SERO Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, Box 52

advertisement
Program för seminariet på Södra Vätterns Folkhögskola, lörd. – sönd 6-7 februari 2010.
Antal deltagare: Högst 30 Prioritet för medlemmar i de politiska ungdomsförbunden
Avgift 200 kr. Då ingår mat, logi och kurslitteratur
Senaste anmälningsdag tisdagen den 26 januari 2010.
Plats: Södra Vätterns Folkhögskola, Jönköping, 10 min buss från Jönköping C.
Preliminärt program
Lördag 6 feb
.
09.30 - 10.15
10.15 - 10.40
10.45 - 11.15
11.35 - 12.10
12.10 - 13.10
13.10 - 14.40
14.40 - 15.00
15.00 - 15.40
15.40 - 16.10
16.10 - 16.40
16.50 - 17.20
17.20 - 18.45
19.15 - 21.00
21.00 -
Välkomstkaffe
Presentation av SERO och dess verksamhet. Christer Söderberg
Vindkraft. Olof Karlsson
Energisituationen i Sverige nu och i framtiden. Peter Danielsson
Lunch
Grupparbete 1– lär känna varandra – diskutera givna frågor
Grupperna redovisar
Solenergi. Lars Andrén
Eftermiddagskaffe
Vattenkraft. Christer Söderberg
Energi- och klimatsituationen globalt – vad måste hända? Peter Danielsson
Grupparbete (Bl.a. vad skulle Du göra som energi/miljöminister?)
Middag
Samtal och diskussion om förnybart och kärnkraft
Söndag 7 feb.
08.30 - 09.00
09.05 - 09.35
09.45 - 10.25
10.35 - 11.00
Redovisning av gruppdiskussionen
Bioenergi, skogsflis, energiskog, hampa, rörflen, sopor. Olof Karlsson
Drivmedel, biogas, etanol, metanol, RME, DME, vätgas. Roland Davidsson
Terra Preta – metoden att låta växter, främst träd lagra in koldioxid, kola
materialet och bruka ner kolet i odlingsmarken . Olof Karlsson/Roland Davidsson
11.10 - 12.00 Hur fungerar elcertifikatsystemet som stöd? Alternativen? Effektivisering. Peter D.
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.30 Så här stöttar våra elbolag förnybar energi genom inköp av el och våra Miljöfonder.
Representanter från Bixia och Din El.
13.40 - 15.20 Sammanfattning av seminariet, allmän diskussion – hur går vi vidare- utvärdering.
15.20 Kaffe
Anmälan och mer info: Christina Karlsson, SERO:s kansli, Tfn 0221-821 02, Fax 0221.825 22
E-post [email protected]
www.sero.se
Download