Inmätning av mättorn
Kontrollera att mätstationernas pinnar är vinkelräta med ett vattenpass
Nollställning mätstation 1 (Närmast hoppet):
Nollställ vinkelmätaren mot mätstation 2
Nollställning mätstation 2 (Längst bort):
Nollställ vinkelmätaren mot mätstation 1
Nollställning mätstation 3 (På andra sidan av sjön): Nollställ vinkelmätaren mot mätstation 1
Som riktmärke används pinnens övre spets
Markera centrumskruvarna på mättornen med en tejpbit (Annars kan skruvarna förväxlas med
låsskruvarna)
Avstånd St1 - St2 97,215 meter
Avstånd St2 – St3 431,237 meter
Avstånd St1 – St3 416,324 meter
St1
St2
St3
Station 1
----------0
Station 2
0
-----------
Station 3
0
------------
Vinkel till de andra mätstationerna
Vinkel till de andra mätstationerna
Vinkel till de andra mätstationerna
R
__________
__________
__________
Vinkeln till mitten på rampen
15et
__________
__________
__________
Vinkeln till bojen 15et
(Bojen närmast land i det näst sista
båtbojsparet)
T1
__________
__________
__________
Vinkeln till vingmuttrarna i A-tornet
T2
__________
__________
__________
Vinkeln till vingmuttrarna i B-tornet
T3
__________
__________
__________
Vinkeln till vingmuttrarna i C-tornet
1