Vad är infraröd strålning??

Fördelar med infravärmare
• Infravärme består av infraröda strålar (FIR) som värmer och vitaliserar din kropp
• Den infraröd värme ger vitalitet och välbefinnande, utan att stressa kroppen
• Mysig samt bekväm värme, men ändå frisk luft, eftersom luften inte är uppvärmd
• Bakterier, virus och kvalster bekämpas och elimineras effektivt
• Ingen rörelse av luft, alltså flyttas inget damm runt, det är heller ingen elektromagnetisk
värme - Detta innebär en hälsosam miljö och hälsosamma människor
• Förhindrar och eliminerar mögel, infraröd strålning regulerar fukt på ett naturligt och
hälsosamt sätt
• Perfekt för dem som lider av allergier och astma, den friska luften förhindrar effektivt vanlig
förkylning och andra andnings svårigheter
• Installationskostnad och energiförbrukning är mycket lägre jämfört med andra
uppvärmningssystem
• Miljövänlig värme med NO CO2-utsläpp
• Din dröm om "energioberoende " kan uppfyllas genom att kombinera infraröd värme med
Sol-och / eller vindkraft.
Hur fungerar en infraröd vägg värmare?
Infraröd strålning är ett annat ord för solvärme. Till skillnad från vanliga
uppvärmningsprodukter med traditonell värme konvektion, som värmer den omgivande luften
och därigenom indirekt värmer människor, når infraröd strålning människor och objekt direkt.
Infraröda strålar producerar behaglig, djupt effektiv och hälsosam värme, som i motsats till
den forcerade varmluft traditionella uppvärmningssystem använder sig av, inte rör omkring
något damm.
Hälsofördelar
Infraröd värme består av infraröda strålar som laddar kroppen med värme och energi. De
garanterar vitalitet och välbefinnande, utan att stressa kroppen. Infraröd strålning har
ingenting att göra med ultraviolet strålning, och leder inte till brännskador eller hudskador
som orsakas av UV-strålar. Infraröda värme uppvärmer bara den fysiska materian, och alltså
inte den omgivande luften, och har därför används för medicinska och terapeutiska syften.
Infraröd värme lindrar smärta, inflammationer och spänning.
Dessutom kan dammkvalster och mögel effektivt kontrolleras av den infraröda strålningen.
Jämfört med traditionell uppvärmning som använder traditonell konvention, infraröd
uppvärming ser till att ingen dammspridning sker. Det är därför infraröd värme är
rekommenderad särskilt för alla som lider av allergier och astmasymtom.
Vad är infraröd strålning??
Infraröd strålning är ett band av
energi i hela elektromagnetiska
spektrumet, vilket vi känner som
värme. Den är belägen utanför det
synliga spektrumet för människor.
Människokroppen absorberar
denna strålning och uppfattar den
som värme. Det är på samma sätt
som solen värmer oss. Därför är
den infraröda strålningen (FIR)
anses särskilt trevlig och naturlig.
Hur skiljer sig infravärmare från konventionella värmare?
Solen är den naturliga värmekällan på vår planet. Dess värme transporteras via strålning till
jorden. Den är uppdelad i tre huvudsakliga kategorier. 1) Den för människor skadliga UVstrålningen, 2) synlig strålning, som i huvudsak reflekteras av föremål, 3) och den infraröda
strålningen, som också kallas värmestrålning . Infraröd strålning är nästan helt absorberat av
föremål och värms upp som en följd av detta.
Detta naturfenomen är grunden för infraröd uppvärmning. IR-värmare verkar endast på ett
mycket effektivt område av det infraröda spektrumet. Det gör att värmen kan överföras
exklusivt till endast objekt och människor, även på distans. Till skillnad från traditionell
konvektionsvärmning, där värmen fördelas långsamt från ett element genom luften i ett rum,
erbjuder infraröd värme flera fördelar. Se efter själv:
Infraröd Värmare
Konventionellt Uppvärmningssystem
Tar lång tid att värma upp
Nästan omedelbar värme, eftersom det inte
finns något behov av att "föruppvärma" hela
rummet, alla objekt värms direkt.
Energiförlust genom att konvektionsvärmen Luften värms från alla ytor (väggar, möbler,
värmer upp luften, varvid damm flyttas runt. etc.), inte bara från en värmaren själv. Som
ett resultat, är det mycket lite luftcirkulation
och rörelse av damm.
Överdriven uppvärmning av luften. De
Den riktiga rumstemperaturen är 2-4 ° C
mesta av den varma luften fastnar i taket,
under den uppfattade temperaturen, vilket är
medan du fortfarande har kalla fötter.
bekvämt, frisk och energieffektivt.
CO2-utsläpp och andra föroreningar som
Utsläppsfri värme som är producerad enbart
orsakas av användningen av fossila bränslen av el, vilket i sin tur kan genereras av
förnybara energikällor.
Användning av stora och utrymmeskrävande Inga underhållskostnader samt snabb och
utrustning, såsom pannor, ugnar, basplattor
enkel installation av infravärmaren, som är
och rörledningar.
energieffektiv leder till penga besparingar.