Naturväktarna–KUST

advertisement
Redovisningsblankett för
Naturväktarna–KUST
Redovisa på hemsidan
www.naturvaktarna.wwf.se
Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta
emot redovisningar per post eller
fax.
Datum för undersökningen: ___________________ Klass/grupp: _______________________
Kontaktperson: _______________________________________________________________
Antal deltagare: ___________ Skola: __________________________________________
Skolans adress:
________________________________________________________________
Telefon: _______________________________ Fax: __________________________________
Kommun: ______________________________ Län: _________________________________
Namn på området och närmaste ort: _________________________________________________
Salthalt i vattnet: ____________
1. Redovisa de fem viktigaste stödorden för att beskriva er strand: ___________________________
_____________________________________________________________________________
Växterna på land och i vattnet
3. Följande växter dominerar på land:
1. _________________________ 2. _________________________
3. _________________________ 4. _________________________
5. Vi hittade _______ olika arter växter i vattnet.
6. Följande växter dominerar i vattnet:
1. _________________________ 2. _________________________
3. _________________________ 4. _________________________
WWF Naturväktarna
Blåstången
8. Datum för undersökningen: _______________
9. Medellängd på senaste årets tillväxt: _______ cm.
10. Blåstångsplantornas medelålder:: _______ år.
Djuren i vattnet
Västkusten
13. Vi hittade följande djur i vattnet (sätt kryss):
Djur:
Hittar många
Hittar några
1. Maneter
2. Maskar/maskhögar
3. Musslor
4. Snäckor
5. Krabbor
6. Havstulpan
7. Andra kräftdjur
8. Sjöstjärnor
9. Ormstjärnor
10. Sjöborrar
11. Fiskar
12. Sjöfågel
13. Sälar
14. Tumlare
Hittar inga
Döda, ange antal
______
______
______
______
15. Annat, vad: _________________________________________________
WWF Naturväktarna
Skåne till Gävle
14. Vi hittade följande djur i vattnet (sätt kryss):
Djur:
Hittar många
Hittar några
1. Maneter
2. Havsborstmaskar
3. Blåmusslor
4. Östersjömusslor
5. Hjärtmusslor
6. Algsnäcka
7. Havstulpan
8. Märlkräftor
9. Havsgråsugga
10. Tångräka
11. Pungräka
12. Mossdjur
13. Fiskar
14. Fåglar
15. Sälar
Hittar inga
Döda, ange antal
_______
_______
16. Hittar ni andra djur? Vilka: __________________________________________________
Östersjön norr om Gävle
15. Vi hittade följande djur i vattnet (sätt kryss):
Djur:
Hittar många
Hittar några
1. Mygglarver
2. Buksimmare
3. Skräddare
4. Sländlarver
5. Gråsuggor
6. Märlkräftor
7. Maskar
8. Musslor
9. Snäckor
10. Maneter
11. Fiskar
12. Sjöfågel
13. Sälar
Hittar inga
Döda, ange antal
_____
_____
14. Hittar ni andra djur? Vilka: __________________________________________________
WWF Naturväktarna
Blåmusslor
Längden på blåmusslor och algsnäckor:
16. Medelvärdet på de 10 blåmusslor ni fann i vattnet: ________ cm.
18. Den största musslan är ________ cm lång.
Algsnäckor
19. Längden på den största algsnäckan ni hittade: ________ mm. (Obs! Blir aldrig större än 10 mm.)
Skräp och föroreningar på stranden
21. Markera alla övriga föremål ni hittade på stranden.
1. 2 Fiskeutrustning av plast (t.ex. nät, plastbackar)
2. 2 Förpackningsband
3. 2 Plasthandskar (ange antal handskar)
Antal: ______ st.
4. 2 Plastflaskor (schampo m.m.)
5. 2 Dunkar, flaskor i plast (för rengöringsmedel, olja)
6. 2 Annan plast (ange antal shoppingplastpåsar)
Antal: ______ st.
7. 2 Skummaterial (t.ex. skumplast, frigolitt
8. 2 Tyger, skor, handskar, kläder
9. 2 Papper (t.ex. mjölkförpackningar), trä, fruktavfall
10. 2 Hygienartiklar (t.ex. bindor, kondomer)
11. 2 Mat, fisk, benrester
12. 2 Exkrementer från djur eller människor
13. 2 Medicinskt avfall (t.ex. sprutor, plåster)
14. 2 Glas
15. 2 Burkar av metall
16. 2 Tjära, asfalt,olja, diesel eller bensin etc
17. 2 Behållare med farliga ämnen (t. ex. kemikalier)
18. 2 Inga skräpfynd alls
WWF Naturväktarna
Antal: ______ st.
22. Räkna antalet ilandflutna mjölkkartonger och andra dryckesförpackningar som ni hittade på stranden eller i vattnet.
2 Dryckesförpackningar av plast
2 Dryckesförpackningar av glas
2 Burkhållare, 2- eller 6-pack
2 Dryckesförpackningar av metall
2 Dryckesförpackningar av papper
________ st
________ st
________ st
________ st
________ st
24. Hur många oljefläckar större än en halv A4-sida hittade ni längs er sträcka?
2 Inga
2 Färre än fem
2 Mellan fem och tio
2 Fler än tio
Fördjupningsuppgifter
Människan och havet
28. Har det varit någon kraftig algblomning längs stranden under våren eller sommaren?
2 Ja
2 Nej
29. Bifoga berättelsen eller artikeln som gruppen skrivit. Om ni skrivit flera ber vi er att välja en som får
ingå i redovisningen.
Ornitologi i praktiken
30. Vi kunde se följande fågelarter på vår strand: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
32. Hittar ni oljeskadade fåglar på er sträcka?
Om ja, hur många levande: _______ st
2 Ja
2 Nej
respektive döda: _______ st
33. Fågelklubben känner till följande fåglar: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
WWF Naturväktarna
Fisk och fiske
35. Vi fick följande fiskar: _________________________________________________________
38. Föräldrarnas eller mor/farföräldrarnas fiskelycka jämfört med den egna. Glöm inte att ange vilket
årtal de berättade om:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
40. Följande fiskarter serveras i skolan: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
42. Vi äter _____ kilo fisk per år i skolan.
43. Fisken vi får är fångad i: ________________________________________________________
44. Det ställs följande krav vid inköp av fisken: __________________________________________
______________________________________________________________________________
45. Vi skulle vilja ge följande råd för fisket i framtiden: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
WWF Naturväktarna
Livet i en blåstångsruska
47. Vilka djur hittade ni i er tångruska? Skriv (+) för det som finns och (0) för det som inte finns.
Djur:
1. Märla
2. Gråsugga
3. Havstulpan
4. Övriga kräftdjur
5. Havsborstmask
6. Svampdjur
7. Mossdjur
8. Tagghudingar
9. Övrigt
Hittar
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Hittar inga
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Myter och sägner om havet
49. Stranden och vattnet användes på följande sätt förr i tiden: ______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
50. Välj ut och bifoga en myt, sägen eller mustig berättelse om havet där ni bor.
WWF Naturväktarna
Om det är något annat ni vill berätta om er undersökning kan ni göra det här.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
***
Redovisa undersökningen via Internet:
www.naturvaktarna.wwf.se
Blanketten kan inte skickas in per post. Vi har ingen möjlighet
att behandla redovisningar som skickas per post.
Naturväktarna är ett utbildningsprogram från
Världsnaturfonden WWF
WWF Naturväktarna
Download