Språktypologi och språkhistoria
Hercules Dalianis
Språk
• Naturliga språk
—Tvetydiga
NADA-KTH
Email: [email protected]
Tel: 08-790 91 05
http://www.nada.kth.se/~hercules
• Artificiella språk
• Formella språk
—Logik, matematik, UML
—Entydiga
Hercules Dalianis
sid 1
Hercules Dalianis
sid 2
Hur många språk finns det?
•
•
•
•
Pidgin / Engelska
Kreol / Franska
Esperanto - Indoeuropeiska språk
Handelsspråk-
• 3000-10000 språk (4522 st inkl utrotade
språk??)
• Hur många talare? 400 milj till 1 talare.
• Vargbarn
—Enkel grammatik
—Indonesiska - Javanesiska, Balinesiska
—Lingua Franca
Hercules Dalianis
sid 3
Hercules Dalianis
sid 4
Vad är ett språk?
• Nationella språk och identitet
•
•
•
•
•
• Sociolekt
Holländska/ Flamländska
Serbiska / Kroatiska
Hindi/Urdu
Malajsiska / Indonesiska
Engelska /Amerikansk Engelska
– Skorrande R i svenska
– Östermalms/Lidingö ”i”
• Fackspråk/Subspråk/Familjespråk
• Dialekter
• (Kontinental- och öskandinaviska)
Hercules Dalianis
sid 5
Hercules Dalianis
sid 6
Hur många talare finns det?
• Forskningsområde: lingvistisk
paleontologi
• Ett urspråk - flera urspråk
• 100.000 - 20.000 år sedan
• Skrift 4500 f.Kr i Mesopotamien
(Babylon)
• Enspråkiga talare
• Tvåspråkiga talare
• Mångspråkiga talare
Hercules Dalianis
Var kommer språken ifrån?
sid 7
Hur klassificieras språk?
Hercules Dalianis
sid 8
• Isolerande (rot/analytiska) språk
– Kinesiska, vietnamesiska
• Genetisk och typologisk klassifikation
• Syntetiska (flekterande) språk
—Engelska
– Har morfem/ändelser t.ex. svenska, grekiska
• Agglutinerade (ihopfogade) språk
– Turkiska, finska, japanska
• Polysyntetiska språk
– Mycket långa ord blandning av agglutinering
och flektion
– Eskimåspråk, australiska språk
Hercules Dalianis
sid 9
sid 10
Färger
Ordföljd
• Subjekt Verb Objekt
—S V O svenska, engelska, kinesiska
—S O V tyska, persiska (farsi), klassisk grekiska
—V S O iriska, samoiska
—V O S tagalog,
Hercules Dalianis
Hercules Dalianis
sid 11
•
•
•
•
•
•
•
Svart-Vit
Svart-Vit-Röd
Svart-Vit-Röd-Grön-Gul
Svart-Vit-Röd-Gul-Grön
Svart-Vit-Röd-Gul-Grön-Blå
Svart-Vit-Röd-Gul-Grön-Blå-Brun
Svart-Vit-Röd-Gul-Grön-Blå-Brun
Hercules Dalianis
Orange
Violett
Grå
sid 12
Skrifter
• Alfabet Fonetiska:
• Arameiska
• Snö
• Sill-Strömming
—Feniciska
• Grekiska
– Etruskiska
• Latin (Malajsiska, Indonesiska, Vietnamesiska)
– Ryska
—Arabiska
—Hebreiska
Hercules Dalianis
sid 13
Hercules Dalianis
sid 14
• 30 tal språkfamiljer
• Indoeuropeiska språken
– Fanns det ureuropeiska/urindoeuropeiska/
protoindoeuropeiska?
– Termer för boskapsskötsel, ek, bok, varg och
lax
– Inga termer för järn, guld och silver
– Inga termer för palm, olivträd, cypress
– 4000 F.kr i Volgaområdet
• Tecken (Bilder, Pictogram): Kinesiska
• Japanska Tre skriftspråk
• Kanji (Kinesisk)
• Katakana (Fonetisk, stavelsespråk)
• Hiragana (Fonetiska+kinesiska tecken)
Hercules Dalianis
sid 15
sid 16
Språk, kultur och tänkande
• Språkanalys / spåkberoende
• Vad är skillnaden mellan lingvistik,
datorlingvistik, och språkteknologi?
Hercules Dalianis
Hercules Dalianis
•
•
•
•
•
sid 17
Hur påverkar språket vårt tänkande?
Vår kultur?
Är det kulturen som påverkar språket?
Utan matematik, ingen fysik?
Utan fysik, ingen matematik?
Hercules Dalianis
sid 18
Litteratur
• V. Fromkin & R. Rodman: An
Introduction to Language, Holt-Saunders
International Editions, 1983
• D.Crystal: The Cambridge Encyclopedia
of Language, Cambridge University
Press 1997.
Hercules Dalianis
sid 19