PPT - Europa EU

advertisement
En investeringsplan för Europa
Europeiska fonden för strategiska investeringar
• 2015: Europas ekonomi börjar hämta sig efter krisen, men investeringsnivån
är fortfarande låg. Investerarna har pengar men föga förtroende
• Ny EU-fond från mitten av 2015
• Fonden får inledningsvis 21 miljarder euro från EU
• Investeringar görs i bärkraftiga affärsprojekt, t.ex. i digital infrastruktur och
energiinfrastruktur, transport, småföretag, miljöprojekt och innovation
• Multiplikatoreffekt: offentliga medel leder till att privata investerare följer
efter med upp till 315 miljarder euro
• Kan skapa 1,3 miljoner nya jobb på tre år
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards