Kamratgranskning till slutgiltiga arbete mall

Kamratgranskning till delmål
Namn på författare:
Namn på kamratgranskare:
Allmän kommentar:
Moment
Nivå
(0-2)
Kommentar
Abstrakt
Bakgrund och
syfte
PUNKTERNA FÖR INNEHÅLL. SAKNAS DE (NIVÅ = 0), ÄR DE OTYDLIGA ELLER
OSANNOLIKA (NIVÅ=1), ÄR DE SANNOLIKA (NIVÅ=2). Se Appendix 2 – Checklista
till uppnådda kursmål (alla kursmål ska vara med)
Bakteriens
strukturer och
morfologi
Vävnad,
spridningsväg
Första barriären
Akutfasrespons
Feber
Kolonisering
Medfödda IF
effektormekanismer
Adaptiva IF –
Antigen
presentation
Antikroppar
Hotande
immunceller
Mikrobiell
förändring
Kommunikation
HGT
Virulensfaktorer
Figurer och
tabeller
Referenser
Arbetets
omfattning