Modin-Arbman
3
Download