20 APRIL 2015
Protokoll för ALK MÖTE 150420
ALK:arnas pågående arbete
Akuten
Barn
Geriatrik
Hud
Kirurgi
Medicin
Lungmedicin
Carola Alm Niemi
CarlMagnus
Henriksson
HÖK astma födoämnesallergi klar
HÖK demens preliminärt ute
Johan Alsén
Lucie Mahova
Kardiolog dagar 28/4 och 5/5
Astma/kol nya riktlinjer nationellt
förbereda HÖK
Gastroenterologi
Hematologi/infektionsmedicin
Endokrinologi
Reumatologen
Torbjörn W?
Njurmedicin
Tandvården
Ortopedi
Torbjörn
Westerlund
Christina Flodin
Guntis Kilkuts
Urologi
Ögon
Öron-Näsa Hals
Smärtrehab
Gynekologi
Benny Mannola
Lukasz Zajac
Linda Beckert
Gunilla Engström
Ursula Danek
Radiologi
Therese Hansson
Barnpsykiatri
Vuxenpsykiatri
Sonia Bertognia
Stina Sandlund
Katarina Enér
Anna Karin
Fahlén
Spondartrit HÖK genomgång av
reumakompendiet svårt med
samarbetspartner ALK dagar
höst?
Nyss börjat
Nyss börjat ALK dag 25/27 maj
HÖK osteoporos ALK dagar höst
knääartros på ALK dagar
Smärt HÖK färdig i VIS
Gamla HÖKar uppdaterat länkar till
gynklinikens dokument mm klart
Planeras samarbete med
ortopedin/kirurgen men svårt att få
kommunikation mellan
specialistklinikerna till stånd
Förtydliga HÖKen
HÖK depressoin klar, uppdatera
Zyphadria HÖK
Neurologi
Under mötet berättades det också om bakgrunden till det nationella projektet
Standardiserade vårdförlopp som syftar till att för förbättra och skynda på
handläggningen av några utvaladacancersjukdomar. Inom NLL är ALKverksamheten tänkta att vara med i förankringsprocessen. Se även skriften
”Varje dag räknas”!
1