I den sexuella revolutionens spår
Stefan Gustavsson
Sverige är berömt internationellt, inte bara för Ikea och Volvo, utan också för den svenska synden. Filmer som Sommaren med Monika, Kärlekens språk och Jag är nyfiken gul spred under
1950- 0ch 60-talen bilden av Sverige som den sexuella revolutionens hemland. Det är en bild
som vi med stolthet har fortsatt att odla. Vi vill gärna ligga främst i kampen för en ny syn på
sex. Hur förhåller sig då den kristna tron till den nya sexualsynen? Vad tycker Gud om sex? Är
sambo ett alternativ till äktenskap? På vilket sätt definieras människan av sin sexualitet? I denna skrift granskar SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson konsekvenserna av den sexuella revolutionen.
DEN SEXUELLA REVOLUTIONEN
Sverige är berömt internationellt, inte bara för
Ikea och Volvo, utan också för den svenska synden. Filmer som Sommaren med Monika, Kärlekens språk och Jag är nyfiken gul spred under
1950- 0ch 60-talen bilden av Sverige som den
sexuella revolutionens hemland. Det är en bild
som vi med stolthet har fortsatt att odla. Vi vill
gärna ligga främst i kampen för en ny syn på sex.
Nu är det inte svårt att finna positiva följder
av den sexuella revolutionen. Kunskap om kropp
och sexualitet har blivit en självklarhet. Prydhet
och skamstämpling har ersatts av öppenhet. Sexuell njutning bejakas med självklarhet. Jag vet ingen som vill tillbaka till 1900-talets första hälft.
Samtidigt finns det anledning att också kritiskt utvärdera den sexuella revolutionen. Vilka är
konsekvenserna 50 år senare? Man behöver inte
lyssna länge till samtidskulturen för att se att allt
inte är som det borde. Låt mig ge fem exempel.
För det första sexuellt överförbara sjukdomar.
Statistiken är deprimerande läsning. På tio år har
klamydia – som är en allvarlig sjukdom som för
kvinnor kan leda till sterilitet – ökat med 239 %.
Socialstyrelsen lanserade därför 2009 en nationell
handlingsplan för klamydiaprevention. Och det är
inte bara klamydia som ökar; det gäller också
HIV, gonorré, kondylom, syfilis …
WHO varnar dessutom för ny totalresistent
form av gonorrré. ”Gonorré är en stor utmaning
för folkhälsan”, sa Manjula Lusti-Narasimhan,
från WHO: s avdelning för reproduktiv hälsa och
forskning i en artikel. Hon säger att mer än 106
miljoner personer smittas med sjukdomen varje
år.
För det andra sexbrott. Statistiken är än mer
sorglig; sett över en trettioårsperiod har antalet
anmälningar femdubblats. 2009 blev det stora
rubriker när det konstaterades att Sverige har flest
våldtäkter i Europa. Bara under 2010 anmäldes 2
530 våldtäkter mot barn (0-17 år).
Självklart måste man diskutera frågan om
mörkertal, anmälningsbenägenhet, lagtextens ut1
formning och vad det betyder för hur vi ska tolka
statistiken. Men det påverkar inte den grundläggande bilden; det har skett en skrämmande ökning av övergrepp och sexbrott.
Tänk på #prataomdet – den stora diskussionen
om sexuella handlingar i lagens gråzon som fick
twittervärlden att gå i
”Den sexuella spinn.
revolutionen
För det tredje sexlivet.
Katerina Janouch, sexhar inte bara
inneburit frigö- rådgivare på Expressen,
relse, utan ock- skrev så här i en artikel:
”Jag tror att vartannat
så destruktiv
brev och mejl jag får
förnedring.”
nuförtiden handlar om
förlorad lust. Lusten saggar. Kärleken går på
sparlåga. Folk är inte sugna på att hångla, kramas
eller tokpippa. Den senaste chocken är en ny brittisk undersökning som hävdar att hela fyrtio procent av de brittiska männen inte vill ha sex överhuvudtaget. Unga, friska, förmodligen rätt snygga
män. Vad är det som händer?”
För det fjärde skilsmässorna. Vi blir allt sämre på överlåtna relationer. Kärleken kroknar
längst vägen. 50 % av alla äktenskap slutar i
skilsmässa. För samboförhållanden är siffran
ännu högre.
För det femte aborterna. Varje år utsläcks
mellan 35 000 och 40 000 ofödda människors liv,
samtidigt som många av de kvinnor som genomgår aborterna efteråt lever med inre smärta.
Bakom all denna kalla statistik, finns verkliga
människor och bottenlös sorg och smärta. Frågan
infinner sig: Är Sverige verkligen kärlekens och
sexualitetens Utopia?
Vår sexuella livsstil innebär mycket njutning,
men också mycket smärta. Vi skadar oss själva,
varandra, våra barn, våra kroppar, vår kärlek …
Den sexuella revolutionen har inte bara inneburit
frigörelse, utan också destruktiv förnedring.
Alain de Botton, välkänd ateistisk författare,
satte fingret på den ömma punkten i tidskriften
The Spectator:
”Jag tog det modiga steget att lämna London
och begav mig för att bo med några nya vänner i
Gloucestershire. En kväll, efter en erfoderlig
mängd vin, gick vi runt bordet och avslöjade våra
svagheter. Jag nämnde min feghet, ångest och
narcissism, men tre av mina manliga vänner erkände att de nyligen hade gått igenom djupa perioder av internetporrberoende – inte den milda
nyfikenheten som man kan förvänta sig, utan den
typ där man inte kan vänta att komma hem för att
kolla upp de senaste erbjudandena och är uppe till
klockan tre varje natt. Detta får mig att tro att det
numera endast är religionerna som fortfarande
verkligen tar sex på allvar, i den meningen att
man korrekt respekterar dess makt att vända oss
bort från våra prioriteringar.
Endast religionerna ser det som något potentiellt farligt och något vi behöver skyddas mot. Vi
kanske inte sympatiserar
med vad de vill att vi
”Det är kanske
ska tänka på i stället för inte så enkelt
sex, men vi kan – kanatt allt blir bra
ske bara efter att ha tagit
bara vi tar bort
kål på, Gud vet hur
många timmar på nätet – sexuella taförstå att sexuella bilder bun?”
kan överväldiga våra
rationella förmågor med deprimerande lätthet.
Sekulära personer föraktar religioner för det
sätt de får kvinnor att täcka sig själva. Skulle en
rationell vuxen man verkligen vända upp och ner
på sitt liv om han fick se en glimt av ett par knän?
Och vem utom en mental vekling kan allvarligt
påverkas av skådespelet av en grupp halvnakna
tonårsflickor som strosar längs med stranden?
Tja, en hel del av oss. Vi kanske inte vill gå så
långt som att beslöja människor, men kanske kan
vi se poängen i att minska det okontrollerade flödet av pornografi ner genom våra fiberoptiska
kablar.
Även om vi inte längre tror på en gud, kan vi
medge att en viss grad av repression kan vara
nödvändigt för samhällets funktion. Återhållsamhet är inte bara för katoliker, muslimer och viktorianer, men för oss alla.”
2
Det är kanske inte så enkelt att allt blir bra
bara vi tar bort sexuella tabun?
DÄRFÖR HÖR SEX TILL ÄKTENSKAPET
Vi såg i det förra avsnittet hur den sexuella
revolutionen på många områden fått destruktiva
följder. Det väcker naturligt frågan: Vad är alternativen? Vad är den
”Den kristna
kristna vägledningen
tron är livsbeja- när det gäller sex?
kande och posi- Den kristna tron har en
tiv till kroppslig- lång historia i västerhet och sexuali- landet. Kyrkan har ofta
varit nära lierad med
tet.”
både makten och tidsandan, vilket gett upphov till många missförstånd.
Låt mig därför börja med tre bakgrundskommentarer:
1. Den kristna vägledningen om sex är moralisk, inte juridisk. Det jag skriver om här handlar
inte om hur landets lagar ska se ut; frågan är istället vad som är ett gott sätt att leva på. Redan i de
tio buden finns denna åtskillnad. Det finns moraliska principer som självklart ska påverka lagstiftningen (sjunde budet: Du ska inte stjäla), medan
det finns andra moraliska principer som inte hör
hemma i lagstiftningen (nionde budet: Du ska
inte ha begär till din nästas hus).
2. Den kristna tron är livsbejakande och positiv till kroppslighet och sexualitet. Som teologen
Howard Hendricks har sagt: ”Vi ska inte skämmas för att diskutera det som Gud inte skämdes
att skapa.” I GT finns en hel bok – Höga Visan –
som besjunger romantik, erotik och sinnlighet.
Gränsdragningarna finns, inte för att förminska
sexualiteten, utan för att ringa in det område där
den frodas bäst.
3. Den kristna församlingen har haft det kämpigt med att hantera glappet mellan ideal och
verklighet när det gäller sex. Ett sätt har varit att
sänka ribban och anpassa idealen efter verkligheten och på så sätt få bort glappet. Ett annat sätt
har varit att dölja glappet genom hyckleri. Det
viktiga blir att glappet inte avslöjas – och om det
avslöjas omedelbart avvisa den skyldige.
Båda lösningarna är tragiska. Den kristna församlingen har unika resurser att tillgå. Vi ska varken tumma på Guds vilja eller förneka vårt misslyckande. Lösningen på glappet mellan ideal och
verklighet finns i evangeliet; Guds nåd som förlåter oss våra synder och Guds kraft som hjälper
oss till förändring.
I Bibelns första kapitel står det: ”Gud skapade
människan till sin avbild, till Guds avbild skapade
han henne. Som man och kvinna skapade han
dem.” Kroppsligheten och den sexuella polariteten mellan manligt och kvinnligt kommer alltså
från Gud. Han är designern bakom sex.
Vad är det första Gud säger till människan?
”Ha sex!” Eller mera ordagrant: ”Var fruktsamma
och föröka er …” Glöm myten om att Bibeln är
sexualfientlig; det är uppenbart att Gud gillar sex.
I Bibelns andra kapitel får vi en mer utförlig
presentation av Guds tanke. Sex hör ihop med
gemenskap. När Gud skapat mannen för han fram
alla djur inför honom,
”Den kristna
men det finns inget i
församlingen
skapelsen som motsvarar människan. Mannen har unika reär ensam – fram till dess surser att tillgå.
att Gud skapat kvinnan, Vi ska varken
som är på hans nivå och tumma på
motsvarar honom.
Guds vilja eller
När mannen och
förneka vårt
kvinnan står nakna och
lyckliga inför Gud säger misslyckande.”
han till dem: ”Därför skall en man överge sin far
och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de
två skall bli ett kött.” 1 Mos 2:24. Detta är utan
tvekan Bibelns huvudord i ämnet. Det är Skaparens egen instruktion till dem han skapat, det är
ordet som Jesus citerar när han får frågor om äktenskap och sexualitet (Matt 19) och det är ordet
Paulus citerar när han skriver om manligt och
kvinnligt (Ef. 5).
Om vi analyserar Guds instruktion ser vi att
den innehåller fem led. Guds vilja är:
3
•en monogam relation; en man … sin hustru.
•en heterosexuell relation; en man … sin
hustru.
•en ny social storhet; överge sin far och sin
mor och hålla sig till sin hustru.
•en trogen äktenskapsrelation; hålla sig till sin
hustru.
•en sexuell relation; de två ska bli ett kött.
Ordningen är klar: överge – hålla sig till – bli
ett kött.
Enligt kristen tro är äktenskapet ett förbund.
Profeten Malaki talar om ”… ditt förbunds hustru” (Mal 2:14). Detta förbund ingås genom en
offentlig vigsel och bekräftas sedan i den sexuella
föreningen.
Sex hör alltså, enligt kristen tro, exklusivt till
äktenskapet. Som det står i Nya testamentet:
”Äktenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen
ska bevaras obefläckad.” (Heb. 13:4)
Det är för vår tid en obegriplig tankegång. Eller? Låt mig försöka förklara.
Det handlar inte om att försöka begränsa något
gott. Det handlar om vad vi menar med kärlek.
När vi människor – också i det sekulariserade
Sverige med vår promiskuösa livsstil – har funnit
den person vi vill dela vårt liv med, ger vi sexualiteten en ”teckenfunktion”; den blir ett förbundstecken på vår kärlek, på det unika i vår relation.
Vi kan hälsa på, kindpussa, krama om, äta
lunch, skratta, resa, arbeta med … andra människor utan att det behöver hota vår relation. Men
en sexuell otrohet får allt att gunga. Varför? Därför att vi i den sexuella gemenskapen uttrycker
vår enhet. Det är det djupaste kroppsspråket vi
har, där vi med hela vår varelse säger till den andre: ”Jag tillhör dig”.
Sex utan oreserverad överlåtelse, utan verklig
kärlek, är därför oetiskt. Varför säga med våra
kroppar det vi inte vill säga med vår mun? Sex
innebär att förenas med en annan person. Den vi
inte vill vara ett med, ska vi därför inte heller bli
ett med. Det är en fråga om integritet.
Sexualiteten är inte bara ett förbundstecken;
den hör också ihop med fortplantningen. En ny
liten människa har rätt till en trygg uppväxt med
en mamma och en pappa, som är överlåtna åt varandra och åt sina barn.
I grunden är det en fråga om att förhålla sig till
sexualitetens samtliga aspekter. Kristen tro säger
JA till lust och njutning; det är Guds gåvor till
oss. Kristen tro säger JA till fortplantningen; vi
ska vara beredda att ta emot nytt liv. Kristen tro
säger JA till föreningen; vi ska vara överlåten den
vi förenas med.
Det är därför sexualiteten hör ihop med äktenskapet.
ÄR SAMBO ETT ALTERNATIV?
Enligt kristen tro är världen designad. Gud har
tänkt ut tillvaron och sedan förverkligat sin tanke.
Jesus delade det perspektivet. När de religiösa
ledarna i hans samtid
ville diskutera specifika ”Sex utan oreskilsmässofall, valde
serverad överJesus att först inte svara
låtelse, utan
på deras fråga. Istället
verklig kärlek,
gick han tillbaka till skaär därför oepelsen och frågan om
tiskt.”
Guds ursprungliga design (se Matt 19), för att
därifrån kunna sluta sig till ett svar på frågan om
skilsmässa. Det är Guds tanke i skapelsen som
måste vägleda den kristnes tänkande.
Vi såg i det förra stycket hur Gud designat
äktenskapet som platsen för den sexuella gemenskapen. Vad innebär det för våra moderna samlevnadsformer, som sambo till exempel?
Redan på 1860-talet uppstod det som i folkmun kallades ”Stockholmsäktenskap”. Fattiga
människor som flyttade från landsbygden till storstaden hade inte råd att gifta sig och valde därför
att bara flytta ihop. Från 1960-talet och framåt
har sambo blivit en vanlig samlevnadsform i nästan alla sammanhang, från kungahuset och neråt.
Formellt räknas det inte som ett civilstånd, men
4
det är en samlevnadsform som är rättsligt reglerad genom sambolagstiftningen. Med viss eftersläpning har sambo också – i huvudsak under
tystnad och utan ordentlig genomlysning – accepterats i många kristna sammanhang.
Varför sambo?
Varför blir man sambo istället för att gifta
sig? Det finns ett antal skäl. Längre tillbaka, på
det röda 70-talet, var det vanligt med kritik mot
själva institutionen äk”Sambo går allt- tenskap; den sågs som
en del av det borgerliga
så inte att likställa med äk- förtrycket. Idag har
tenskap; om det institutionen äktenskap
en positiv klang; för
vore ett äkten- gayrörelsen var det
skap skulle man oerhört viktigt att få
ju inte senare
tillgång just till äktenkunna gifta
skapet och göra lagstiftningen könsneutral.
sig!”
Kritik mot äktenskapet
bygger idag ofta på en negativ personlig erfarenhet, mer än på ett underkännande av själva institutionen som sådan. Man har sett dysfunktionella
äktenskap på för nära håll.
De vanligaste argumenten för sambo är pragmatiska: det är billigare med en lägenhet än med
två, vi vill ha ett sommarbröllop och är sambo
fram till dess, vi vill se hur det är att dela hela
vardagen tillsammans, vi vill veta om vi är tillräckligt synkade sexuellt, vi lever redan tillsammans sexuellt, då kan vi lika gärna bo ihop …
Argumenten är fullt begripliga, men inte övertygande ur kristen synvinkel.
Varför inte sambo?
För det första är sambo en äktenskapsliknande samlevnadsform, utan att vara ett äktenskap.
De flesta sambopar, som fortsätter att hålla samman, gifter sig efter en tid. Sambo går alltså inte
att likställa med äktenskap; om det vore ett äktenskap skulle man ju inte senare kunna gifta sig!
Och det är äktenskapet – inte sambo – som Gud
designat för sexuell samlevnad.
Ibland hävdas det att samlaget konstituerar
äktenskapet och att de som lever tillsammans sexuellt därmed ska betraktas som gifta. Men den
tanken är ohållbar, av flera skäl. Praktiskt skapar
det kaos i ett land som Sverige om alla sexuella
relationer skulle innebära att ett äktenskap därmed har ingåtts. Bibliskt stämmer det inte heller.
Sex innan man gift sig betraktas som otukt, inte
som en vigsel. Som Paulus säger i 1 Kor 7: ”Men
om de inte kan behärska sig bör de gifta sig; det
är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå.” Man
blir inte gift genom att ge efter för sin åtrå; man
gifter sig för att skapa det rätta sammanhanget för
den sexuella gemenskapen.
För det andra innebär sambo en lägre grad av
överlåtelse, det är själva idén bakom sambo. Man
har inte riktigt bestämt
sig för varandra, dörren ”Sambo innestår fortfarande på glänt. bär att man
Men den sexuella geplockar ut äkmenskapen är enligt
tenskapets förkristen tro förbundstecknet, manifestationen av delar, utan att
den villkorslösa överlå- fullt ut gå in
telsen till varandra. Där- under dess förmed separerar sambo
pliktelser.”
förbundstecknet (den
sexuella gemenskapen) från förbundet
(äktenskapet). Sambo innebär att man plockar ut
äktenskapets fördelar, utan att fullt ut gå in under
dess förpliktelser.
Grundfrågorna är: Har ni bestämt er för varandra, varför gifter ni er inte då? Om ni inte har
bestämt er för varandra, varför lever ni då som
om ni tillhörde varandra?
Två invändningar
Men om vi bestämt oss för äktenskap och
bröllopet redan är bokat, då spelar det väl ingen
roll om vi flyttar in i den gemensamma lägenheten ett halvår i förväg? Frågan bygger på ett missförstånd. Man har inte bestämt sig definitivt förrän man svarat JA. Det är poängen med frågorna
5
vid en vigsel. Fram till dess att båda parter, offentligt och juridiskt förpliktigande, har sagt sitt
ja, är man inte gift. Båda parter har fortfarande
moralisk frihet att bryta
”Orden vid vig- relationen. Orden vid
seln har en per- vigseln har en perforformativ karak- mativ karaktär; de skapar något – ett äktentär; de skapar
skapsförbund – som
något – ett äk- inte fanns innan orden
tenskapsförbund utsades. Det är därför
– som inte fanns vigselförrättaren efter
innan orden ut- löftena säger: ”Härmed
förklarar jag er som
sades.”
man och hustru”.
Men är det inte viktigt att veta hur vi fungerar
sexuellt tillsammans, innan vi bestämmer oss för
om det definitivt ska bli vi? Kristen tro vänder på
perspektivet. Sex är en starkt sammanbindande
kraft som förgyller relationen – och som därför
har fått många att fortsätta relationer som inte har
förutsättningar att djupna och utvecklas. Om förälskade par istället väntar med sex är det lättare
för dem att utvärdera om de som personer passar
bra ihop på andra områden och därför kan forma
en långsiktig gemenskap. När de sedan gifter sig
får de den sexuella gemenskapen och glädjen som
en gåva som förgyller den relation som redan är
stark. Det är en gåva de älskande tillsammans får
utforska och växa i.
•en överlägsen livsstil (som i kampanjen ”Bli
homo” som visar ”argument varför det är underbart att inte vara straight”).
Formellt har vårt samhälle gått från att se samkönade sexuella relationer som kriminellt (fram
till 1944), som en psykologisk sjukdom (fram till
1979), för att nu ge homosexuella par rätt att prövas som adoptivföräldrar (från 2003) och att gifta
sig (från 2009).
Ett av skälen till denna förändring har varit
den växande övertygelsen att homosexualitet är
biologiskt förankrat; att det finns ett direkt genetiskt orsakssamband, på samma sätt som det finns
kring till exempel hudfärg. Detta har lett fram till
synsättet att mänskligheten ska delas in i olika
bokstavsgrupper; att vi som människor finns i ett
antal olika utgåvor, inte
bara som män och kvin- ”Det är förnor, utan också som he- minskande att
tero, homo, bi och trans.
få sin identitet
Jag är av flera skäl
bestämt utifrån
skeptisk till denna tanspecifika sexukegång.
För det första veten- ella begär, oavskapen. Det finns ingen sett vilka de
vetenskaplig grund för är.”
tanken att den sexuella
läggningen skulle vara direkt genetiskt orsakad,
såsom hudfärg är det. En svensk studie från 2010
visade att av 71 manliga enäggstvillingar, där den
ena tvillingen är homosexuell, gällde det endast i
VI ÄR MER ÄN VÅR SEXUALITET
7 fall (9,8 %) också för den andra tvillingen1. Det
Synen på samkönade sexuella relationer har på genetiska sambandet är alltså svagt.
kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livsFör det andra människosynen. En människa är
tid – från 60-talet och framåt – har den offentliga mycket mer än sin sexualitet. Det är förminskanuppfattningen i Sverige revolutionerats. Homode att få sin identitet bestämt utifrån specifika
sexualitet har gått från att betraktas som:
sexuella begär, oavsett vilka de är.
Historiskt är homosexuella handlingar kända
•en psykologisk störning, till att betraktas
från de flesta kulturer, men de har inte förståtts
som
som specifika identiteter som definierar indivi•en nödlösning för några få, till att betraktas den. Som historieprofessorn Dick Harrison skrev
som
i SvD (20100223), när han nekande svarade på
•en likvärdig variation, till att betraktas som frågan om Rickard Lejonhjärta var homosexuell:
6
”Det är bara i det moderna 1900-talssamhället
som vi har definierat folk som antingen-eller och/
eller ansträngt oss för att sätta etiketter på sexuella identiteter. I historisk tid var människor fokuserade på de homosexuella handlingarna i sig
(”sodomi”), och man antog att vem som helst
kunde frestas utföra dem. Handlingarna var alltså
inte kopplade till uppfattningen om en homosexuell identitet.”
Jag tror det är ett misstag att se sexuella begär
som övergripande identitetsmarkörer för oss människor.
För det tredje teologin. Som kristen ser jag
människan genom ett dubbelt raster. ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade
han dem.” (1 Mos 1:26) Vår identitet ligger i relationen till Gud och i det faktum att vi är antingen
män eller kvinnor. Men alla människor är också
trasiga och har ”gått miste om härligheten från
Gud”, som Paulus ut”Det finns ingen trycker det. Det gäller
gräddhylla för också vår sexualitet
hetero, lika lite och våra begär – och
som det finns en de är legio.
Vi sitter alla i samma
garderob för
båt: skapade av Gud,
homo.”
skadade av synd.
Allt detta innebär att den kristna församlingen
inte kan göra skillnad på människor utifrån deras
sexuella begär eller identifiera människor utifrån
sexuell inriktning. Det finns ingen gräddhylla för
hetero, lika lite som det finns en garderob för
homo. Vi möts som människor, som alla behöver
nåd från Gud. Församlingen är ju, som bekant,
inte ett museum för helgon; den är ett sjukhus för
syndare.
I undervisning och vägledning måste den
kristna församlingen vara trogen sin egen tro och
följa skapelsens vittnesbörd och Skriftens ord.
Utifrån skapelsen kan vi notera tre saker: Fysiologiskt hör mannens och kvinnans kroppar och
könsorgan samman. Biologiskt hör sexualitet och
fortplantning samman; samkönade relationer är
biologiskt sterila. Psykologiskt saknar samkönade
relationer den i alla andra sammanhang högt eftersträvade komplementariteten mellan manligt
och kvinnligt.
Skriftens ord understryker detta. Skapelsetexterna i 1 Mos 1-2 visar att Guds tanke med sexualiteten är den livslånga relationen mellan en man
och en kvinna. Nya tes”Den som vill
tamentet avvisar helt
entydigt samkönade sex- följa Jesus –
uella relationer, se Rom oavsett sexuell
1:18-32, 1 Kor 6:9, 1
inriktning och
Tim 1:10. Försöken att
sexuella begär
nytolka dessa textställen
– kallas att leva
i gayvänlig riktning är
inte övertygande. Vi vet avhållsamt, under kortare elatt författaren Paulus
kom från en strikt judisk ler längre tid
bakgrund, som utan un- eller under
dantag avvisade homohela livet.”
sexuella handlingar. Vi
vet att hans omvändelse till kristen tro inte påverkade hans sexualetik i liberal riktning.
Den kristna vägledningen hänvisar till äktenskapet mellan en man och en kvinna eller till avhållsamhet. Det görs ingen skillnad på personer.
Samma villkor gäller alla: äktenskap eller avhållsamhet. Den som vill följa Jesus – oavsett sexuell
inriktning och sexuella begär – kallas att leva avhållsamt, under kortare eller längre tid eller under
hela livet.
John Piper, välkänd pastor, återgav nyligen ett
panelsamtal om homosexualitet, där en av deltagarna sagt följande:
”Jag känner många lyckliga kristna par med
barn, där en i paret förr var homosexuell. Det betyder inte att alla homosexuella önskningar eller
fantasier har försvunnit från dem.
Anledningen till att dessa äktenskap fungerar
så väl är att kärlek, äktenskap och liv nu ses i ett
mycket större sammanhang. Relationen ses som
mycket mer än möjligheten till erotiska uttryck.
Det är denna större bild av liv och kärlek och
relationer Kristus ger.
7
Han fäster själen vid de yttersta realiteterna. Noter
Allt ses i relation till Gud och hans stora syften.
1.
N. Långström, Q. Rahman, E. Carlström &
Han påminner oss om att inte någon kommer att
P. Lichtenstein (2010), “Genetic and envigifta sig i den kommande tidsåldern. Så samlag
ronmental effects on same-sex sexual behaoch sex kan inte vara i centrum av mänsklig idenvior: A population study of twins in Swetitet. Sex är temporärt. Människan är det inte.
den,” Archives of Sexual Behavior, 39, 75En nyckel till ett glädjefullt äktenskap, samti80.
digt som man fortfarande har sexuella begär till
människor av samma kön, är att låta Kristus förstora din vision av vad en relation kan vara och
vad ett liv tillsammans i tjänst för Kristus kan
vara.”
Stefan Gustavsson är
teolog och generalsekreterare för Svenska
Evangeliska Alliansen.
Han leder även det religionsfilosofiska studiecentrat CredoAkademin i Stockholm.
Denna skrift har publicerats tidigare som en artikelserie i Världen idag.
Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) är ett nätverk av
kristna tvärs över samfundsgränserna. Vår vision är:
•
att bygga ett nationellt nätverk av evangelikala kristna i
Sverige, som tillsammans och i sina olika sammanhang
utvecklar och bidrar med evangelikal teologi och tilllämpar den i församlingsarbetet, i den teologiska debatten och i samhällsdebatten
•
att vara en konstruktiv kraft som i öppenhet, dialog och
debatt driver ett evangelikalt perspektiv
•
att förmedla impulser från och kontakter med den växande världsvida evangelikala gemenskapen
SEA:s teologiska bas utgörs av Lausannedeklarationen.
SVENSKA EVANGELISKA ALLIANSEN
Rehnsgatan 20, 113 57 Stockholm
VÄXEL 08-30 07 80
E-POST [email protected]
INTERNET www.sea.nu
PLUSGIRO 108 64 10-6
8