En investeringsplan för Europa
Europeiska fonden för strategiska investeringar
• 2015: Europas ekonomi börjar hämta sig efter krisen, men investeringsnivån
är fortfarande låg. Investerarna har pengar men föga förtroende
• Ny EU-fond från mitten av 2015
• Fonden får inledningsvis 21 miljarder euro från EU
• Investeringar görs i bärkraftiga affärsprojekt, t.ex. i digital infrastruktur och
energiinfrastruktur, transport, småföretag, miljöprojekt och innovation
• Multiplikatoreffekt: offentliga medel leder till att privata investerare följer
efter med upp till 315 miljarder euro
• Kan skapa 1,3 miljoner nya jobb på tre år