TargetEveryOne förvärvar majoritet i ledande bolag inom

Pressmeddelande 2015-06-17
TargetEveryOne förvärvar majoritet i ledande bolag inom
mobil marknadsföring
ViaNett AS är en nordisk specialist inom marknadsföring, betalningar och kommunikation via SMS.
Inom donationslösningar i mobilen är ViaNett en av de största aktörerna i Norge. Bolaget har
huvudkontor i Moss söder om Oslo, har 11 anställda och representerade en omsättning på 111,6
miljoner norska kronor under 2014.
TargetEveryOne har avtalat att förvärva 57 procent av ViaNetts aktier från Holton Estate AS för 31,4
miljoner svenska kronor. Köpeskillingen består av en initial kontant del på 5 miljoner norska kronor
samt 26,1 miljoner svenska kronor i form av ett skuldebrev som kommer att kvittas mot 25 procent
ägande genom att nyemittera cirka 5,2 miljoner aktier i TargetEveryOne AB till priset 5 kronor per
aktie.
En tilläggsköpeskilling på 4 miljoner norska kronor ska därefter betalas den 30 juni 2016.
I och med förvärvet kommer TargetEveryOne att få en omfattande och stabil kundbas i Norge och
Sverige med möjligheter till merförsäljning av TargetEveryOnes tjänster som generellt har högre
bruttomarginal.
Jone Lövvik, styrelseordförande för ViaNett AS, valdes även in som styrelseledamot i TargetEveryOne
AB på bolagsstämman 11 juni 2015. Stian Laursen Skoglund kommer att fortsätta som VD för ViaNett
AS och ingå i ledningsgruppen för TargetEveryOne-koncernen.
ViaNett och dess dotterbolag kommer att fortsätta som separata legala enheter.
”Vi är väldigt glada att välkomna ViaNett AS in i TargetEveryOne och ser stora möjligheter att växa
den gemensamma affären lokalt och globalt”, säger TargetEveryOnes VD Christoffer Andersson.
”Mobil marknadsföring växer snabbt och vi är starka på att förbättra våra kunders kundrelationer och
öka deras intäkter via mobilen. Vår globala expansion fortsätter, både organiskt och via förvärv.”
”ViaNett har en stark och växande kundbas som vi sett efterfrågar mer än SMS och betaltjänster”,
säger ViaNett AS VD Stian Laursen Skoglund. ”TargetEveryOne har en stark tjänst och vi spar minst
ett års utveckling på samarbetet. Nu kan vi betydligt snabbare erbjuda mervärde i form av bilder,
video och interaktivitet.”
Förvärvet är villkorat av godkännande av extra bolagstämma innan 15 juli samt en finansiering av
TargetEveryOne AB som kommer att genomföras innan 30 augusti 2015.
17 juni 2015
För ytterligare information kontakta:
Christoffer Andersson, CEO, tel
+46 76 200 72 99, [email protected]
Jan Benjaminson, CFO, tel:
+46 70 666 93 88, [email protected]
Om TargetEveryOne AB
TargetEveryOne hjälper företag bygga bättre mobila kundrelationer och öka försäljningen
med en användarvänlig och effektiv molntjänst för mobil marknadsföring. Bolaget, noterat
på Nasdaq First North Sweden, startade i den nordiska mobila entreprenörsmiljön och har nu
kunder och partners i över 80 länder.
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 503 015 50
www.mangold.se