SERO
– Sveriges
Energiföreningars
RiksOrganisation
ENERGISEMINARIUM 15 APRIL 2011 ■ CHRISTER SÖDERBERG ■
SERO
■
SERO
GRUNDADES 1980 MED SYFTE ATT FRÄMJA ÖKAD ANVÄNDNING AV
FÖRNYBAR ENERGI SAMT EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING
3 000 MEDLEMMAR
10 SEKTIONER FÖR OLIKA FÖRNYBARA ENERGIFORMER, VARAV VINDKRAFT (SVENSK
VINDKRAFTFÖRENENING) OCH SMÅSKALIG VATTENKRAFT (SVENSK VATTENKRAFTFÖRENING)
ÄR DE STÖRSTA. DESSUTOM EN UNGDOMSSEKTION OCH REGIONALA FÖRENINGAR.
DEN MEST DIVERSIFIERADE ORGANISATIONEN FÖR FÖRNYBAR ENERGI
INTRESSEORGANISATION FÖR PRODUCENTER. MEDLEMMARNA DRIVER MER ÄN 1 000
VIND- OCH VATTENKRAFTVERK
POLITSKT OBUNDEN FÖRENING, NGO
MEDLEM I EUROPEISKA ORGANISATIONER
Söderberg 2011-04-15
Världens energikonsumtion 1965-2006 [TWh]
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
19
65
19
68
19
71
19
74
19
77
19
80
19
83
19
86
19
89
19
92
19
95
19
98
20
01
20
04
0
Söderberg 2011-04-15
Vattenkraft
Kärnkraft
Kol
Naturgas
Olja
Elproduktionen i Sverige idag och i framtiden
2008
Fossilt
Kärnkraft
Vattenkraft
Vattenkraft
2050
Kärnkraft
2050
Vattenkraft (inkl orörda älvarna)
0
10
20
30
40
50
Bio
Bio
Vind-SolVågkraft
Bio (minskad
koldioxidsänka)
60
70
Vind-SolVågkraft
80
90
100
%