Kredittid Leverans Tillverkning Införsäljning Förhandling

Finansiera dina affärer i Latinamerika
2013-05-06
Pernilla Hurtig Norberg
Charlotte Svensson
Vad gör EKN?
Införsäljning
Förhandling
Tillverkning
Rörelsekapital
Leverans
Kredittid
Betalningar
Kontraktsgarantier
Införsäljning
Förhandling
Tillverkning
Leverans
Kredittid
Betalningar
Min köpare begär
kredittid.
EKN:s garanti för kundfordringar
garanterar att du får betalt.
Hur går det till?
Vad händer om det blir problem?
Betalning
uteblir
Anmälan
till EKN
Karenstid
Ansökan
om skadeersättning
Ersättning
från EKN
Skadeförebyggande arbete
Återvinning
och
fördelning
Landbedömning
Landets kreditvärdighet
Politiska faktorer
Ekonomisk situation
Finansiell situation
Betalningserfarenheter
Landpolicy från EKN
www.ekn.se
Landriskklasser
2000
2013