Kredittid Leverans Tillverkning Införsäljning Förhandling

advertisement
Finansiera dina affärer i Latinamerika
2013-05-06
Pernilla Hurtig Norberg
Charlotte Svensson
Vad gör EKN?
Införsäljning
Förhandling
Tillverkning
Rörelsekapital
Leverans
Kredittid
Betalningar
Kontraktsgarantier
Införsäljning
Förhandling
Tillverkning
Leverans
Kredittid
Betalningar
Min köpare begär
kredittid.
EKN:s garanti för kundfordringar
garanterar att du får betalt.
Hur går det till?
Vad händer om det blir problem?
Betalning
uteblir
Anmälan
till EKN
Karenstid
Ansökan
om skadeersättning
Ersättning
från EKN
Skadeförebyggande arbete
Återvinning
och
fördelning
Landbedömning
Landets kreditvärdighet
Politiska faktorer
Ekonomisk situation
Finansiell situation
Betalningserfarenheter
Landpolicy från EKN
www.ekn.se
Landriskklasser
2000
2013
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards