Information till vårdnadshavare angående korttidstillsyn enligt LSS

Omsorgsförvaltningen
Information till vårdnadshavare inför
korttidsvistelse/tillsyn enligt LSS
När ert barn har behov av olika hälso- och sjukvårdsinsatser
utför ni oftast dessa själva i form av egenvård. En läkare eller
annan förskrivande legitimerad utövare har då bedömt att
barnet självt eller med hjälp av föräldrarna kan hantera
läkemedel, sondmatning, träning och så vidare.
Vårdnadshavaren kan emellertid inte själv lämna över ansvaret
för egenvården till personalen på korttidsverksamheten i
kommunen. Det är den läkare som har ordinerat läkemedlen
eller den fysioterapeuten som ordinerat träningen, som
ansvarar för en ny bedömning av egenvården inför vistelsen på
kommunen korttidsverksamhet.
Resultatet av den nya egenvårdsbedömningen kan bli antingen
att personalen får vara behjälplig i egenvården eller att
personalen måste ha utbildning och delegering på speciella
häls- och sjukvårdsinsatser.
Det är landstinget/regionen som har ansvaret för barnens
hälso- och sjukvårdsinsatser. Kommunen har inga ansvariga
sjuksköterskor kopplade till barn- och
ungdomsverksamheterna, men kan vara behjälpliga med råd
och stöd till personalen.
Handläggaren kommer i en dialog med er, ta upp behovet av
egenvård eller delegering på speciella hälso- och
sjukvårdsinsatser så att planeringen för ert barns alla insatser
blir så trygg och säker som möjligt.
Maja Sandström-Olsson
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska
2016-06-23