den personliga retoriken

advertisement
DEN PERSONLIGA RETORIKEN – BLI MER SÄKER I DITT FRAMFÖRANDE Ta chansen att få direkt feedback från retorikexperten Helene Hedqvist som driver Retorikstudion sedan 2012, boka dig på kursen ” Den personliga retoriken” som hjälper dig att utvecklas att bygga förtroende och övertyga dina lyssnare med ditt budskap. Vi jobbar med tre delar; 
Mod och trygghet 
Klassisk retorik 
Framförandet Skillnaden mellan en klassisk retorikkurs och denna kurs Den personliga retoriken är du – Din förmåga att våga ta plats och din förmåga att våga att dela med dig av dina personliga erfarenheter. För att utveckla denna förmåga krävs en retorisk och teoretisk grund att stå på och en hel del träning. Vi varvar därför teori med att genomföra flera framföranden, filma & analysera dessa, samt ge och ta feedback. Genom att bygga upp ett framförande enligt en retorisk disposition, med dess tekniker och figurer, blir du tydligare och bättre på att övertyga. Du berör dina lyssnare med din personliga retorik och presentationsteknik – vi ser till att dina deltagare verkligen får med sig dina viktiga budskap. Ur innehållet  Strukturmodeller och dramaturgi av din presentation  Argumentationsteknik  Slipa din presentation ‐ lär dig använda effektiva verktyg, retoriska figurer och modeller  Analys av personliga och bra tal ‐ Att skapa ett inspirerande språk  Kliv fram, tag plats och stå kvar ‐ Bli medveten om ditt uttryck  Förståelsen för hur du kan påverka och påverkas av mötande retorik  Praktiska framföranden med feedback – röst och kroppsspråk  Utveckla din personliga retorik, kliv utanför din komfortabla Zon – svart bälte!  Strongposes ‐ Kroppsspråk och röst ‐ lär känna ditt icke‐verbala språk  Du genomför 5 alt 7 gruppövningar inkl. 1–2 framförande av din förberedda presentation. Skillnad mellan 1 dags‐ och 1.5 dagskursen 1.5 dags ‐ Mer fokus på mod och trygghet, 2 framföranden av din förberedda presentation, 7 gruppövningar 1 dags ‐ 1 framförande av din förberedda presentation, 5 gruppövningar Kursmål: Du kommer kunna genomföra inspirerande presentationer som berör och övertygar dina lyssnare. Du känner dig tryggare inför dina framföranden eftersom du har en stomme att skapa struktur kring. Du har ökat din förmåga att övertyga och använda hela din potential dina ord, din trygghet och ditt framförande. Efter avslutad kurs får du ett kursintyg samt filmade övningar. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen. Program dag ett: 9‐10.30 program 10‐30‐11.00 fika 11–12 program 12–13 lunch 13‐14.30 program 14.30‐15.00 fika 15–16 program dag två: 9‐10.30 program 10.30‐11 fika 11–13 program 13.00 avslut och gemensam lunch ute Förkunskaper: Viss vana att presentera oavsett om du är chef, ledare eller projektledare Priser: 13–14 februari 2018 1.5 dagar: 13 900 kr ex moms 21 mars 2018 1 heldag: 9 900 kr ex moms I samarbete mellan: 
Download