Mödrahälsovårdsjournal 2 - MHV 2

Mödravårdscentral
Mödrahälsovårdsjournal 2 - MHV 2
MHV:s ex
Personnr
Namn
Adress
år
Sammanfattning av graviditet i v 37
Se anteckn MHV 3
mån
dag
Korr ber förlossning
Tfn
Deltagit i föräldragrupp mer än 50 %
ja
nej
Besöksdat år
Fullgångna
graviditetsveckor
Undersök av B/L/S
signatur
Vikt kg
Symfys-fundus mått
Hb, g/l
B-glukos
Urin: Protein/Glykos
Bakterier
Blodtryck
Uterus storlek
Fosterläge: H(uvud),
S(äte), S(ned), T(vär),
Föregående fosterdel:
(F(ix), R(örl), Ru(ckbar)
LÄKEMEDELSBRUK
Fosterljud
Typ av ledighet
Blodgrupp Rh
Immunprov
ua
ej ua
Lokal registrering
a
Immunprov
ua
ej ua
Immunprov
ua
b
ej ua
Prover tagna på mödravårdscentralen
ua
nej
Alkohol: vecka 30-32
d
Syfilisprov
Tobak: vecka 30-32
c
e
f
sällan/aldrig
1-9 cig/dag
10 el fler
cig/dag
högst 1 gång
per vecka
mer än 1 gång per vecka
snus
cm
ej ua
Fosterdiagnostik
Rubellaprov
ua
ej ua
HIV-test
ua
ej ua
Klamydia
ua
ej ua
40
CVB
år
mån
dag
ua
ej ua
35
30
amniocentes
Hepatit
ua
ej ua
år
mån
dag
ua
ej ua
Symfys - fundusmått
Cytologprov
ua
ej ua
ua
ej ua
ua
ej ua
Anteckningar
20
24
25 26 27
28 29
30 31
32 33 34
35 36
Fullgångna graviditetsveckor
410 014 (MHV-02) -
© Copyright KOMMENTUS BLANKETTER
25
Normalkurva enligt:
Steingrimsdottir, Cnattingius,
Lindmark
2006-02
37 38
39 40 41
42
15
Mödravårdscentral
Mödrahälsovårdsjournal 2 - MHV 2
FV:s ex
Personnr
Namn
Adress
år
Sammanfattning av graviditet i v 37
Se anteckn MHV 3
mån
dag
Korr ber förlossning
Tfn
Deltagit i föräldragrupp mer än 50 %
ja
nej
Besöksdat år
Fullgångna
graviditetsveckor
Undersök av B/L/S
signatur
Vikt kg
Symfys-fundus mått
Hb, g/l
B-glukos
Urin: Protein/Glykos
Bakterier
Blodtryck
Uterus storlek
Fosterläge: H(uvud),
S(äte), S(ned), T(vär),
Föregående fosterdel:
(F(ix), R(örl), Ru(ckbar)
LÄKEMEDELSBRUK
Fosterljud
Typ av ledighet
Blodgrupp Rh
Immunprov
ua
ej ua
Lokal registrering
a
Immunprov
ua
ej ua
Immunprov
ua
b
ej ua
Prover tagna på mödravårdscentralen
ua
nej
Alkohol: vecka 30-32
d
Syfilisprov
Tobak: vecka 30-32
c
e
f
sällan/aldrig
1-9 cig/dag
10 el fler
cig/dag
högst 1 gång
per vecka
mer än 1 gång per vecka
snus
cm
ej ua
Fosterdiagnostik
Rubellaprov
ua
ej ua
HIV-test
ua
ej ua
Klamydia
ua
ej ua
40
CVB
år
mån
dag
ua
ej ua
35
30
amniocentes
Hepatit
ua
ej ua
år
mån
dag
ua
ej ua
Symfys - fundusmått
Cytologprov
ua
ej ua
ua
ej ua
ua
ej ua
Anteckningar
20
24
25 26 27
28 29
30 31
32 33 34
35 36
Fullgångna graviditetsveckor
410 014 (MHV-02) -
© Copyright KOMMENTUS BLANKETTER
25
Normalkurva enligt:
Steingrimsdottir, Cnattingius,
Lindmark
2006-02
37 38
39 40 41
42
15
Poängskala (0-10)
Kvalitet
0
1
2
Station
Ovan el vid
bäckening.
Ovan
spinae
Cervix diameter
< 0,5 cm
> 0,5 <1,5 cm >1,5 cm
0
< 50 %
> 50 %
Konsistens
Fast
Medium
Mjuk
Position
Sakral
Medium
Central
Utplåning i %
Vid el nedom
spinae
Mödrahälsovårdsjournal 2 - MHV 2
SoS:s ex
Personnr
B
Namn
p 234
Adress
Sammanfattning av graviditet i v 37
Se anteckn MHV 3
år
mån
dag
Tfn
Antal besök på första MHV 2 200-201
Fullgångna
graviditetsveckor
Antal besök på andra MHV 2 202-203
Information om läkemedel i första MHV 2 204
Information om läkemedel i andra MHV 2 205
Läkemedel
Lokal registrering
a
206
207
d
209
Fosterdiagnostik
214
CVB
år, mån, dag 215-222
ua
223
ej ua
ua
233
ej ua
224
amniocentes
år, mån, dag 225-232
410 014 (MHV-02) -
© Copyright KOMMENTUS BLANKETTER
2006-02
Tobak: vecka 30-32
b
c
208
e
210
f
211
1 nej
212
213
3 10 el fler
2 1-9 cig/dag
cig/dag
1 snus