Informationsblad för konsumenter ”Kort om fastighetsmäklartjänster

Informationsblad för konsumenter
”Kort om fastighetsmäklartjänster”
-
Bra för konsumenter att veta om fastighetsmäklartjänster till säljare (även på engelska, finska,
franska, spanska och tyska)
-
Bra för konsumenter att veta om fastighetsmäklartjänster till spekulanter (även på engelska, finska,
franska, spanska och tyska)
-
Bra för konsumenter att veta om fastighetsmäklartjänster till köpare (även på engelska, finska,
franska, spanska och tyska)
Fördjupad information för konsumenter
-
Att välja och anlita mäklare
Fastighetsförmedling
Uppdragsavtal (finns även på engelska och tyska)
Provision och annan ersättning
Budgivning (finns även på engelska och tyska)
Anmälningar och handläggning
Bostadens storlek
Köparens undersökningsplikt (finns även på engelska och tyska)
Hyresförmedling
Besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor
Information om åtgärder mot penningtvätt - Därför måste fastighetsmäklaren ställa frågor
Fastighetsmäklarens journal med anteckningar över förmedlingsuppdraget
Förteckning över anbuden
Broschyr
-
-
Köpa och sälja via fastighetsmäklare
Köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp (framtagen i samarbete med Avloppsguiden)
Så mäter du din bostad (framtagen av SIS,Swedish Standards Institute i samarbete med Svensk Areamätning)
Informationsblad för fastighetsmäklare
-
Fastighetsmäklarregistret, årsavgift m.m.
Fastighetsmäklarinspektionens handläggning av tillsynsärenden
Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
Budgivning
Klientmedel och klientmedelskonton
Rådgivnings- och upplysningsskyldigheten
Nyproduktion
Besiktningsklausuler och andra återgångsvillkor
Registrering för tillfällig verksamhet (för i utlandet etablerade fastighetsmäklare - finns även på
engelska)
Registrering i Sverige (för i utlandet etablerade fastighetsmäklare - finns även på engelska)
Lathund om åtgärder mot penningtvätt
Skrivuppdrag
Informationsblad för blivande fastighetsmäklare
-
Utbildningskrav för att bli registrerad som fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarinspektionens handläggning av registreringsärenden
Informationsblad för journalister
- Bra för journalister att veta om Fastighetsmäklarinspektionen
Informationsblad för konsumentvägledare
-
Bra för konsumentvägledare att veta om Fastighetsmäklarinspektionen
Uppdaterad 2015-07-08