Kristet Liv nr 3/2009

advertisement
Guds kärlek i Jesus förenar alla människor
Kriste t Liv
P.P. Consignment
Norden B
Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö
Nr
3/2009
David Davis från Broadway
Theatres plattform till Israel för att
Hjälpa narkomaner,
både araber och
judar till nytt liv Sidan 4
Nicky Cruz var en fruktad gängledare,
som blev frälst – till en ny människa
Gatans värsting
blev frälst! Sidan 3
Terrorist som blev
kärlekens apostel Sidan 6
Barbro Erling:
Taysir Abu Saada
Tro på Guds godhet!
Sidan 8
Barbro Erling
2
Kristet Liv
Gud hör och svarar på din bön
Nästan alla människor ber
åtminstone någon gång under sitt liv. Det gör även
många ateister när de möter svårigheter, men ofta
i smyg. Under nöd och
svårigheter ropar människorna till Gud, som har
också lovat att svara på bön.
Flera ber kvällsbönen
som de lärt sig som barn:
”Gud som haver barnen
kär, se till mig som liten är.”
Ibland kan det vara fråga om
lagisk bön eftersom man tror
att Gud i himmelen blir arg
om man inte minns Honom
i bön.
Människor brukar säga
att de inte kan be. Så upplevde även lärjungarna, som
bad Jesus att lära dem att be.
Jesus undervisar dem att be
Fader Vår-bönen som utgår
från att tillbe Gud (Matt.
6:9-13).
Bön handlar
om relation
Bön handlar om samtal med
Gud, en relation. Ju närmare
relation du har med Jesus i
den helige Ande, desto bättre
kan du samtala med Honom.
Du kan tala till Gud och
Gud talar till dig. Det är helt
normalt att människor hör
Guds tilltal mitt i vardagen.
För många handlar bön
endast om önskningar. Man
kommer till Gud med en
lång önskelista över saker
som man vill få, men bön
handlar om mer än att begära saker från Gud. Till
bönen tillhör lovsång och
tillbedjan, och att höra Guds
röst.
Gemenskap med
Fadern, Sonen
och den helige
Ande.
I bönen är vi i gemenskap
med hela tre-enigheten.
Vi ber om vad vi behöver
från den himmelske Fadern
i Jesu namn, när vi ber i
Ande och sanning. Jesus
säger: ”Men den tid kommer, ja, den är redan här, då
sanna tillbedjare skall tillbe
Fadern i ande och sanning.
Ty sådana tillbedjare vill
Fadern ha.” (Joh. 4:23).
I bönen ber vi om saker
från den Himmelske Fadern
i Jesu namn, eftersom han
gett oss löften som vi kan
stå på i bönen.
För det andra ber vi i
Pari Kemi
Redaktör för tidningen
Kristet Liv
Jesu namn när vi ber till
Fadern. Jesus har gett oss
auktoritet att använda Hans
namn, som är över alla andra
namn. Namnet Jesus öppnar
frälsningens väg för dig. Det
namnet är nyckeln till att äga
Guds löften. Jesus säger:
”Amen. amen säger jag er:
Vad ni ber Fadern om i mitt
namn, det skall han ge er.
Hittills har ni inte bett om
något i mitt namn. Bed och
ni skall få, för att er glädje
skall vara fullkomlig.” (Joh.
16:23-24).
Den helige Ande gör
bönen levande och bara
genom Honom kan vi vara i
gemenskap med Gud. Jesus
säger: ”Gud är ande, och
de som tillber honom måste
tillbe i ande och sanning.”
(Joh. 4:24). Ibland vet vi
inte vad vi skall be om men
den helige Ande hjälper oss
att hitta rätta böneämnen.
”Så hjälper också Anden
oss i vår svaghet. Ty vi vet
inte vad vi bör be om, men
Anden själv ber för oss med
suckar utan ord, och han
som utforskar hjärtan vet
vad Anden menar, eftersom
Anden ber för de heliga
så som Gud vill.” (Rom.
8:26-27).
Hur, när
och var?
I bönen är det inte fråga om
10 minuters morgonbön,
utan en ständig vandring i
Anden. Du kan nästan be
oupphörligen. Du kan be
när du diskar, kör bil eller står vid kassakön. Du
kan be sittande, gående,
liggande på sängen eller
på knä. Det viktiga är ditt
hjärtas attityd inför Gud.
Vi behöver ingen speciell
böneton utan vi kan vara helt
normala. Vi behöver inte
heller långa böner. Gud hör
och förstår våra behov innan
vi ens hunnit säga något.
Låt oss istället ge mer tid
till lovsång och tillbedjan i
våra böner.
Vi bör öppna oss för att
ännu mer tala och sjunga i
nya tungomål. Vi behöver
även profetisk bön, genom
vilken vi röjer väg för väckelse. Till bönen hör även
läsandet av Guds Ord. Vi
bör meditera på hans ord,
eftersom Gud ofta talar
genom sitt Ord.
Det finns många som
betonar morgonbön eller
nattbön. Vi behöver både
och, men vi bör inte fastna
i lagiskhet, utan vandra i
Anden. Jesus spenderade
mycket tid i ensamhet och
då samtalade Han med Fadern. Han var för oss ett
föredöme i bönelivet.
Jesus uppmanade oss att
ensamma gå in i bönekammaren, för det är oerhört
viktigt. Så bygger du en kärleksrelation till Fadern och
Sonen i den helige Ande. Vi
behöver också gemensamma
böner precis som den första
församlingen, som bad om
mer frimodighet och kraft
till att förkunna evangeliet
med tecken och under. (Apg
4:29-31).
och den driver ut all fruktan
och alla tankar på straff.
2. Församlingen byggs
också upp genom de troende
när de genom den Helige
Andes kraft är Jesu vittnen
Människor utanför församlingen måste få höra att de
går evigt förlorade om de
inte omvänder sig till Gud,
oavsett vilka religioner de
kulturellt tillhör.
De måste få höra att Jesus
är enda vägen till Fadern,
därför att han som Guds
Son gav sitt liv på korset för
Gud svarar också på böner,
fast kanske inte som vi tänkt
oss, för han vet vad som
är bäst för oss. Det enda
som kan hindra bönesvar
är synden. Men det ordnar sig när vi gör bättring
och ber om förlåtelse för
våra synder (Jes. 59:1-2).
Ibland kan bönesvaret
dröja, och då är det viktigt
att vänta på det som Gud
lovat. Abraham trodde på att
han skulle bli far till många,
trots att det såg hopplöst ut.
Han tvivlade inte i otro på
vad han hade hört från Gud.
Han väntade på bönesvaret
som han slutligen också
fick.
Syndarens bön.
En ny tidning
Den viktigaste bönen i ditt
liv är syndarens bön, där
du ber om förlåtelse för
dina synder. Så gjorde publikanen som bad om nåd
i templet medan fariseen
bredvid honom skröt om
sig själv och föraktade andra i sina böner. Han gick
hem tomhänt medan publikanen fick uppleva en
välsignad nåd (Luk. 18:914). Gör likadant. Be att
Jesus kommer in i ditt liv
som syndernas förlåtare.
Så öppnas livet i Guds gemenskap. Det för dig till
Guds löften och bönesvar.
Vi håller på att utveckla
Kristet Liv till en ännu bättre
allkristen väckelsetidning,
så att den verkligen är:
- allkristen
- för evangelisation
- profetisk
- välsignar Israel
- ge undervisning
- rapport om väckelse
- väckelsetidning
Bönesvar
Pauli Kemi
varje människas synd och
att i hans blod ges förlåtelse
från Gud. Han kunde uppstå
för att han själv var helt ren
och syndfri.
Tron på detta kan varje
kristen vittna om och därigenom medverka till att
människor inte går evigt förlorade och går till helvetet
Detta är mer än ett vaccin
mot
svininfluensan
Kristet Liv är en oberoende allkristen evangelisationstidning som
just nu är i en utvecklingsfas.
Kristet
Liv har en frivillig prenu
merationsavgift på 100 kr som betalas till: Pg 440 42 05-9.
Kristet Liv
Redaktör och ansvarig utgivare:
Vi behöver
ditt stöd
Vi vill att tidningen ska nå
fler människor. Du kan ge
den vidare till dina vänner
eller dela ut tidningen i ditt
bostadsområde, men det är
viktigt att du själv prenumererar på tidningen genom att
betala 100 kr till tidningens
konto. Vi behöver även gåvor
för evangelisation. Du kan
sprida evangeliet med en gåva
som betyder mycket! Tack!
Nästa nr av tidningen
Kristet Liv skall utkomma
omkring 20.11.2009
Jan Wikholm
Kristet Liv
Kristet
Liv -tidning
Kristet Liv är en allkristen
evangelisationstidning, som
sprider goda nyheter till
dagens människor. Vi vill berätta enkelt hur människan
kan bli frälst. Detta är vår
absolut viktigaste uppgift.
”Ty så älskade Gud världen
att han utgav sin enfödde
Son, för att den som tror på
honom inte skall gå förlorad
utan ha evigt liv” (Joh. 3:16).
Genom tidningen vill vi
uppliva troende till väckelse
och andens enhet. Vi tar avstånd från allt som försöker
splittra Kristi kropp. Vi vill
helhjärtat välsigna arbetet
i andra kyrkor. Vi vill visa
världen att vi tjänar samme
Jesus och att vi är på väg till
samma himmel .
Församlingen växer
Det finns apostlar, profeter, evangelister, herdar
och lärare. De utrustar de
heliga, dvs. alla på Jesus troende, att utföra sin
tjänst att bygga upp Kristi
kropp, dvs den församling
där Jesus är Herre. Kroppen byggs upp på två sätt :
1. Guds kärlek och omsorg verkar inom församlingen mellan de troende.
Mänsklig kärlek och omtanke kan finnas i alla sammanhang men Guds kärlek och
omsorg finns i församlingen
Nr 3/2009
Jan Wikholm predikar i Agapes möte i Löftets kyrka.
Gåvor & prenumeration
betalas till:
Kristet Liv
Pg 440 42 05-9
Bg 384-4891
Fyra saker som du måste veta!
1. Det är Gud, som har skapat himlen, jorden och dig.
Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot pris, ära och makt, ty du har skapat allt. Genom din vilja kom det
till och blev skapat. Upp. 4:11
2. Alla människor har syndat och blivit fördärvade
Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Rom 3:12
Alla har syndat och saknar härlighet från Gud. Rom 3:23
Box 135
125 23 Älvsjö
Tel. 08-779 35 10
Paul Kemi, redaktionschef
E-mail: [email protected]
Konto:
Följande personer har jobbat med
denna tidning: Paul Kemi
3. Jesus har dött på korset för dina synder för att ge människor försoning
Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. Rom.5:8
Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser,
och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 2 Kor. 5:19
Tidnings Tryckeriet,
4. Du måste själv ta emot frälsning genom Jesus, som är den enda vägen till himlen.
Hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor,
genom vilket vi blir frälsta. Apg. 4:12
Men åt alla som tog emot honom (Jesus) gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Joh. 1:12
Pg 440 42 05-9
Bg 384-4891
Predumeration: Tel. 08-859 235
Tel. 08-779 35 10
Gunilla Denecke
E-mail: [email protected]
Anja Örtlund
Mariehamn Åland 2009
Kristet Liv
Nr 3/2009
3
Nicky Cruz var en fruktad gängledare, men Guds kärlek förändrade honom
Gatans värsting blev
frälst - en ny människa
Den levande legenden
Nicky Cruz har under
nästan ett halvt sekel
kämpat i fronten för
Guds armé och berättat för kriminella,
narkotikamissbrukare
och slummens folk, att
ett nytt liv är möjligt.
Nicky Cruz delar sin gripande berättelse om hur
Guds kärlek förändrade
en hatisk gängledare
och gjorde honom till en
hjälpare för de utsatta.
Nicky Cruz är en förkunnare och evangelist som
årligen talar till mer än fem
hundra tusen människor på
arenor och mötesplatser
runt om i världen. Han är
en bestsäljande författare
som har skrivit 18 böcker.
Miljoner människor runt
världen känner till Nicky
Cruz berättelse från hans berömda bok ”Spring för livet,
Nicky” och filmen ”Korset
och stiletten”.
Nickys barndomshem i
en tropisk karibisk ö i Puerto
Rico var en plats där man
utövade spiritism; fadern
och modern fick sitt uppehälle genom att vara häxor.
I familjen fanns 17 pojkar
och en flicka. Den rädsla
som ockultismen orsakade
och det psykiska och fysiska
våld som föräldrarna utövade fick Nicky att hata sina
föräldrar. Den upproriske
sonen sändes 15 år gammal
till New York till sin äldre
bror, men flydde därifrån till
gatan och levde som ett djur.
På kort tid blev han ledare
för det fruktade Mau Mau
–gänget.
– Jag hade ingen uppfattning om moral, inget
samvete i mitt innersta,
berättar Nicky.
Fd fruktad gängledare, Nicky Cruz, är känd världen över från filmen ”Korset och stiletten”.
Kärleken
förändrade
allt
Nicky hade aldrig upplevt någon kärlek, inte förrän gatuevangelisten David
Wilkersons budskap om
Jesu kärlek genomborrade
hans hjärta. Guds kärlek
förändrade totalt den narkotikapåverkade och hatiske
ynglingen. Sedan dess har
Gud använt Nicky Cruz och
hans berättelse för att dra
människor ut ur mörkret till
Gud över hela världen.
– Att leva under Guds
ledning för med sig en oerhörd lättnad. Det plockar
bort så många bekymmer
från dina axlar. Jag behöver
inte fråga om jag har någon
plats att luta huvudet emot.
Jag vet att Gud regerar totalt,
och Han har aldrig gjort mig
besviken, intygar Nicky.
Gud har gett Nicky en
börda över världens förtappade och hjälplösa män-
Du kan blir frälst - troende
När du ber syndarens bön
Det är viktigt att tänka på vad
livets mening är. Varför lever
jag? Finns det liv efter detta?
Tron på Jesus ger den
riktiga identiteten. Du finner
kontakten med din Skapare.
Tron på Gud leder långt ända till livet efter döden.
Det finns bara en grund
till frälsning och bara en
väg till att bli frälst och
den är Jesus. ”Hos ingen
annan finns frälsning, och
ingenstans bland människor
under himlen finns något
annat namn som kan rädda
oss.” Apg. 4:12. Det namnet
är Jesus.
Från Guds sida är allt
färdigt. ”Så älskade Gud
världen att Han gav den
Sin ende Son för att de som
tror på Honom inte skall gå
under, utan ha evigt liv”.
Joh. 3:16.
Att bli frälst är lätt och
enkelt för alla. I Bibeln står:
”Ty om du med din mun
bekänner att Jesus är Herre
och i ditt hjärta tror att Gud
har uppväckt Honom från
de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till
rättfärdighet och munnens
bekännelse till räddning.”
Rom. 10:9-10
Du kan be syndarens bön
med mig, om du vill bli
Guds barn: ”Jesus, jag bekänner min synd och skuld
inför Dig. Jag tror att Du dog
för mina synder och att Du
är uppstånden från de döda,
för att jag skulle ha evigt liv.
Tack för att du förlåter alla
mina synder och kommer in
i mitt liv. Tack för att Ditt
blod renar mig och tar bort
alla mina synder och att jag
får bli född på nytt och bli
Ditt barn genom Jesu blod.
Amen.”
Du kan också kontakta
Agape Församling eller
tidningens redaktion om
du vill veta mer om tro på
Jesus. Vi vill hjälpa dig att
finna vägen till frälsning,
till Gud som är din Skapare.
Han älskar dig!
Jag önskar dig Guds rika
välsignelser och Hans ledning i ditt liv!
Paul Kemi
Agape i Löftets kyrka, Solna
www.agapemission.net
niskor.
Nicky leder organisation Nicky Cruz Outreach,
som har skapat den effektiva evangeliseringsformen
TRUCE lärjungaskap (To
Reach Urban Communities
Everywhere). Den ungdomlige 68-årige Nicky
anordnar med sitt Truceteam gatuevangelisation på
världens farligaste platser.
I den tjänsten medverkar
även hans fyra döttrar med
sina män och hans hustru
Gloria.
– Vi beslutade för flera
år sedan att enbart fokusera
på Jesu Kärlek. Inget för
med sig lika mycket glädje
som vandringen i den helige
Andes gemenskap varje dag.
Den helige Ande frågar inte
vad man tycker om hans
vägar. Han ber oss allenast
att följa. Han vill varje dag
öppna för oss nya vägar att
tjäna, bli inspirerade och
skaffa erfarenheter, berättar
Nicky Cruz.
– Om du vill förändra
världen måste du först låta
Gud förändra dig, så att
Jesu brinnande kärlek blir
din brinnande kärlek. Låt
Gud tända ditt hjärta till
själavinnande! Berätta för
människorna om korset och
syndernas förlåtelse i Jesus
Kristus.
Text: Else-Maj Leino
Översättning: Markus Kemi
Bild: Nicky Cruz Outreach
David & Karen Davis
från Israel i Agape
Tisd 24/11 kl 17.00 & 19.00
Plats: Agape i Löftets kyrka
Storg. 27, T-Solna Centrum
Buss: 123, 506, 507 509
I mötena medverkar även
Birger Skoglund, pastor Timo
Hakkarainen, Finska Filadelfia
Pauli Kemi och Vesa Kemi
Info: www.agapemission.net
Tel 08-859 235, 08-7793510
Onsd 25/11 kl 19.00
Plats: Finska Filadelfia
Lokal:
Lötets
kyrka
i Solna
Pastor David och Karen Davis
David är Israels “David Wilkerson”
som har hjäpt många araber och judar
att bli fria från narkotika. Han leder en
stor församling på Karmel där både
araber och judar samlas tillsammas.
Karen är en av ledande lovsångsledare i Israel. Hon har gjort flera egna CD.
4
Kristet Liv
Nr 3/2009
Från Broadway Theatres plattform till Israel
Guds eld brinner p
David och Karen Davis
flyttade från USA till Israel och grundade där
en församling på Karmels högsta plats, där
Guds eld nu brinner såsom under Elias dagar.
Vi har haft glädjen att
redan två gånger besöka
David och Karen Davis
församling på Karmel
och åtminstone en del av
våra hjärtan blev kvar
där. Här återger vi lite
av deras liv och Karmels
under, som David och
Karen delade med oss i
samband med våra besök.
David och Karen Davis
kommer från New York,
där David arbetade som
lärare för teaterkonsternas
studieprogram och som
skådespelare. Han hade
avlagt doktorsexamen och
uppträtt på Broadway’s teater. Då kände han ännu inte
till Jesus som sin frälsare,
men han hade en längtan
att få veta vad meningen
med människans liv var.
Att söka
livets mening
David trodde att Shakespeares budskap var det allra djupaste och därför var det en
stor ära att få spela Hamlet,
som bland skådespelare är
en av de mest eftertraktade
rollerna. David hade bra
framgång i sitt yrke men det
gav ingen tillfredsställelse.
– Framgångarna på teatern, priserna, champagneglasens klirr och smokingklädsel kunde inte fylla
känslan av tomhet. Efter
föreställningarna kände jag
ofta en stor tomhet som jag
fyllde med alkohol. Jag var
en alkoholist som jag dock
kunde hemlighålla.
– Längtan och sökandet
Karen och David Davis är pastorsparet för församlingen i Karmel som heter Kehilat HaCarmel. Församlingen bildades pga att så många hade blivit frälsta
paret Davis hade flyttat till Haifa.
födelsedagskalas. Då var
efter det verkliga livet ledde det. Efter detta svar rekom- som Frälsare.
Makan
Karen inte intresserad av
David kände sig själv
också till att jag började menderade han mig att inte
mig – bara av Jesus. Hon
hittades
som mycket smutsig och
besöka kyrkor som det finns välja pastorns yrke.
älskade Jesus så djupt, be– En avgörande föränd- sade att han brutit mot alla I konstnärernas församling
gott om i New York och av
rättar David. Karen arbetade
fann
David
också
sin
blivanalla de slag. En gång gick ring skedde när en av mina tio budorden. Men han gjorinom modebranschen och
jag till en kyrka dit det gick studenter bad mig att följa de bättring och tog emot för- de hustru Karen, som är en ledde lovsången i försammånga homosexuella. Jag med till en kyrka för konst- låtelsen. Efter den stunden judisk kristen. Hon fungera- lingen. Hon bodde tillsamberättade för pastorn att närer. Där lovsjöng man och visste han, och kände, att de som körledare i kyrkan. mans med ”svarta mamma
David berättade att han
jag ville bli präst. Pastorn prisade Gud. Det var något han var frälst. Han fick en
Jackson”. De var ett lite
i denna församling frågade alldeles nytt för mig. Jag stor törst efter att läsa evang- träffade Karen första gången komiskt par. Karen var ung,
när
hon
kom
med
”svarta
då om jag var homosexuell. kunde inte stå, utan knä- elierna och gå på möten.
mamma Jackson” till hans smal och modemedveten
Jag svarade att jag inte var böjde och mötte där Jesus
Skylt förKarmels församling på hebreiska, engelska och arabiska.
David Davis, Pauli och Sirpa Kemi på besök i Karmels församling.
Kristet Liv
Nr 3/2009
5
på Karmel
a. Det skedde bara ett år efter att
kvinna, som går med ”svarta
mamma Jackson”, som är
rund och går i gympadojor
på stan.
Snart efter första mötet
träffas David och Karen
igen och börjar sällskapa
och de vigdes i området
för ortodoxa judar. Karens
judiska släktingar deltog i
bröllopet med glädje.
Kallelse
till Israel
David och Karen besökte
gudstjänsten på David Wilkersons Times Square Church
där de blev mycket berörda
och så började deras samarbete med David Wilkerson.
David berättar med stor
respekt för pastor Wilkerson
som inte urvattnade evangeliets sanning och som har
en alldeles speciell kärlek
till de svaga. Karen och
David var med i Wilkersons arbete som frivilliga.
Samtidigt skötte David sin
heltidstjänst som professor
på universitetet. De startade
då en bönegrupp för Israel
eftersom de kände en stor
kallelse att åka till Israel.
Gud bekräftade Davids
och Karens kallelse till Is-
rael genom flera människor.
Under Israelresan 1988 rådde deras goda arabvän Frida
dem att bilda en församling
i Israel, som kunde hjälpa
personer som har narkotikaproblem.
Efter hemkomsten från
Israel träffar David och
Karen paret Wilkerson för
vilka de berättar om sina
upplevelser i Israel. Efter
detta sade Wilkerson till
dem: ” Gud kallar er”, sade
han, – ”och ni måste lyda
honom. Vi vill inte att ni
åker, för vi kommer att
sakna er. Men ni måste åka.
Börja med förberedelserna.
Vi hjälper er”.
David sade upp sig från
sin uppskattade professorstjänst eftersom Gud hade
gett honom och Karen kallelsen att åka till Israel för
att arbeta med narkotikaproblem bland judar och
araber. David Wilkersons
församling blev den församling som sände dem och
som också har stöttat deras
arbete.
Till en början bodde David och Karen i Jerusalem
varifrån de flyttade till Karmel. De hade en stark vision
om narkotikaarbete bland
araber och judar i norra
Israel. Arbetet var inte alltid
lätt. Vissa messianska judar
kunde inte acceptera att de
hade en vision att arbeta
med både araber och judar.
David och Karen insåg att
Jesus var den enda vägen för
både judar och araber.
Att låta
visionen dö
– Huset som vi hyrde på Karmel blev till ett prövningens
ställe. Vi blev tvungna att
lämna det och vi lät vår vision dö men trots det fortsatte vi med arbetet i Galileen
och Haifa. Förlusten av platsen gav också de skeptiska
möjligheten att kritisera vårt
jobb, men vi gav inte upp.
– Med hjälp av Gud fick
vi lite senare hyra en större
fastighet och en engelsk
organisation erbjöd oss
också att köpa en bit mark
där vi skulle kunna bygga
ett större bönerum. Allt
detta och även ordnandet av
finansieringen var ett Guds
under,. Det största var när vi
såg att människor blev fria
från narkotika. Ofta blev
hela familjer frälsta och på
detta sätt fick vi ännu fler
människor att undervisa i
Guds ord.
Vision om en
församling
David och Karen hade till
en början inte någon syn
om en församling utan de
ville hjälpa både araber och
judar att bli fria från narkotika efter David Wilkersons
modell, där bästa hjälpen är
att människan tar emot Jesus
som frälsare och fullkomlig
befriare. De har sett många
narkomaner bli befriade på
ett övernaturligt sätt från
narkotika, när de har tagit
emot Jesus och blivit fyllda med Den Heliga Ande.
David och Karen undervisade och hjälpte de
nyfrälsta och de från narkotika befriade att växa i tron.
Plötsligt märkte de att de
hade en församling. Även
David Wilkerson uppmuntrade till att bygga församlingen. Till en början hade
de bara ett torsdagsmöte
men när de grundade församlingen började de också
samlas på sabbaten och det
kom allt fler människor från
många håll.
Karen Davis är lovsångsledare i Karmels församling. Hon har gjort många egna CD.
Trons,
lovsångens
och kärlekens
atmosfär
David och Karen har i allting
betonat Guds Ord och att
hålla sig till det samt förkunna Ordet som det står skrivet. Endast Guds Ord befriar
människor, säger David.
– Framgången i det andliga arbetet har inte lett till
stolthet utan till ödmjukhet
och till sökandet efter Gud.
Jag har fått bekänna min
stolthet och att jag själv
ville bygga huset fastän det i
allting är frågan om vad Gud
bygger, säger David.
– Karmels församling är
kännetecknande för enheten
av människor som kommer från olika bakgrund.
I församlingen är araben,
juden eller den sudanesiska
flyktningen en ny människa,
en ny skapelse. Vi vill visa
kärlek i praktiken. För några
år sedan kom det till gränsen
mellan Egypten och Israel
ett stort antal flyktingar från
Sudan. Ingen brydde sig om
dem och ville ta emot dem
men vi öppnade vårt hem för
dem och nu är de här.
– Vi har spenderat tid i
bön när vi har brutit mark
för väckelse. Vi har gråtit
och gjort bättring samt fastat. Vi har sett hur den Helige Ande har verkat starkt
i våra möten. Plötsligt har
människor börjat gråta och
bekänna sina synder.
Karen leder lovsången i
Karmels församling. Hon är
en ledande lovsångsskapare
och lovsångsledare i Israel.
Hon leder hela församlingen
till att lova och tillbe Gud.
Ibland har de en hel natts
lovsångsmöte.
Församlingen har byggt en vacker kyrka på Karmels högsta berg. Både judar och
araber byggde kyrkan tillsammans.
En vacker
kyrka på
Karmel
På Karmels högsta plats
har församlingen byggt en
vacker kyrka med den öppna
himmelen som tak. Kyrkan
har planerats av en judisk
arkitekt och har en arab som
byggmästare. Det är unikt i
Israel där hat och bitterhet
styr mångas liv, men på Karmel går jude och arab i kärlek
hand i hand framåt. De vill
visa vägen för hela landet.
– Kärlek och försoning i
Jesus bryter hinder och bygger broar mellan människor.
Vi vill bygga en bro mellan
araber och judar och särskilt
mellan Gud och hans egendomsfolk Israel. I Jesus är
vi alla ett. Vi vill visa detta
även i praktiken. Karen har
ordnat konserter tillsammans med arabmusikern och
sångaren Jihad. Nu hatar
de inte varandra utan låter
Guds kärlek förena. Endast
Jesus är den sanna vägen till
fred i Mellanöstern.
Messiansk
församling
Karmels församling är också
en messiansk församling
där många judar har funnit
sitt andliga hem. Det är
beklagligt att det finns
undervisning som säger
att församlingen har tagit
Israels plats. Vi måste
skarpt tillbakavisa sådana
påståenden. Gud har inte
förkastat Israel som fått lida
mycket pga antisemitismen.
David poängterar Israels
betydelse. Gud har gett löf-
tena till Israel och dem har
han inte ångrat.
Vår grupp fortsätter resan
i det Heliga landet Israel och
något nytt hände i mångas
hjärtan och många fick ett
oförglömligt minne från
Karmels församling, där
Guds eld brinner och där
visionen finns om väckelse.
Hela Israel kommer att bli
frälst!
Text:
Pauli och Sirpa Kemi
Foto: Pauli Kemi
och Peter Ajnehagen
Översättning:
Anja Örtlund
Källa: Besöken i Karmels
församling hösten 2008
och våren 2009 samt
David Davis bok: Vägen
till Karmel (ej på svenska)
David och Karen Davis
från Karmel, Israel
besöker Agape 24/11
Se annons på sidan 3
6
Kristet Liv
Nr 3/2009
Terroris
kärleke
Taysir Abu Saada lärde
sig hata judar redan som
liten. Därför skolades
han in i Arafats Al Fatah grupper. Han gjorde
terrorattacker mot judar och kristna araber.
Birger Skoglund tror på folkväckelse i Sverige då miljoner svenskar dras till frälsning
med under och tecken.
Då bubblan brister
Drömmar kan ibland vara
något riktigt underbart. Som
ung drömde du kanske om
att leva ett liv utan bekymmer. Du drömde om ett liv
av kärlek med en livspartner
där livet kändes grönskande
och livsbejakande. Kanske
drömde du om framgång och
rikedom. Ja ditt liv var som
en skimrande såpbubbla.
Men skimret och de vackra
färgerna till trots, hände det
som du aldrig trodde skulle
hända. Bubblan gick sönder
och drömmen slogs i grus.
Ditt liv blev fyllt av besvikelse och heta tårar rinner
ofta från din kind. Men jag
har ett ord till dig ,min vän,
som kan ha det på detta sätt.
Det finns en Gud, en levande
Gud som följer varje steg du
tar. Han vakar över dig.
Säkert har du sett någon
av de där vackra tavlorna
med en ängel som vakar
över barn i svårigheter. Bilderna vill säga oss att det
finns en Gud, som vill förvandla våra liv och hjälpa
oss genom livet. Jag har
en känsla av att jag skriver
just till dig, som upplever
hur farorna lurar på dig.
Du ser med oro fram mot
morgondagen och ser ett
kraschat liv där drömmen
gick förlorad.
Men jag känner en som
vill ge dig tillbaka allt det
som gick sönder, inte bara
trösta dig och läka såren från
det förgångna . Hans namn
är Jesus. Denna gudason kan
förvandla allt i ditt liv. Han
återupprättar ditt liv till ett
liv i skönhet. Han ger dig
tillbaka drömmen om en
stor och härlig framtid. Men
denna din dröm kan endast
bli verklighet då du tar emot
Jesus som din personlige
hjälpare och frälsare.
Gud välsigne dig, min
vän. Guds kärlek vakar
över dig.
Birger Skoglund
Var är du?
Men HERREN Gud
kallade på mannen
och sade till honom:
”Var är du? 1 Mos. 3:9
Det finns tillfällen då
Gud söker människor på ett
speciellt sätt. Detta möter vi
gång efter gång i vår bibel.
Gud söker gemenskap med
människan blott för en saks
skull. Han älskar henne
och han gav sin son Jesus
Kristus till lösen för hennes frälsning. Gud brukade
komma till lustgården varje
dag för att umgås med Adam
och Eva. Det var en underbar tid då synd inte hade
besudlat världen. Men så en
dag måste Gud ställa frågan:
Var är du? ”Jag gömde mig
eftersom jag är naken” blev
det ödesdigra svaret. Men
trots att Gud i djup sorg var
tvungen att driva människan
ut ur den undersköna lustgården, beslutade Han sig
för att återvinna den förlorade människan. Det är detta
som kallas nåd. På samma
sätt frågar Gud efter dig min
vän. Han önskar att du skulle
vara Hans barn och att han
fick vara din Far. Hur länge
till skall du slå dövörat till
för den gudomliga kallelse
som du är föremål för? Det
är du som bestämmer, om
du skall bjuda in Jesus i ditt
liv eller om Han skall hållas
utanför. När sångaren Oskar
Ahnfeldt fick uppdraget
att sjunga för den Svenske
konungen sjöng han. ”Vem
klappar så sakta i Aftonens
frid På ditt hjärta” Det berättas att konungen var så
gripen och så imponerad att
han sa - ”Sångaren sjunger
så mycket han vill i båda
mina riken.” I dag bankar
Jesus på ditt hjärta och han
upprepar sin kallelse till
dig. Kallelsens ögonblick
kan en dag upphöra för att
aldrig återkomma. Därför
min käre vän bör du ta vara
på Guds inbjudan att komma
till Honom för att få evigt
liv. Hebreerbrevet skriver:
”I Dag, om ni får höra Hans
röst må ni inte förhärda era
Birger Skoglund
hjärtan.”
Du vet väl om, att du är
värdefull och att du är efterlängtad och eftersökt av
Gud. För Gud har lagt ner
evigheten i varje människas
bröst. Jag vet att du många
gånger hört den kallande
rösten. Hitintills har du
stått emot, men nu är det
dags för dig att bejaka kallelsen. Vänta inte, det kan
bli försent. Gud välsigne dig
min vän. Tag vara på detta
ögonblick, det kanske aldrig
återkommer.
Birger Skoglund
Taysir var muslim och
erkände Jesus som
profet, men inte mer.
Men Gud uppenbarade
s i g f ö r h o n o m p å e t t
övernaturligt sätt och
hans liv förändrades helt.
Han lärde sig älska, även
judar.
Taysir föddes i Gaza 1951.
Hans familj kommer från
Jaffa, nära Tel Aviv. Före
kriget bad arabledarna att
folket skulle flytta bort från
det området. De skulle återvända först efter det att
judarna hade körts ut och
förintats.Tayris far och bröder trodde på den lögnen
och flyttade, först till Gaza
och sedan till Saudi Arabien. Taysir föddes i Gaza.
Terrorist
– Jag är inte stolt över vad jag
har gjort, men jag vill ändå
berätta min start i livet och
hur Gud har förvandlat mig.
Jag trodde starkt på palestina-saken, fastän araberna förlorade kriget på
ett skamligt sätt 1967. Flera
av arabledarna hade tappat
hoppet, men jag tänkte ta saken i egna händer och flydde
hemifrån och anslöt mig
till Arafats Al Fatah-grupper. De utbildade mig till
prickskytt. Jag har opererat
många gånger mot judar och
kristna araber.
– Vi trodde att kristna
araber var judarnas spioner,
men så var det naturligtvis
inte. Jag var med i Al Fatah
trupper under 4 år. Till sist
hittade mina föräldrar mig
och hämtade hem mig.
– Min far tvingade mig
att börja skolan igen. Jag
var mycket arg, men underordnade mig. Skolan var jag
inte intresserad av.
Taysir var inte någon
duktig elev. Han ställde till
med mycket bekymmer för
sin familj och skolan slutade
när han sköt sin lärare med
pistol.
– Jag trodde att jag hade
dödat läraren, men han föll
bara ihop på golvet. Efter
den här händelsen tvingades jag att sluta skolan och
det ville jag även själv.
Far gav mig två alternativ,
gå i skolan i Egypten eller
Förr tyckte jag att en god jude är en död jude, men idag älskar jag
om Jesus Kristus, säger Taysir Abu Saada som på bilden sitter bre
i England. Men jag var inte
intresserad av att åka till
dessa länder, utan ville åka
till USA. Far nekade, men
till sist gav han upp och tillät
mig att resa.
Till USA
Taysir flyttade till USA
1974. Han började leta efter
en fru och hittade en amerikanska som hette Karen.
Han var tvungen att börja
arbeta och försörja sin familj
och på detta sätt ledde Gud
honom vidare. Taysir arbetade på en fransk restaurang.
En dag träffade han en man
som hette Carlie Sharp, det
var under hans första dag
som servitör. Carlie var
mycket vänlig mot honom
och mellan dem växte senare en varm vänskap fram.
Taysir klättrade uppåt i
sin karriär. Nitton år senare
ägde han sin egen restaurang, som han ville flytta till
ett annat ställe.
Carlie visste om Taysirs
planer och försökte hjälpa
honom att hitta något passande. En dag kom Carlie
och berättade att han visste
om en byggnad som tidigare
hade varit begravningsbyrå. Islams lära säger att
på platsen där man har haft
döda kroppar finns demoner
och spöken kvar .
– Jag var rädd och jag berättade om detta för Carlie.
Han skrattade och tittade
mig i ögonen och frågade:
” Tass, vet du varför du är
rädd?”
Jag svarade: - nej. Carlie
sa : ”Du känner rädsla därför
Kristet Liv
Nr 3/2009
7
st som blev
ens apostel
Son. Jag började skaka och
knäböjde mig. Mina händer
var upplyfta. Jag bad Jesus
bli min Herre och Frälsare.
– Jag tittade på Carlie,
och skakade kraftigt. Carlie
berättade, att när han läste
Bibelordet så hade jag börjat
skaka och någon hade lyft
mig från golvet. Jag hade
börjat tala med ett nytt
språk, som jag inte kunde,
med mina händer upplyfta.
Jag hade talat till Ljuset,
som sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet, det finns
inte någon annan väg hem
till Far än genom mig.”
– Jag såg två händer brevid Ljuset. I vänstra handen
var det ett tatuerat kors. Jag
kände igen hän-derna, de
var en filippinsk barnflickas
händer. Hon hade tagit hand
om mig som liten. Jag tror
att hon bad för mig.
– Många muslimer finner vägen till Herren genom
övernaturliga syner. Jag
sökte inte Herren, men Hans
nåd fann mig.
Kärleken vinner
g judar. I synagogor ber jag om förlåtelse för det som jag och vi araber har gjort mot dem. I moskéerna predikar jag budskapet
redvid sin fru Karen.
att du inte känner Gud.”
– Varför säger du så? Jag
är muslim och lyder Gud,
svarade jag.
Han svarade: ”Du är inte
helt räddad (Frälst). Om du
skulle vara frälst och litade
på Gud helt, skulle du inte
vara rädd.”
Sedan sa Carlie, en klok
man som han är: ”Jag har
kontakter.” och pekade upp
mot himlen.
– Under tre veckors tid
plågades jag av tanken - vad
menade han? Jag kunde
varken äta eller sova. Jag
rökte 6 paket cigaretter varje
dag.
– När Carlie kom in i min
restaurang, gick jag genast
till honom, knäböjde och
bad att han skulle berätta
vilka kontakter han hade.
Han sa: ”Tass, stig genast
upp! Dina gäster tror att
du har blivit galen.” Han
ville inte börja diskutera
där, utan ville att jag skulle
ringa honom nästa dag. Jag
ringde upp honom nästa
dag och han hämtade mig i
sin bil och vi åkte hem till
honom.
Älska judar
På väg hem till honom berättäde Carlie om ett under
som hade hänt 1992, det
år han hade blivit frälst.
– ”Tass, om du vill få den
frid som jag har, måste du
älska judar.”
– Jag tittade på honom
och kände hur jag kokade av
vrede. ”Carlie, vad säger du! Du vet hur jag hatar dessa
människor. Du vet att en bra
jude är en död jude.”
– Jag var mycket arg,
men Carlie bad mig att lugna
ner mig. Sedan frågade jag
honom: ”Vad är det för kontakt som du har?”
Han frågade mig istället:
”Vad vet du om Jesus?”
– Jag sa att vi muslimer
tror på Jesus, att han var en
profet.
Carlie svarade att Jesus är
mer än profet, Han är Guds
son och Han är också Gud.
– Jag tror inte på detta.
Det är pladder och du bespottar Gud. Först säger du
till mig att jag inte har en tro
på Gud och sedan vill du att
jag börjar älska judar och att
Jesus är Guds Son.
– Jag steg upp och tänkte
gå, men han lugnade ner
mig.
Övernaturligt
möte med Gud
Carlie tog sin Bibel och höll
den mellan oss, jag blev rädd
och flyttade mig. Han frågade: ”Varför gjorde du så?”
– Jag svarade: ”Jag kan
inte vara nära denna bok
och vågar inte röra den.”
Han frågade varför, det är
bara papper.
– Jag svarade att vi muslimer tror inte på Bibeln,
men vi hedrar Gud och
Guds Ord och kanske finns
Guds namn skrivet där och
Guds Ord.
Carlie öppnade sin Bibel
och läste Johannes evangelium 1:1 ”I begynnelsen fanns
Ordet, och Ordet fanns hos
Gud, och Ordet var Gud.”
– När Carlie läste versen
förstod jag att Jesus är Guds
– Min son var öppen när
jag berättade för honom att
Jesus hade frälst mig. Han
blev så glad, sprang emot
mig och vi grät båda två.
Han berättade för mig att
också han hade kommit till
Jesus, tre månader tidigare.
Han hade inte vågat berätta
för någon, för han trodde att
om jag fick veta, skulle jag
mörda honom. Församlingen hade bett 24 timmar om
dygnet, under tre månaders
tid för mig.
Taysir tror att många araber kommer att bli frälsta,
ty Gud har löften också för
Ismael i Sitt Ord (1 Mos.
17:20).
– Jag har studerat Guds
Ord och upptäckt att palestinier kommer aldrig att övervinna Israel, för de strider
inte bara mot Israel, utan de
strider också mot Gud.
– Idag åker jag runt i
synagogor och moskéer.
I synagogorna ber jag om
förlåtelse för att vi araber är
emot judar och i moskéerna
predikar jag om Jesus Kristus. Jag har fått slag och de
har spottat på mig, men jag
fortsätter, för Herren har
kallat mig att göra detta.
Text: Vesa Kemi och
Leila Wikholm
Foto: Pertti Muikka
Löftets kyrka i Solna
Du är hjärtligt
välkommen till Agape i
Löftets
kyrka
Storg. 27, T-Solna C
Buss: 123, 506, 507, 509
www.agapemission.net
Tel 08-859 235,
08-779 351 10
Möten:
Söndagar kl 16.00
Gudstjänst med förkunnelse, bön, lovsång,
gemenskap och servering
Tisdagar kl 19.00
Himlen är öppen
Vi samlas tisdagar redan
kl 18.00 till bön, lovsång
och gemenskap
Lördagsbibelskola
var tredje lördag kl 15.00
17/10, 7/11 och 28/11
Tisdagar
kl 19.00 Himlen
är öppen
Vi samlas redan kl 18.00 till
lovsång, bön, gemenskap
och servering.
Under den här hösten skall
vi satsa särskilt på tisdagsmöten som är öppna för alla,
både sökare och troende.
Vi har lovsång, förkunnelse och förbön med karismatisk karaktär. Då vill vi
uppmuntra människor att
använda sina nådegåvor.
Vi ber för sjuka och alla
som behöver förbön. Vi tror
att många skall bli frälsta,
helade i tisdagsmötena. Det
är pastor Pauli Kemi och
Agapes team som har ansvar
om tisdagsmöten. Vi kommer
även att ha några gäster
så som Birger Skoglund
som besöker Agape ca en
gång per månad. Du är hjätligt välkommen!
Om du inte kan komma
kl 18.00, kom kl 19.00
då mötet börjar!
Kristet Liv
8 Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö Nr 3/2009
Tro på Guds godhet!
Varje sommar sedan jag
började undervisa och
predika sätter Gud mig
i den svåra bibelskolan.
Man kan undra vad syftet är med denna skola
varje sommar? Det är
för att min tro skall växa,
att jag skall se mycket
mer av vad Gud gjorde
på Golgata, att jag skall
kunna leva mycket mer
av det själv och förmedla
det mycket mer till andra.
Det fullbordade verket
på Golgata är en triumf, ett
frihetsverk helt färdigt för
alla människor, för onda
och för goda lika mycket.
Det krävs ingen speciell
fromhet. Det är gjort för alla
och vi har ingen del i det. Vi
kan inte förtjäna det. Vi kan
inte hjälpa Gud. Vi kan bara
ta emot det.
Det som har växt under
sommarens bibelskola är tro
på Guds godhet. Tro på hans
enorma kärlek och omsorg.
När vi läser Bibeln och
den helige Ande undervisar
oss, då hör vi i våra hjärtan
och då får vi tro. För att få
tro behöver jag vara i ordet,
vara med Gud och höra.
När jag får uppenbarelse om
ordet, måste jag tro på ordet
mer än på alla stormar, så att
vi inte gör som Petrus (Matt.
14: 22-33). Tittar man på
omständigheter och symtom, känner man verkligen
hur fort man sjunker.
Att inte tvivla utan jaga
undan tvivlen och säga: “Jag
vägrar att tvivla, jag vägrar
att lyssna på dig, djävulen.
Jag tror på Guds ord och
jag tänker proklamera det i
Andens kraft när Gud manar
Barbro Erling undervisar i Agapes lördagsbibelskola.
mig. Jag tänker lovprisa
Gud genom att han ger mig
nåd till det för Gud är bara
god.” Gud vill inte att en
enda människa skall vara
sjuk. Gud vill att alla skall
vara frälsta, alla skall vara
fria och Gud vill att vi alla
skall ha tro.
Gud vill att vi skall tro
på hans kärlek. Tro på vad
han gjorde på korset. Tro
på vad som hände när Jesus
steg upp till Fadern. Att vi
skall tro och inte tvivla. När
vi ser och får uppenbarelse
av Anden, då tar vi emot och
prisar Gud. Sedan går vi ut
till människor: “Silver och
guld har vi inte men vad vi
har, det ger vi till människor.” (Apg. 3:6.)
Gud vill ha ett folk som
står upp och är ljus och tror
evangelium. Gud säger till
mig: “Omvänd dig och tro
evangelium. Vandra i kärlek.
Älska mig, älska din nästa
såsom dig själv. Det behöver
du ingen Andens ledning
för. Det gäller jämt.”
När Gud sätter mig i sin
bibelskola på somrarna, är
det viktigt att jag förstår att
Gud älskar mig, så att jag
inte undrar: “Varför händer
det här? Varför tillåter Gud
det här?” Det gör han för
att han älskar mig. Ingen
annan anledning. Han vill
att jag skall vara över och
inte under. Han vill inte att
jag skall plågas av fruktan
och tvivel. Han vill att jag
skall föras fram genom tro i
relation med honom.
Gud sade till mig: “Ha
ditt sinne vänt till mig hela
tiden. Titta på mig hela tiden.
Ha kontakt med mig hela
tiden.” Rätt vad det är, har
man kontakt men så rätt vad
det är, tappar man kontakten.
I alla fall gör jag det.
Hur lyckas vi med att
hålla vår blick fäst på
Jesus och inte titta bort?
Det är en träning. Fienden
frestar oss att titta på det
som är svårt. När Petrus var
i båten, sade han till Jesus:
“Om det är du, så säg ett ord
till mig så jag kan komma
till dig på vattnet.” Då sade
Jesus: “Kom.” Petrus fick
Tidningen Kristet Liv behöver
ditt stöd för evangelisation
Du kan stödja Kristet Liv genom att bli en partner, som ger en viss
summa varje månad, t.ex. 100 kr, eller det som ditt hjärta manar dig till.
Tidningen är:
*
*
*
*
allkristen
för enhet
för evangelisation
för att välsigna Israel
ett ord ifrån Gud, som han
kunde tro på och gå på.
Egentligen gick inte Petrus
på vatten, han gick på ordet
“Kom”. Så Petrus klev ur
båten och gick på ordet
“Kom”. Men så tittade han
på vinden - inte vågorna.
När han såg hur stark vinden
var, blev han förskräckt och
då tappade han blicken på
ordet “Kom”. Petrus blev
rädd och när fruktan kom in,
gick tron ut. Petrus började
sjunka och ropade: “Hjälp.”
Då tog Jesus tag i honom,
lyfte upp honom och sade:
“Men varför tvivlade du,
du klentrogne. Varför är
du så svag i tron, Petrus?”
Vi går på ordet och då går
vi på det omöjliga. Petrus
kunde ju ha tänkt att det
går ju inte att gå på vatten
även om det inte är någon
vind. Hur stilla det än hade
varit, hade det i alla fall inte
gått att gå på vatten. Vinden
gjorde ingenting till, det var
bara en bluff.
Det som fienden kommer
emot oss med, är en bluff
för att fruktan skall komma
in. När fruktan kommer in,
går tron ut. Vi har vår blick
fäst på Jesus och på hans ord
och vägrar vrida ögonen åt
något annat håll. Gud har
gett oss en möjlighet att
bestämma åt vilket håll vi
tittar. Ögonen snurrar inte
bara runt huller om buller
utan jag bestämmer vad jag
tittar på, eller hur? Jag kan
bestämma att jag fäster mitt
hjärtas blick på honom. Så
blir man ståndaktigare och
ståndaktigare genom lidandet. Själen blir mer hållfast
och håller blicken kvar på
Jesus.
Jesus Kristus är den
bäste och vi ger våra liv
till honom. Han lämnar oss
aldrig ensamma och han älskar oss. Det behöver vi tala
om för oss själva. Jag är så
älskad. Det är det viktigaste
för att kunna stå emot fienden. Jag är älskad i all min
svaghet, i all min synd, i all
mitt hopplösa tillstånd, i allt
mitt dumma jag.
Jag är bara älskad. Gud
ser mig inte efter köttet. Han
ser mig ren på grund av Jesu
blod. Det finns ingen anklagelse mot mig på grund av
blodet. När fienden kommer
med sina olika saker - ni vet
vad han säger - så rinner det
av som vattnet på en gås. Vi
tror inte på lögnaren. Vi tror
på sanningen. Vi är älskade.
Gud tänker upprätta oss.
Gud har en underbar framtid
för oss. Seger, frid, frihet
redan här och nu och sedan
en underbar evighet utan
den minsta lilla störande
loppa.
Fienden vill fresta oss
och titta på det som är svårt.
Gud vill att vi skall titta in
i hans kärleksfulla ansikte
och se ordet. Mitt i stormen
ser vi Faderns leende och
ordet om frihet. Sedan går
vi på ordet i Andens kraft
och Andens ledning genom
stormen till Faderns ära.
Inga lögner tror vi på, vi
tror på sanningen. Gud älskar dig och han älskar dig så
det bara knakar om det. Han
älskar hela sin skapelse.
Tro att du är älskad. Han
gav sin Son för att han älskar
(Joh. 3:16). Fadern älskar
dig. Han älskar dig verkligen. Jesus Kristus älskar
dig.
Därför får vi gå i Guds
bibelskola för att han älskar
oss.
Barbro Erling
Agape i Löftets kyrka
Du kan beställa tidningen:
Storg. 27, T-Solna C eller Huvudsta
1. Genom att ringa, tel. 08-859 235, 08-779 35 10
2. Maila: [email protected]
3. Genom att betala 100 kr till pg: 440 42 05-9
Glöm inte namn och adress och att det gäller
nyprenumeration
Nästa nummer av tidningen Kristet Liv
skall utkomma omkring den 20.11.2009.
Söndagar kl 16.00 Gudstjänst
Tisdagar kl 19.00 Himlen är öppen
Vi samlas redan kl 18 till bön och lovsång
Var tredje lördag kl 15.00 Bibelskola Löftets kyrka
Storg. 27, Solna
Prenumeration och gåvor betalas till Kristet Liv:
Postgiro 440 42 05-9 eller Bankgiro 384-4891
Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö, tel. 08-779 35 10, 08-859 235. [email protected]
Profetiska dagar inför 2010
med Birger Skoglund
Tisd 5/1 kl 18.00 Bön och lovsång
19.00 Himlen är öppen
Onsd 6/1 kl 16.00 Gudstjänst
18.00 Hör Herrens röst
Birger Skoglund
Tel. 08-859 235, 779 35 10 - www.agapemission.net
Download