Minnesanteckningar från TGM-arbetsgruppmöte 2007-03-12

MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Minnesanteckningar från TGM-arbetsgruppmöte 2007-03-12
där Pia, Ingrid, Jan-Erik, Eva, Marlene, Olof och Taissia deltog.
Pia inledde mötet med information om kommande referensgruppmöte, den 14 mars 2007, och om
frågor som skall tas upp. Frågorna berör projektet fortsättning, presentation och marknadsföring.
Genomgång av tidigare minnesanteckningar.
Genomgång av fototermer. En del termer som beskriver specifika processer är fortfarande under
arbetet. En fotokonservator kommer att konsulteras.
Godkända termer
MT: Photographic prints
UF: Black-and-white prints
UF: Chloride prints
PN: Photographs produced from negatives, by transfer photo processes, or, in the case of
photograms, by the direct action of light on light-sensitive paper. Tonal values are usually the
same as those of the subject shown. Do not confuse with continuous tone photomechanical prints,
such as COLLOTYPES and WOODBURYTYPES.
CN: Used in a note under PHOTOGRAPHS.
HN: Changed 1/93.
Formerly, PHOTOGRAPHIC PRINTS may have been indexed as
PHOTOPRINTS.
BT: Photographs
NT: Bromoil prints
NT: Carbon prints
NT: Ceramic photographs
NT: Clichés-verre
NT: Cloth photographs
NT: Contact prints
NT: Crayon enlargements
NT: Crystoleum photographs
NT: Cyanotypes
NT: Diazotypes
NT: Dye coupler prints
NT: Dye destruction prints
NT: Dye diffusion transfer prints
NT: Dye transfer prints
NT: Fresson prints
NT: Gelatin silver printing-out paper prints
NT: Gelatin silver prints
NT: Gum bichromate prints
NT: Kallitypes
NT: Leather photographs
1 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
NT: Megalethoscope prints
NT: Negative prints
NT: Opaline photographs
NT: Opalotypes
NT: Palladium prints
NT: Photographic postcards
NT: Platinum prints
NT: Silver platinum prints
NT: Silver printing-out paper prints
NT: Stabilization prints
RT: Card photographs
RT: Mammoth plates
RT: Photographic papers
RT: Photomechanical prints
RT: Proofs
RT: Stats
Control No.: gmgpc000764
Ämnesord: Fotografiska påsiktsbilder
Se-hänvisning från: Fotografiska kopior
Se-hänvisning från: Printar (Fotografi)
Se-hänvisning från: Påsiktsbilder (Fotografi)
Se-hänvisning från: Påsiktsfotografier
Se-hänvisning från: Svartvita kopior
Se-hänvisning från: Silverkloridkopior
Överordnad term: Fotografier
Underordnad term: Förstoringar retuscherade med kritor (Fotografi)
Relaterad term: Fotomekaniska reproduktioner
Källa: Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan / Kungl.biblioteket,
Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.
Anm: (680) Fotografier framställda från negativ genom framkallningsförfarande eller, som är i fallet
med fotogram, genom direkt ljusverkan på ljuskänsligt papper. Tonvalörer är ofta desamma som
de hos det avbildade objektet. Förväxla inte med fotomekaniska reproduktioner med kontinuerlig
tonskala som t.ex. LJUSTRYCK och WOODBURYTRYCK .
TGM II: ‡a Photographic prints ‡0(DLC)gmgpc000764 ‡2 gmgpc
MT: Transmitted images
UF: Facsimile transmission images
PN: Images converted to electronic signals for the purpose of sending them to a remote device for
printing by an electrical, thermal, or other non-photographic process.
BT: Electronic images
NT: Radio photographs
NT: Wire photographs
RT: Photographs
RT: Photomechanical prints
RT: Reproductions
RT: Space photographs
2 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Control No.: gmgpc001102
Ämnesord: Elektroniskt överförda bilder
Se-hänvisning från: Faksimilöverförda bilder
Se-hänvisning från: Bildtelegraf
Överordnad term: Elektroniska bilder
Underordnad term: Telegraföverförda bilder
Underordnad term: Radiotelegrafbilder
Relaterad term: Fotografier
Relaterad term: Fotomekaniska reproduktioner
Relaterad term: Reproduktioner
Källa: Bilder för miljoner / Rune Hassner, s.301
Anm: (680) Bilder konverterade till elektroniska signaler i syftet att överföra dem till en
fjärransluten anordning för tryckning genom elektriskt, termiskt eller annat icke-fotografiskt
förfarande.
TGM II: ‡a Transmitted images ‡0(DLC)gmgpc001102 ‡2 gmgpc
MT: Photograms
UF: Rayographs
UF: Schadographs
UF: Vortographs
PN: Photographs made by laying objects on photographic paper or film and exposing them to
light.
BT: Photographs
RT: Photogenic drawings
Control No.: gmgpc000759
Ämnesord: Fotogram
Se-hänvisning från: Rayogram
Se-hänvisning från: Shadowgrafier
Se-hänvisning från: Wortografier
Överordnad term: Fotografier
Relaterad term: Kalotyper
Källa: Konsttermslexikonet / Edward Lucie-Smith.
Anm: (680) Fotografier framställda genom belysning av ett ljuskänsligt fotopapper på vilket olika
föremål placerats.
TGM II: ‡a Photograms ‡0(DLC)gmgpc000759 ‡2 gmgpc
MT: Photolithographs
PN: Limited here to prints made directly from stones or zinc plates to which the image was
photographically transferred. One such process was patented in the United States in 1858. For
offset photolithography, search under OFFSET PHOTOMECHANICAL PRINTS.
BT: Photomechanical prints
RT: Lithographs
Control No.: gmgpc000767
Ämnesord: Fotolitografier
3 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Se-hänvisning från: Asfaltmetod
Överordnad term: Fotomekaniska reproduktioner
Relaterad term: Litografier
Källa: Konsttermslexikonet / Edward Lucie-Smith.
Källa: Grafisk uppslagsbok.
Anm: (680) Begränsas till tryck framställda direkt från stenar eller zinkplåtar till vilka bilden var
fotografiskt överförd. Ett sådant förfarande patenterades i USA 1858. För offsetfotolitografi sök
under OFFSETTRYCK.
TGM II: ‡a Photolithographs ‡0(DLC)gmgpc000767 ‡2 gmgpc
MT: Calotypes
UF: Talbotypes
PN: Paper negatives made using William Henry Fox Talbot's patented (1841) calotype process, a
developing-out process. More popular in England, Scotland and France than in the United States.
May or may not be waxed. After 1850, superceded by Gustave Le Gray's waxed paper process.
CN: Use PHOTOGENIC DRAWINGS for Talbot's printed-out paper negatives. Use WAXED
PAPER NEGATIVES for most paper negatives after 1850. Use SALTED PAPER PRINTS for
most prints made from calotypes. Used in a note under PHOTOGENIC DRAWINGS and SALTED
PAPER PRINTS.
HN: Changed 1/97. Formerly included prints made from calotypes as well as the negatives
themselves.
BT: Paper negatives
RT: Photogenic drawings
RT: Salted paper prints
RT: Waxed paper negatives
Control No.: gmgpc000139
Ämnesord: Kalotyper
Se-hänvisning från: Fotogeniska tekningar (Negativbilder)
Se-hänvisning från: Talbotyper
Se-hänvisning från: Torrplåtar
Överordnad term: Pappersnegativ
Relaterad term: Fotogram
Relaterad term: Påsiktsbilder på saltpapper?
Relaterad term: Vaxpappersnegativ
Källa: Bilder för miljoner / Rune Hassner, s.109.
Källa: NE.
Anm: (667) Använd VAXPAPPERSNEGATIV för pappersnegativ efter 1850. Använd
PÅSIKTSBILDER PÅ SALTPAPPER? för de flesta bilder framställda från kalotypnegativ. Används
i anmärkningen under PÅSIKTSBILDER PÅ SALTPAPPER?.
Anm: (680) Pappersnegativ framställda genom användning av kalotypi-förfarande, en fotografisk
negativ-positiv process, som uppfanns av Willam Henry Fox Talbot 1835 och patenterades 1841.
Några framställdes som fotogram och några framställdes med kamera. Mer utbredda i England,
Skottland och Frankrike än i USA. Kan vara vaxade eller ej vaxade. After 1850 ersatts av Gustav
Le Grays vaxpappersförfarande.
TGM II: ‡a Calotypes ‡0(DLC)gmgpc000139 ‡2 gmgpc
TGM II: ‡a Photogenic drawings ‡0(DLC)gmgpc000757 ‡2 gmgpc
4 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Lantern slides
UF: Magic lantern slides
PN: Hand-drawn, painted, or photographic images on glass, intended for viewing by projection;
often made in sets. Photographic lantern slides were introduced in the United States by 1850 and
popular through World War I; commonly 3.25 x 4 in. (9 x 10 cm.) with a black paper mask, a cover
glass, and taped edges.
CN: As desired, also index under the type of photographic process.
BT: Glass transparencies
BT: Slides
Control No.: gmgpc000561
Ämnesord: Skioptikonbilder
Se-hänvisning från: Diaskopbilder
Överordnad term: Glasdiabilder?
Överordnad term: Diabilder
Källa: NE.
Anm: (667) Om så önskas indexera även under typen av fotografisk process.
Anm: (680) Handtecknade, målade eller fotografiska bilder på glasunderlag avsedda för att visas
med projektor. Ofta gjorda i satser. Fotografiska skioptikonbilder introducerades i USA vid 1850
och var populära under hela första världskriget. Är vanligen 3.25 x 4 tum (9 x 10 cm) med en
avmaskningsram av svart papper, ett täckande glas och tejpade kanter.
TGM II: ‡a Lantern slides ‡0(DLC)gmgpc000561 ‡2 gmgpc
MT: Card photographs
PN: Paper photographic prints made by a variety of processes on commercially produced
cardboard mounts of standard sizes (with some variation). Introduced in the 1850s. This term
includes negatives and unmounted photographic prints intended for such standard mounts. Often
portraits.
CN: As desired, also index under the type of photographic process.
BT: Photographs
NT: Boudoir card photographs
NT: Cabinet photographs
NT: Cartes de visite
NT: Imperial card photographs
NT: Kodak card photographs
NT: Panel card photographs
NT: Promenade card photographs
NT: Victoria card photographs
RT: Photographic prints
RT: Stereographs
Control No.: gmgpc000153
Ämnesord: Kartonnerade fotografier
Se-hänvisning från: Fotografier monterade på kartong
Överordnad term: Fotografier
Underordnad term: Kabinettsfotografier
5 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Underordnad term: Visitkortsfotografier
Relaterad term: Fotografiska påsiktsbilder
Relaterad term: Stereobilder
Källa:
Anm: (680) Fotografiska papperskopior framställda genom olika förfaranden på kommersiellt
tillverkat pappunderlag av standardstorlek (med en viss variation). Introducerades på 1850-talet.
Denna term omfattar även negativ och fotografiska bilder utan pappunderlag men avsedda för
montering på sådant standardunderlag.
TGM II: ‡a Card photographs ‡0(DLC)gmgpc000153 ‡2 gmgpc
MT: Cartes de visite
PN: Card photographs; mounts measure approximately 4 x 2.5 in. (10 x 6 cm.). Introduced in the
United States in 1859; made into the 1900s.
BT: Card photographs
Control No.: gmgpc000159
Ämnesord: Visitkortsfotografier
Se-hänvisning från: Cartes de visite
Se-hänvisning från: Visitkortsporträtt
Överordnad term: Kartonnerade fotografier
Relaterad term: Visitkort
Källa: NE.
Anm: (680) Kartonnerade fotografier, bildformat är i genomsnitt 4 x 2.5 tum (10 x 6 cm).
Lanserades i USA 1859, tillverkades ända in på 1900-talet.
TGM II: ‡a Cartes de visite ‡0(DLC)gmgpc000159 ‡2 gmgpc
MT: Cabinet photographs
UF: Cabinet card photographs
UF: Cabinet cards
PN: Card photographs; mounts measure approximately 6.5 x 4.25 in. (16.5 x 10.5 cm.). Introduced
in the United States in 1866; popular until ca. 1900.
HN: Changed 6/94. Formerly, CABINET PHOTOGRAPHS may have been indexed as CABINET
CARD PHOTOGRAPHS.
BT: Card photographs
Control No.: gmgpc000132
Ämnesord: Kabinettsfotografier
Se-hänvisning från: Kabinettkort
Överordnad term: Kartonnerade fotografier
Källa: NE.
Anm: (680) Kartonnerade fotografier, bildformat är ca 6.5 x 4.25 tum (16.5 x 10.5 cm).
Indtroducerades i USA 1866 och var populära till ca 1900.
TGM II: ‡a Cabinet photographs ‡0(DLC)gmgpc000132 ‡2 gmgpc
Kommentar: NE: kabinettsfotografi, bildformat (ca 12 cm×16,5 cm), vanligt från 1860-talet fram
till första världskriget. Fotografiet, som monterades på en ofta rikt dekorerad papperskartong,
förekom som samlarobjekt särskilt då bilden pryddes av en kunglighet eller annan känd person.
6 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Views
UF: Topographical views
PN: Depictions, in any media, usually of places and structures, made from a certain distance, and
not necessarily intended to produce detailed information. Distinct from other information such as
diagrams, working drawings, maps, and plans. A topographical image, showing a general aspect
of a place.
CN: Use when a more specific type of view is not appropriate.
BT: Pictures
NT: Aerial views
NT: Bird's-eye views
NT: Panoramic views
RT: Cityscapes
RT: Landscapes (Representations)
RT: Viewbooks
Control No.: gmgpc001135
Ämnesord: Vyer
Se-hänvisning från: Topografiska vyer
Se-hänvisning från: Utsikter
Överordnad term: Bilder
Underordnad term: Vyer ur flygperspektiv?
Underordnad term: Vyer ur fågelperspektiv?
Underordnad term: Panoramor
Relaterad term: Landskapsbilder
Relaterad term: Stadsvyer
Relaterad term: Vykortshäfte
Källa: NE.
Anm: (667) Använd när en någon mer specifik typ av utsikt inte är lämplig.
Anm: (680) Vanligtvis avbildningar av orter och anläggningar i olika bildmedier gjorda från ett visst
avstånd och inte avsedda att lämna detaljerad information. Skiljer sig från annan information som
t.ex. diagram, arbetsritningar, kartor och planer. Är en topografisk bild som visar en plats allmänna
utseende.
TGM II: ‡a Views ‡0(DLC)gmgpc001135 ‡2 gmgpc
MT: Aerial photographs
PN: Photographs taken from an air-borne vehicle within the earth's atmosphere, such as an
airplane, balloon, or kite; from a camera strapped to a bird; or by a person, such as a parachutist,
in flight. Use SPACE PHOTOGRAPHS for images taken from beyond the earth's atmosphere.
BT: Aerial views
BT: Photographs
RT: Space photographs
Control No.: gmgpc000018
Ämnesord: Flygfotografier
Se-hänvisning från: Aerofotografier
Överordnad term: Fotografier
Relaterad term: Rymdfotografier
7 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Källa: Fotografisk uppslagsbok / Ole Pedersen.
Anm: (680) Fotografier tagna från ett luftburet fordon inom jordens atmosfär som t.ex. flygplan,
ballong eller drake, från en kamera fastspänd på en fågel, eller av en person, t.ex.
fällskärmshoppare. Använd RYMDFOTOGRAFIER för bilder tagna från bortom jordens atmosfär.
TGM II: ‡a Aerial photographs ‡0(DLC)gmgpc000018 ‡2 gmgpc
MT: Space photographs
PN: Photographs taken from a vehicle or by a person beyond the earth's atmosphere.
Photographs taken by astronauts with conventional cameras are included, as well as images
made by digital scanners and transmitted to earth by radio signals for computer processing.
CN: Used in a note under AERIAL PHOTOGRAPHS.
BT: Photographs
RT: Aerial photographs
RT: Transmitted images
Control No.: gmgpc000989
Ämnesord: Rymdfotografier
Överordnad term: Fotografier
Relaterad term: Flygfotografier
Relaterad term: Elektroniskt överförda bilder
Källa: Fotobibliotek
Anm: (667) Används i anmärkningen under FLYGFOTOGRAFIER.
Anm: (680) Fotografier tagna från ett fordon eller av en person som befinner sig bortom jordens
atmosfär. Omfattar fotografier tagna av astronauter med en traditionell kamera samt bilder gjorda
med digitala bildläsare och överförda till jorden genom radiosignaler för databehandling.
TGM II: ‡a Space photographs ‡0(DLC)gmgpc000989 ‡2 gmgpc
MT: Panoramic views
UF: Balloon views
UF: Panoramas
UF: Views, Panoramic
PN: Views that cover more area than usually can be seen in a single glance.
BT: Views
NT: Panoramic photographs
RT: Aerial views
RT: Bird's-eye views
RT: Cityscapes
RT: Landscapes (Representations)
RT: Marines (Visual works)
RT: Seascapes
Control No.: gmgpc000723
Ämnesord: Panoramor
Se-hänvisning från: Utsikter från flygballong
Se-hänvisning från: Panoramabilder
Överordnad term: Vyer
Underordnad term: Panoramafotografier?
8 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Relaterad term: Vyer ur flygperspektiv?
Relaterad term: Vyer ur fågelperspektiv?
Relaterad term: Havsbilder
Relaterad term: Landskapsbilder
Relaterad term: Marina bilder
Relaterad term: Stadsvyer
Källa: Konsttermslexikonet / Edward Lucie-Smith.
Anm: (680) Vyer som täcker ett större område än som vanligen kan ses i ett blickfång.
TGM II: ‡a Panoramic views ‡0(DLC)gmgpc000723 ‡2 gmgpc
MT: Landscapes (Representations)
UF: Topographical views
PN: General or broad views of natural scenery, including inland bodies of water; may also include
figures or man-made objects, but these are of secondary importance to the composition. Usually
made from an elevated or distant vantage point, such as a view from a hill; not ground level closeup view of, for example, a tree.
HN: Changed 1/97. Formerly, LANDSCAPES (REPRESENTATIONS) may have been indexed as
LANDSCAPES.
BT: Pictures
NT: Landscape drawings
NT: Landscape paintings
NT: Landscape photographs
NT: Landscape prints
RT: Marines (Visual works)
RT: Panoramic views
RT: Seascapes
RT: Views
Control No.: gmgpc000559
Ämnesord: Landskapsbilder
Se-hänvisning från: Topografiska vyer
Överordnad term: Bilder
Underordnad term: Landskapsfotografier
Underordnad term: Landskapsmålningar
Underordnad term: Landskapshandteckningar
Relaterad term: Havsbilder
Relaterad term: Marina bilder
Relaterad term: Panoramor
Relaterad term: Vyer
Anm: (680) Allmänna eller vidsträckta vyer av naturlandskap omfattar ibland även sjöar och
vattendrag. Kan också inkludera figurer och objekt skapade av människor men dessa är av
sekundär betydelse för kompositionen. Gjorda vanligen från en upphöjd eller avlägsen
utkikspunkt, t.ex. bergutsikt. Ej närbild i ögonhöjd t ex. av ett träd.
TGM II: ‡a Landscapes (Representations) ‡0(DLC)gmgpc000559 ‡2 gmgpc
MT: Landscape drawings
BT: Drawings
9 (29)
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
10 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
BT: Landscapes (Representations)
Control No.: gmgpc000555
Ämnesord: Landskapsteckningar
Överordnad term: Teckningar
Överordnad term: Landskapsbilder
Källa: Lexikon för konst, 1960.
TGM II: ‡a Landscape drawings ‡0(DLC)gmgpc000555 ‡2 gmgpc
MT: Landscape paintings
BT: Landscapes (Representations)
BT: Paintings
Control No.: gmgpc000556
Ämnesord: Landskapsmålningar
Överordnad term: Landskapsbilder
Överordnad term: Målningar
TGM II: ‡a Landscape paintings ‡0(DLC)gmgpc000556 ‡2 gmgpc
MT: Landscape photographs
BT: Landscapes (Representations)
BT: Photographs
Control No.: gmgpc000557
Ämnesord: Landskapsfotografier
Överordnad term: Landskapsbilder
Överordnad term: Fotografier
TGM II: ‡a Landscape photographs ‡0(DLC)gmgpc000557 ‡2 gmgpc
MT: Landscape prints
BT: Landscapes (Representations)
BT: Prints
Control No.: gmgpc000558
Ämnesord: Tryck med landskapsmotiv
Överordnad term: Landskapsbilder
Överordnad term: Tryck
TGM II: ‡a Landscape prints ‡0(DLC)gmgpc000557 ‡2 gmgpc
MT: Marines (Visual works)
UF: Marine views
UF: Waterscapes
PN: Works depicting scenes having to do with ships, shipbuilding, or harbors. For works depicting
the ocean or other large body of water where the water itself dominates the scene, use
SEASCAPES.
HN: Changed 6/94. Formerly, MARINES (VISUAL WORKS) may have been indexed as
WATERSCAPES.
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
11 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
BT: Pictures
NT: Marine drawings
NT: Marine paintings
NT: Marine photographs
NT: Marine prints
RT: Landscapes (Representations)
RT: Panoramic views
RT: Seascapes
Control No.: gmgpc000615
Ämnesord: Marina bilder
Se-hänvisning från: Marinbilder
Se-hänvisning från: Marinmåleri
Se-hänvisning från: Sjöstycken
Se-hänvisning från: Skeppsporträtt
Överordnad term: Bilder
Underordnad term: Marinmålningar
Underordnad term: Marina teckningar
Underordnad term: Marina fotografier
Underordnad term: Sjökrigsbilder
Underordnad term: Tryck med marina motiv
Relaterad term: Havsbilder
Relaterad term: Landskapsbilder
Relaterad term: Panoramor
Källa: Havets bilder / Hans Holst.
Anm: (680) Verk som skildrar scener som har att göra med fartyg, skeppsbyggeri och hamnar. För
verk som avbildar havet eller annan stor vattenmassa där vattnet självt dominerar bilden använd
HAVSBILDER.
TGM II: ‡a Marines (Visual works) ‡0(DLC)gmgpc000615 ‡2 gmgpc
MT: Marine drawings
UF: Waterscape drawings
HN: Changed 6/94. Formerly, MARINE DRAWINGS may have been indexed as WATERSCAPE
DRAWINGS.
BT: Drawings
BT: Marines (Visual works)
Control No.: gmgpc000610
Ämnesord: Marina teckningar
Se-hänvisning från: Vattenlandskapsteckningar
Överordnad term: Teckningar
Överordnad term: Marina bilder
TGM II: ‡a Marine drawings ‡0(DLC)gmgpc ‡2 gmgpc
MT: Marine paintings
UF: Waterscape paintings
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
12 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
HN: Changed 6/94. Formerly, MARINE PAINTINGS may have been indexed as WATERSCAPE
PAINTINGS.
BT: Marines (Visual works)
BT: Paintings
Control No.: gmgpc000611
Ämnesord: Marinmålningar
Se-hänvisning från: Vattenlandskapsmålningar
Överordnad term: Marina bilder
Överordnad term: Målningar
Källa: Havets bilder: en introduktion till marinmåleriet som konstart / Hans Holst.
Källa: Båtar på vägg: en bok om en samling marinmålningar / Erik Brorson.
TGM II: ‡a Marine paintings ‡0(DLC)gmgpc000611 ‡2 gmgpc
MT: Marine photographs
UF: Waterscape photographs
HN: Changed 6/94. Formerly. MARINE PHOTOGRAPHS may have been indexed as
WATERSCAPE PHOTOGRAPHS.
BT: Marines (Visual works)
BT: Photographs
Control No.: gmgpc000612
Ämnesord: Marina fotografier
Se-hänvisning från: Vattenlandskapsfotografier
Överordnad term: Marina bilder
Överordnad term: Fotografier
TGM II: ‡a Marine photographs ‡0(DLC)gmgpc000612 ‡2 gmgpc
MT: Marine prints
UF: Maritime prints
UF: Waterscape prints
HN: Changed 6/94. Formerly, MARINE PRINTS may have been indexed as WATERSCAPE
PRINTS.
BT: Marines (Visual works)
BT: Prints
RT: Naval prints
Control No.: gmgpc000613
Ämnesord: Tryck med marina motiv
Se-hänvisning från: Tryck med sjöfartsmotiv
Överordnad term: Marina bilder
Överordnad term: Tryck
Relaterad term: Sjökrigsbilder
TGM II: ‡a Marine prints ‡0(DLC)gmgpc ‡2 gmgpc
MT: Naval prints
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
13 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
PN: Prints that show the actions of a navy or its personnel, including naval battles, expeditions,
and portraits.
BT: Prints
RT: Marine prints
Control No.: gmgpc000682
Ämnesord: Sjökrigsbilder
Se-hänvisning från: Sjöslagsbilder
Se-hänvisning från: Sjöstridsbilder
Överordnad term: Bilder
Relaterad term: Marina bilder
Anm: (680) Bilder förställande handlingar av en flotta och dess besättning, omfattar sjöstrid,
sjöexpeditioner och porträtt.
TGM II: ‡a Naval prints ‡0(DLC)gmgpc000682 ‡2 gmgpc
MT: Seascapes
UF: Marine views
UF: Waterscapes
PN: Works depicting the ocean or other large body of water where the water itself dominates the
scene. When lesser bodies of water are depicted, use LANDSCAPES. When ships, shipbuilding,
or harbors are depicted, use MARINES (VISUAL WORKS). [AAT]
HN: Changed 6/94. Formerly, SEASCAPES may have been indexed as WATERSCAPES.
BT: Pictures
NT: Seascape drawings
NT: Seascape photographs
NT: Seascape prints
RT: Landscapes (Representations)
RT: Marines (Visual works)
RT: Panoramic views
Control No.: gmgpc000943
Ämnesord: Havsbilder
Se-hänvisning från: Havslandskap
Se-hänvisning från: Kustlandskap
Överordnad term: Bilder
Underordnad term: Teckningar med havsmotiv
Underordnad term: Fotografier med havsmotiv
Underordnad term: Tryck med havsmotiv
Relaterad term: Landskapsbilder
Relaterad term: Marina bilder
Relaterad term: Panoramor
Källa: Havets bilder: en introduktion till marinmåleriet som konstart / Hans Holst.
Anm: (680) Verk som avbildar havet eller en annan stor vattenmassa där vattnet självt dominerar
bilden. När mindre vattenmassor avbildas använd LANDSKAPSBILDER. När fartyg,
skeppsbyggeri eller hamnar avbildas använd MARINA BILDER. [AAT]
TGM II: ‡a Seascapes ‡0(DLC)gmgpc000943 ‡2 gmgpc
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
14 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Seascape drawings
BT: Drawings
BT: Seascapes
Control No.: gmgpc000940
Ämnesord: Teckningar med havsmotiv
Se-hänvisning från: Havsteckningar
Överordnad term: Teckningar
Överordnad term: Havsbilder
TGM II: ‡a Seascape drawings ‡0(DLC)gmgpc000940 ‡2 gmgpc
MT: Seascape photographs
BT: Photographs
BT: Seascapes
Control No.: gmgpc000941
Ämnesord: Fotografier med havsmotiv
Se-hänvisning från: Havsfotografier
Överordnad term: Fotografier
Överordnad term: Havsbilder
TGM II: ‡a Seascape photographs ‡0(DLC)gmgpc000941 ‡2 gmgpc
MT: Seascape prints
BT: Prints
BT: Seascapes
Control No.: gmgpc000942
Ämnesord: Tryck med havsmotiv
Se-hänvisning från:
Överordnad term: Tryck
Överordnad term: Havsbilder
TGM II: ‡a Seascape prints ‡0(DLC)gmgpc ‡2 gmgpc
MT: Underwater photographs
UF: Submarine photographs
PN: Photographs made underwater with waterproof equipment or from a submarine or other
vehicle.
BT: Photographs
Control No.: gmgpc001121
Ämnesord: Undervattensfotografier
Se-hänvisning från: Submarinfotografier
Överordnad term: Fotografier
Källa: Fotografisk uppslagsbok / Ole Pedersen.
Anm: (680) Fotografier tagna under vatten med vattentät utrustning eller från en ubåt eller annat
fordon.
TGM II: ‡a Underwater photographs ‡0(DLC)gmgpc001121 ‡2 gmgpc
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
15 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Cityscapes
UF: City views
UF: Skyline views
UF: Topographical views
UF: Townscapes
UF: Views, City
PN: General or broad views of cities and towns or sections of them. Usually made from an
elevated or distant vantage point, such as a view from a roof or a view of a skyline.
NT: Cityscape drawings
NT: Cityscape paintings
NT: Cityscape photographs
NT: Cityscape prints
RT: Panoramic views
RT: Views
Control No.: gmgpc000212
Ämnesord: Stadsvyer
Se-hänvisning från: Stadslandskap
Se-hänvisning från: Topografiska vyer
Underordnad term: Fotografiska stadsvyer
Underordnad term: Målade stadsvyer
Underordnad term: Tecknade stadsvyer
Underordnad term: Tryck med stadsvyer
Relaterad term: Panoramor
Relaterad term: Vyer
Anm: (680) Allmänna och vidsträckta utsikter av städer eller orter eller delar av dem. Vanligen
gjorda från en upphöjd eller avlägsen utkikspunkt, t.ex. en utsikt från ett hustak eller en vy av en
horisont.
TGM II: ‡a Cityscapes ‡0(DLC)gmgpc000212 ‡2 gmgpc
MT: Cityscape drawings
BT: Cityscapes
BT: Drawings
Control No.: gmgpc000208
Ämnesord: Tecknade stadsvyer
Överordnad term: Stadsvyer
Överordnad term: Teckningar
TGM II: ‡a Cityscape drawings ‡0(DLC)gmgpc000208 ‡2 gmgpc
MT: Cityscape paintings
BT: Cityscapes
BT: Paintings
Control No.: gmgpc000209
Ämnesord: Målade stadsvyer
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
16 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Se-hänvisning från: Vedutamåleri
Överordnad term: Målningar
Överordnad term: Stadsvyer
TGM II: ‡a Cityscape paintings ‡0(DLC)gmgpc000209 ‡2 gmgpc
MT: Cityscape photographs
BT: Cityscapes
BT: Photographs
Control No.: gmgpc000210
Ämnesord: Fotografiska stadsvyer
Överordnad term: Fotografier
Överordnad term: Stadsvyer
TGM II: ‡a Cityscape photographs ‡0(DLC)gmgpc000210 ‡2 gmgpc
MT: Cityscape prints
BT: Cityscapes
BT: Prints
RT: Bird's-eye view prints
Control No.: gmgpc000211
Ämnesord: Tryck med stadsvyer
Överordnad term: Stadsvyer
Överordnad term: Tryck
Relaterad term: Trycka vyer med fågelperspektiv
TGM II: ‡a Cityscape prints ‡0(DLC)gmgpc000211 ‡2 gmgpc
MT: Novelty works
UF: Exotic works
PN: Works made with materials uncommon for their format; with unusual attachments, such as
feathers or buttons; with unusual shapes; or with other uncommon features. Examples include
leather postcards, greeting cards with tinsel, postcards that squeak, and perfumed
advertisements.
NT: Anaglyphs
NT: Anamorphic images
NT: Luminescent works
NT: Mechanical works
Control No.: gmgpc000695
Ämnesord: Okonventionella bilder
Se-hänvisning från: Otraditionella bilder
Se-hänvisning från: Experimentella bilder
Underordnad term: Anamorfoser
Underordnad term: Mekaniska bilder
Underordnad term: Självlysande bilder
Underordnad term: Anaglyfiska bilder
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
17 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Anm: (680) Verk framställda i material som är ovanliga för deras format. Det kan vara ovanliga
tillsatser t.ex. fjädrar eller knappar, ovanliga formar eller andra ovanliga drag. Exempel omfattar
vykort av skinn, gratulationskort med glitter, pipande vykort och parfymerade annonser.
TGM II: ‡a Novelty works ‡0(DLC)gmgpc000695 ‡2 gmgpc
MT: Anamorphic images
PN: Images produced by a distorting optical system or other method that renders an image
unrecognizable unless viewed by the proper restoring device. Popular for prints and drawings in
the 1600s and 1700s and for photographs in the 1800s. Images are often recorded as they
appear in a convex or concave cylindrical mirror.
BT: Novelty works
Control No.: gmgpc000039
Ämnesord: Anamorfoser
Överordnad term: Okonventionella bilder
Källa: Konsttermslexikonet / Edward Lucie-Smith.
Anm: (680) Bilder framställda med systematisk perspektivförvrängning eller med annan metod
som gör en bild oigenkännlig. Bilden återfår sina rätta proportioner om den betraktas med hjälp av
ett särskilt verktyg. Användes ofta i tryck och teckningar på 1600 och 1700-talet samt i fotografi
under 1800-talet(??).
TGM II: ‡a Anamorphic images ‡0(DLC)gmgpc000039 ‡2 gmgpc
Kommentar: Tekniken har intresserat en del 1900-talskostnärer och i Sverige är den mest kände
företrädaren för den Hans Hamngren.
NE: anamorfos [-fo:´s] (av grek. anamorpho´a 'ombilda', 'omforma', till morph\´ 'form'), i konsten:
en perspektiviskt förvrängd bild som återfår sina rätta proportioner när den betraktas ur en viss
vinkel eller i en cylindrisk, konisk eller pyramidformad spegel. Anamorfoser har utnyttjats i väggoch plafondmålningar, utförda på krökta eller välvda ytor eller på plana ytor sedda ur ett snett
perspektiv. Leonardo da Vinci experimenterade med anamorfoser på 1400-talet, men fenomenet
var känt redan i det gamla Kina. I Sverige har Hans Hamngren alltsedan 1970-talet komponerat
objekt som bygger på anamorfos.
MT: Luminescent works
UF: Black light works
UF: Fluorescent works
UF: Glow-in-the-dark works
UF: Luminous works
PN: Works that glow in the dark, including those that glow only when activated by ultraviolet light.
HN: Changed 1/97. Formerly, LUMINESCENT WORKS may have been indexed as LUMINOUS
WORKS.
BT: Novelty works
Control No.: gmgpc000593
Ämnesord: Självlysande bilder
Se-hänvisning från: Fluorescerande bilder
Se-hänvisning från: Reflekterande bilder
Se-hänvisning från: Fosforescerande verk
Överordnad term: Okonventionella bilder
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
18 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Anm: (680) Verk som glöder i mörkret. Omfattar även de som glöder endast när de aktiveras med
ultraviolett ljus.
TGM II: ‡a Luminescent works ‡0(DLC)gmgpc000593 ‡2 gmgpc
MT: Mechanical works
UF: Movable works
PN: Works with moving parts, such as pop-out or sliding sections, turning wheels, or flaps that
unfold to reveal new aspects of a picture. Also, works that require an action, such as turning them,
to reveal the whole image or another image.
BT: Novelty works
NT: Hidden image works
NT: Metamorphic pictures
NT: Volvelles
Control No.: gmgpc000626
Ämnesord: Mekaniska bilder
Se-hänvisning från: Kinetiska bilder
Se-hänvisning från: Rörliga bilder
Överordnad term: Okonventionella bilder
Underordnad term: Förvandlingsbilder
Underordnad term: Dolda bilder
Underordnad term: Volveller?
Källa:
Anm: (680) Verk med rörliga delar, t.ex. utfällbara eller skjutbara delar, snurrande hjul eller flickar
som öppnas för att avslöja en ny aspekt av en bild. Även verk som kräver en handling, t.ex. att
man vrider på dem för att göra den hela bilden eller en annan bild synlig.
TGM II: ‡a Mechanical works ‡0(DLC)gmgpc000626 ‡2 gmgpc
MT: Metamorphic pictures
UF: Reversible head prints
UF: Transformation pictures
PN: Pictures that can be transformed into one or more other pictures by turning, folding, or sliding
a section. Also, pictures with interchangeable parts, such as sets of heads, torsos, and legs,
which can be combined to make different figures.
BT: Mechanical works
Control No.: gmgpc000639
Ämnesord: Förvandlingsbilder
Se-hänvisning från: Metamorfa bilder
Se-hänvisning från: Tryck med reversibelt motiv?
Överordnad term: Mekaniska bilder
Anm: (680) Bilder som kan omvandlas till en eller flera andra bilder genom att vrida, vika eller
skjuta fram en del. Även bilder med utbytbara delar, t.ex. huvud, torsor och ben som kan
kombineras för att göra olika figurer.
TGM II: ‡a Metamorphic pictures ‡0(DLC)gmgpc000639 ‡2 gmgpc
Kommentar: NE: metamorf [-mår´f] adj. ~t
• vars struktur helt omvandlats genom värme, tryck e.d.; om bergart
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
19 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Hidden image works
PN: Works in which images or text are hidden until revealed by an action, such as holding them to
the light, heating them, or rubbing away a covering surface.
BT: Mechanical works
NT: Hold-to-light works
RT: Picture puzzles
Control No.: gmgpc000504
Ämnesord: Dolda bilder
Se-hänvisning från: Gnuggbilder
Se-hänvisning från: Gömda bilder
Överordnad term: Mekaniska bilder
Underordnad term: Ljusgenomsläpande bilder
Relaterad term: Fixeringsbilder
Anm: (680) Verk i vilka bilder eller text är dolda och avslöjas endast genom en handling, t.ex.
genom att hålla dem mot ljus, värma dem eller genom att gnugga bort en täckande yta.
TGM II: ‡a Hidden image works ‡0(DLC)gmgpc000504 ‡2 gmgpc
MT: Picture puzzles
PN: Pictures in which some figures or objects are not readily apparent, for example, animal
shapes hidden in trees or in a landscape.
BT: Puzzles
RT: Hidden image works
Control No.: gmgpc000780
Ämnesord: Fixeringsbilder
Se-hänvisning från: Bildgåtor
Överordnad term: Gåtor?
Relaterad term: Dolda bilder
Källa: NE.
Källa: Tankenötter : En samling roande och underhållande korsord, rebusar, labyrinter,
fixeringsbilder samt tecknings- o. lägguppgifter.
Anm: (680) Bilder med figurer och objekt som inte framträder på en gång, t.ex. formen av ett djur
som är dold i träd eller i ett landskap.
TGM II: ‡a Picture puzzles ‡0(DLC)gmgpc000780 ‡2 gmgpc
Kommentar: NE: fixe`ringsbild subst. ~en ~er
• bild med en dold figur, som framträder först vid speciell granskning
BET.NYANS: bild som kan ge två olika synförnimmelser men endast en i taget
HIST.: sedan 1893; efter ty. Vexierbild med samma bet., eg. 'gäckande bild', till vexieren 'narra,
lura'; av lat. vexare 'oroa; plåga'
MT: Hold-to-light works
PN: Cards or sheets of paper with portions cut out and backed with tissue or other transparent
material. When held up to a light source, a hidden picture is revealed or the cut-out portions
(generally windows, lights, or the sun) appear brightly illuminated.
BT: Hidden image works
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
20 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
RT: Transparencies
Control No.: gmgpc000506
Ämnesord: Ljusgenomsläppande bilder
Överordnad term: Dolda bilder
Relaterad term: Genomsiktsbilder
Anm: (680) Kort eller pappersblad med utklippta bitar som på backsidan täcks med silkespapper
eller annat genomskinligt material. När föremålet hålls upp mot en ljuskälla (vanligen fönster,
lampor eller solen) uppträder de utklippta bitarna klart belysta och en dold bild blir synlig.
TGM II: ‡a Hold-to-light works ‡0(DLC)gmgpc000506 ‡2 gmgpc
Termer under utredning
MT: Aerial views
UF: Air views
UF: Balloon views
UF: Views, Aerial
PN: Refers to views achieved by photographing from an aircraft or other high location. When
emphasizing the photograph itself, use "aerial photographs." For nonphotographic depictions
having high viewpoints, use "bird's-eye views".[AAT]
BT: Views
NT: Aerial photographs
RT: Bird's-eye views
RT: Panoramic views
Control No.: gmgpc000019
Ämnesord: Vyer ur flygperspektiv
Se-hänvisning från: Aeroperspektiv
Se-hänvisning från: Utsikter från flygballong
Överordnad term: Vyer
Underordnad term: Flygfotografier
Relaterad term: Vyer ur fågelperspektiv
Relaterad term: Panoramor
Anm: (680) Hänvisar till vyer tagna genom fotografering från en flygplan eller en annan hög
utkikspunkt. När fotografin själv som betonas använd FLYGFOTOGRAFIER. För icke-fotografiska
skildringar som har utsikt från en hög utkikspunkt använd VYER FRÅN FÅGELPERSPEKTIV.
[AAT].
TGM II: ‡a Aerial views ‡0(DLC)gmgpc000019 ‡2 gmgpc
MT: Bird's-eye views
UF: Balloon views
UF: Views, Bird's-eye
PN: Graphic representations of scenes portrayed as if viewed from above at an oblique angle. If
of a city or town, not generally drawn strictly to scale but showing street patterns, individual
buildings, and major landscape features in perspective.
CN: For the class of engravings, lithographs, and photomechanical prints commonly known as
bird's-eye views, use BIRD'S-EYE VIEW PRINTS. Do not use for photographs.
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
21 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
BT: Views
NT: Bird's-eye view prints
RT: Aerial views
RT: Maps
RT: Panoramic views
RT: Projections
Control No.: gmgpc000085
Ämnesord: Vyer ur fågelperspektiv
Se-hänvisning från: Utsikter från flygballong
Se-hänvisning från: Bilder ur fågelperspektiv
Se-hänvisning från: Fågelperspektiv
Överordnad term: Vyer
Underordnad term: Tryckta vyer med fågelperspektiv
Relaterad term: Kartor
Relaterad term: Panoramor
Relaterad term: Projektioner
Källa:
Anm: (667) För kategorier av gravyrer, litografier och fotomekaniska reproduktioner allmänt kända
som fågelperspektivbilder använd TRYCKTA VYER UR FÅGELPERSPEKTIV Använd ej för
fotografier.
Anm: (680) Grafiska framställningar av landskap avbildade som om de betraktas uppifrån i en
sned vinkel. Om det är en stad eller ort ritas bilderna inte skalenligt utan visar gatumönster,
självtändiga byggnader och framträdanse drag i själva landskapet.
TGM II: ‡a Bird's-eye views ‡0(DLC)gmgpc000085 ‡2 gmgpc
MT: Bird's-eye view prints
UF: Panoramic maps
PN: Bird's-eye views of cities and towns that are lithographs, engravings, or other types of prints
including photomechanical ones. Popular in the United States 1870-1910s, but also made earlier.
CN: Used in a note under BIRD'S-EYE VIEWS.
BT: Bird's-eye views
BT: Prints
RT: Cityscape prints
Control No.: gmgpc000084
Ämnesord: Tryckta vyer ur fågelperspektiv
Se-hänvisning från: Fågelperspektiv i tryck
Se-hänvisning från: Panoramakartor
Överordnad term: Vyer ur fågelperspektiv
Överordnad term: Tryck
Relaterad term: Tryck med stadsvyer
Anm: (680) Fågelperspektivsbilder av städer och orter vilka är litografier, gravyrer eller andra typer
av tryck även fotomekaniska. Populära i USA under 1870-1910-talet och framställda även tidigare.
TGM II: ‡a Bird's-eye view prints ‡0(DLC)gmgpc000084 ‡2 gmgpc
MT: Volvelles
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
22 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
PN: Diagrams with movable discs, circles, or pointers bearing graduated or figured information
that are rotated for the purpose of determining scientific, astrological, or other measurements.
BT: Mechanical works
Control No.: gmgpc001144
Ämnesord: Volveller?
Se-hänvisning från: Rörliga skivor?
Överordnad term: Mekaniska verk
Källa:
Anm: (680) Diagram med rörliga skivor, cirklar eller visare som innehåller en graderad skala eller
sifferinformation. De rörliga delarna roteras i syfte att bestämma vetenskapliga, astrologiska eller
andra mått.
TGM II: ‡a Volvelles ‡0(DLC)gmgpc001144 ‡2 gmgpc
MT: Photocopies
UF: Electrostatic photocopies
UF: Xerographs
PN: Typically, quick copy reproductions of textual documents, photographs, or other items made
through an electrostatic or other electrophotographic process. Introduced commercially in 1948.
Examples include prints from office copiers and microfilm readers.
BT: Photomechanical prints
NT: Copy art
RT: Reproductions
Control No.: gmgpc000753
Ämnesord: Fotostatkopior
Se-hänvisning från: Elstatkopior
Se-hänvisning från: Elektrofotografier
Se-hänvisning från: Fotokopior
Se-hänvisning från: Termokopior
Se-hänvisning från: Xeroxkopior
Överordnad term: Fotomekaniska reproduktioner
Underordnad term: Copy art
Relaterad term: Reproduktioner
Källa: NE.
Anm: (680) Vanligtvis snabba reproduktionskopior av textdokument, fotografier eller andra objekt,
framställda genom ett elektrostatiskt eller annat elektrofotografiskt förfarande. Introducerades
kommersiellt 1948. Exempel omfattar kopior från kontorskopiatorer och mikrofilmsläsare.
TGM II: ‡a Photocopies ‡0(DLC)gmgpc000753 ‡2 gmgpc
MT: Albumen prints
PN: Predominant paper print photographic process in the 1800s; popular 1850s-1890s.
BT: Silver printing-out paper prints
RT: Crystoleum photographs
Control No.: gmgpc000027
Ämnesord: Albuminbilder
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
23 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Se-hänvisning från: Albuminfotografier
Se-hänvisning från: Albuminkopior
Se-hänvisning från: Albuminsilverfotografier
Överordnad term: Påsiktsbilder på utkopieringspapper med silver?
Relaterad term: Crystoleumfotografier?
Källa: Fotolexikon: teknik, historik, fotokonst/Hugo Schöttle
Källa: Kortboken / Jonas Palm och Torsten Johansson.
Anm: (680) Dominerande framsällnings process för pappersfotografi under 1800-talet; populär
under 1850-1890-talet.
TGM II: ‡a Albumen prints ‡0(DLC)gmgpc000027 ‡2 gmgpc
MT: Transparencies
UF: Phototransparencies
PN: Sheets of transparent material, such as glass, thin paper, or plastic, bearing a photographic,
printed, or hand-drawn image and designed to be viewed by light shining through them; often
intended for use with a projection device.
HN: Changed 11/90.
Formerly, some TRANSPARENCIES may have been indexed as
PHOTOTRANSPARENCIES.
BT: Pictures
NT: Film transparencies
NT: Glass transparencies
NT: Slides
NT: Tissue stereographs
RT: Hold-to-light works
RT: Photographs
Control No.: gmgpc001103
Ämnesord: Genomsiktsbilder
Se-hänvisning från: Diapositiv (Fotolexikon: teknik, historik, fotokonst / Hugo Schottle.)
Se-hänvisning från: Ljusbilder
Se-hänvisning från: Transparenta fotografier
Se-hänvisning från: Transparent, Fotografi
Överordnad term: Bilder
Underordnad term: Filmdiabilder?
Underordnad term: Glasdiabilder?
Underordnad term: Diabilder
Underordnad term: Stereofotografier?/ Stereografiska genomsiktsbilder?
Relaterad term: Fotografier
Relaterad term: Ljusgenomsläpande bilder
Källa: Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan / Kungl.biblioteket,
Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.
Anm: (680) Blad av transparent material, t.ex. glas, tunt papper eller plast som bär fotografisk,
tryckt eller handtecknad bild. Framställda för att visas med hjälp av ljus som skiner igenom dem.
Ofta avsedda för användning i en projektionsapparat.
TGM II: ‡a Transparencies ‡0(DLC)gmgpc001103 ‡2 gmgpc
MT: Film transparencies
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
24 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
PN: Transparencies on a flexible base, such as celluloid or polyester.
BT: Transparencies
NT: Color separation positives
NT: Dye coupler transparencies
NT: Gelatin silver film transparencies
NT: Radiographs
NT: Screen color film transparencies
Control No.: gmgpc000420
Ämnesord: Filmdiabilder
Se-hänvisning från: Filmdiapositiv
Överordnad term: Genomsiktsbilder
Underordnad term: Filmdiabilder med gelatinsilver?
Underordnad term: Filmdiapositiv med färgraster?
Underordnad term: Filmdiabilder med inbyggda färgkopplare
Underordnad term: Färgseparationspositiv? / Separationspositiv (Fotografi)
Underordnad term: Röntgenfotografier? / Röntgenfotogram? (Fotolexikon)
Källa:
Anm: (680) Genomsiktsbilder på ett flexibelt underlag t.ex. celluloid eller polyester.
TGM II: ‡a Film transparencies ‡0(DLC)gmgpc000420 ‡2 gmgpc
MT: Color separation positives
UF: Color separation transparencies
UF: Positives, Color separation
UF: Separation positives, Color
UF: Separation transparencies, Color
PN: Transparencies, usually in sets of three films. Each is used to make a plate for printing one
color, in register with the others, to form a full-color photomechanical print. [AAT]
HN: Changed 6/94. Formerly, COLOR SEPARATION POSITIVES may have been indexed as
COLOR SEPARATION TRANSPARENCIES.
BT: Film transparencies
Control No.: gmgpc000236
Ämnesord: Färgseparationspositiv? / Separationspositiv (Fotografi)?
Se-hänvisning från: Diapositiv, Färgseparation
Se-hänvisning från: Positiv, Färgseparation
Se-hänvisning från: Separationspositiv, Färg
Se-hänvisning från: Separationsdiapositiv, Färg
Överordnad term: Filmdiabilder?
Anm: (680) Genomsiktsbilder, vanligen i en sats av tre bilder på filmunderlag. Varje bild används
för att framställa en plåt för tryck av en färg som i register (tillsammans?) med andra plåtar formar
en helfärgad fotomekanisk reproduktion. [AAT]
TGM II: ‡a Color separation positives ‡0(DLC)gmgpc000236 ‡2 gmgpc
MT: Dye coupler transparencies
UF: Agfacolor transparencies
UF: Ektachrome transparencies
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
25 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
UF: Fujichrome transparencies
UF: Kodachrome transparencies
PN: Trade names include Kodachrome and Agfacolor (both introduced in 1936) and Ektachrome
(introduced in the 1940s). A chromogenic development process.
BT: Film transparencies
Control No.: gmgpc000358
Ämnesord: Filmdiabilder med inbyggda färgkopplare?
Se-hänvisning från: Agfacolor-diapositiv
Se-hänvisning från: Ektachrom-diapositiv
Se-hänvisning från: Fujichrom-diapositiv
Se-hänvisning från: Kodachrom-diapositiv
Överordnad term: Filmdiabilder?
Källa: Fototekniska termer / Fotorådet?
Anm: (680) Omfattar varunamn Kodachrome och Agfacolor (både lanserades 1936) och
Ektachrome (lanserades på 1940-talet). En kromogen framkallningsprocess.
TGM II: ‡a Dye coupler transparencies ‡0(DLC)gmgpc000358 ‡2 gmgpc
MT: Gelatin silver film transparencies
UF: Gelatin silver transparencies
UF: Silver gelatin film transparencies
PN: Film transparencies having gelatin as the binder, holding silver as the final image material.
HN: Changed 1/97. Formerly, GELATIN SILVER FILM TRANSPARENCIES may have been
indexed as SILVER GELATIN FILM TRANSPARENCIES.
BT: Film transparencies
Control No.: gmgpc000462
Ämnesord: Filmdiabilder med gelatinsilver?
Se-hänvisning från: Gelatinsilverdiapositiv
Se-hänvisning från: Silvergelatinfilmdiabilder
Överordnad term: Filmdiabilder
Anm: (680) Filmdiabilder av silverhalogenider med gelatin som bindemedel.
TGM II: ‡a Gelatin silver film transparencies ‡0(DLC)gmgpc000462 ‡2 gmgpc
MT: Radiographs
UF: X-ray photographs
PN: Shadow images of internal structures made visible by recording the varying degrees of a
subject's absorption of x-rays or gamma rays passed through it. Discovered in 1895.
BT: Film transparencies
Control No.: gmgpc000870
Ämnesord: Röntgenfotografier
Se-hänvisning från: Radiografier
Se-hänvisning från: Röntgenbilder
Se-hänvisning från: Röntgenfilm
Överordnad term: Filmdiabilder
Källa: Fotolexikon: teknik, historik, fotokonst / Hugo Schöttle.
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
26 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Anm: (680) Skuggbilder av inre strukturer av ett föremål eller en kropp som blir synliga genom
registrering av den varierande absorptionsgraden av X-strålar eller gammastrålar som
genomtränger föremålet. Uppfunnen 1895.
TGM II: ‡a Radiographs ‡0(DLC)gmgpc000870 ‡2 gmgpc
MT: Screen color film transparencies
UF: Color screen transparencies
UF: Dufay color transparencies
PN: Additive color process transparencies introduced commercially in the 1930s. Tradenames
include Filmcolor (replaced Autochromes) and Dufaycolor, which survived into the 1950s.
BT: Film transparencies
Control No.: gmgpc000932
Ämnesord: Filmdiabilder med färgraster?
Se-hänvisning från: Diapositiv med färgraster
Se-hänvisning från: Färgrasterförfarande
Se-hänvisning från: Kornrasterförfarande?
Överordnad term: Filmdiabilder
Källa:
Anm: (680) Färgdiabider framställda med additivt förfarande som introducerades på 1930-talet.
Omfattar varunamn Filmcolor (som ersatt Autokromer) och Dufaycolor som fanns kvar in på 1950talet.
TGM II: ‡a Screen color film transparencies ‡0(DLC)gmgpc000932 ‡2 gmgpc
MT: Glass transparencies
BT: Transparencies
NT: Albumen transparencies
NT: Carbon transparencies
NT: Collodion transparencies
NT: Gelatin silver glass transparencies
NT: Lantern slides
NT: Screen color glass transparencies
Control No.: gmgpc000479
Ämnesord: Glasdiabilder
Se-hänvisning från: Glasdiapositiv
Överordnad term: Genomsiktsbilder
Underordnad term: Albumindiabilder?
Underordnad term: Glasdiabilder med gelatinsilver?
Underordnad term: Glasdiapositiv med färgraster?
Underordnad term: Kollodiumdiapositiv
Underordnad term: Pigmentdiapositiv
Underordnad term: Skioptikonbilder
Källa: SAOB
TGM II: ‡a Glass transparencies ‡0(DLC)gmgpc000479 ‡2 gmgpc
MT: Gelatin silver glass transparencies
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
27 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
UF: Gelatin silver transparencies
UF: Silver gelatin glass transparencies
PN: Glass transparencies having gelatin as the binder, holding silver as the final image material.
HN: Changed 1/97. Formerly, GELATIN SILVER GLASS TRANSPARENCIES may have been
indexed as SILVER GELATIN GLASS TRANSPARENCIES.
BT: Glass transparencies
Control No.: gmgpc000463
Ämnesord: Glasdiabilder med gelatinsilver?
Se-hänvisning från: Gelatinsilverdiapositiv
Se-hänvisning från: Silvergelatinglasdiabilder
Överordnad term: Glasdiabilder
Anm: (680) Glasdiabilder av silverhalogenider med gelatin som bindemedel.
TGM II: ‡a Gelatin silver glass transparencies ‡0(DLC)gmgpc000463 ‡2 gmgpc
MT: Screen color glass transparencies
UF: Color screen transparencies
PN: Additive color process transparencies available commercially from 1895-1930s.
BT: Glass transparencies
NT: Autochromes
Control No.: gmgpc000933
Ämnesord: Glasdiabilder med färgraster?
Se-hänvisning från: Diapositiv med färgraster
Se-hänvisning från: Färgrasterförfarande?
Se-hänvisning från: Kornrasterförfarande?
Överordnad term: Glasdiabilder
Underordnad term: Autokromer
Anm: (680) Färgdiabilder framställda med additivt förfarande som fanns till salu från 1895 till 1930talet.
TGM II: ‡a Screen color glass transparencies ‡0(DLC)gmgpc000933 ‡2 gmgpc
MT: Albumen transparencies
UF: Hyalotypes
PN: Typically, glass lantern slides or stereographs; introduced 1849; largely replaced by collodion
transparencies.
BT: Glass transparencies
Control No.: gmgpc000028
Ämnesord: Albumindiabilder?
Se-hänvisning från: Hyalotyper?
Överordnad term: Glasdiapositiv/ Glasdiabilder?
Källa:
Anm: (680) Vanligtvis glasdiabilder för diaskop eller stereobilder, introducerades 1849, ersatts till
stor del av kollodiumdiabilder.
TGM II: ‡a Albumen transparencies ‡0(DLC)gmgpc000028 ‡2 gmgpc
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
28 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
Kommentar: NE: hyalo- (sammansättningsform av grek. hy´alos 'glas'), glasliknande,
genomskinlig; som har med ögats glaskropp att göra.
MT: Carbon transparencies
PN: Transparencies made with a carbon process on glass.
BT: Glass transparencies
Control No.: gmgpc000149
Ämnesord: Pigmentdiabilder
Se-hänvisning från:Pigmentdiapositiv
Överordnad term: Glasdiabilder
Källa: SAOB.
Anm: (680) Diapositiv framställda med pigmentprocess på glasunderlag.
TGM II: ‡a Carbon transparencies ‡0(DLC)gmgpc000149 ‡2 gmgpc
MT: Collodion transparencies
UF: Collodion positive photographs
PN: Typically, glass stereographs or lantern slides; used 1850s-1890s.
BT: Glass transparencies
Control No.: gmgpc000229
Ämnesord: Kollodiumdiabilder
Se-hänvisning från: Kollodium positivfotografier
Överordnad term: Glasdiabilder
Källa:
Anm: (680) Vanligtvis glasstereobilder eller skioptikonbilder. Användes under 1850-1890-talet.
TGM II: ‡a Collodion transparencies ‡0(DLC)gmgpc000229 ‡2 gmgpc
MT: Slides
PN: Transparent materials on which there is a drawn image or a positive photographic image;
intended to be bound or held in a mount and usually designed for use in a projector or viewer.
BT: Transparencies
NT: Lantern slides
Control No.: gmgpc000981
Ämnesord: Diabilder
Se-hänvisning från: Fönsterbilder?
Se-hänvisning från: Smådia
Överordnad term: Genomsiktsbilder
Underordnad term: Skioptikonbilder
Källa: Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan / Kungl.biblioteket,
Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet.
Anm: (680) Genomskinliga bildmaterial med handtecknad eller fotografisk bild som är avsedda för
montering mellan två glas eller inramning i papp- eller plastrammar. Vanligen utformade för
användning i en projektor eller ett diaskop.
TGM II: ‡a Slides ‡0(DLC)gmgpc000981 ‡2 gmgpc
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TGMARBETSGRUPPMÖTE 2007-03-12
29 (29)
X:\PROJEKT\ÖS\ARKIV\MINNESANTECKNIN
GAR\TGM\TGM_ARBETSGRUPP_070312.DO
C
Pia Leth
2007-03-12
09-34-2006
MT: Tissue stereographs
UF: French tissues
PN: Photographic print stereographs on thin translucent paper mounted either between glass
plates or on cards cut out to make a frame; intended for viewing as a transparency. Many were
made in France; often colored.
BT: Stereographs
BT: Transparencies
Control No.: gmgpc001080
Ämnesord: Stereofotografier?
Se-hänvisning från:
Överordnad term: Stereobilder
Överordnad term: Genomsiktsbilder
Källa: Fotolexikon: teknik, historik, fotokonst / Hugo Schottle.
Anm: (680) Fotografiska stereobilder på tunt halvgenomskinligt papper uppsatta antingen mellan
två glasskivor eller på kort utklippta i form av en ram. Avsedda för att visas som en diabild. Många
producerades i Frankrike. Ofta färgade.
TGM II: ‡a Tissue stereographs ‡0(DLC)gmgpc001080 ‡2 gmgpc