En investeringsplan för Europa
Lägesrapport | Januari 2017
LANDSFAKTA: SVERIGE
Infrastruktur- och innovationsprojekt som godkänts av Europeiska
investeringsbanken (EIB) – (miljoner euro förväntade investeringar utlösta)
Finansieringsavtal för små och medelstora företag som godkänts av Europeiska
investeringsfonden (EIF) – (miljoner euro förväntade investeringar utlösta)
30000
25000
20000
Infrastruktur och innovation
15000
Finansiering av små och
medelstora företag
16 projekt
6 avtal
10000
5000
0
IT ES FR UK DE PL BE SE FI PT NL EL IE CZ SK DK BG LT RO EE HU AT SI HR LV LU MT CY
INFRASTRUKTUR- OCH INNOVATIONSPROJEKT
De 16 godkända projekten uppgår till över 1 miljarder euro i finansiering från
Europeiska investeringsbanken (EIB) via Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi). Detta förväntas resultera i investeringar som uppgår till över 3,8 miljarder euro.
Infrastruktur- och innovationsprojekt innefattar verksamheter som stödjer investeringar i fler än ett land - de räknas därför även i andra
länders faktablad.
SEKTORER
Energi - Social infrastruktur - Transport - Digitalisering - Jordbruk - Miljö och
resurseffektivitet - Forskning, utveckling och innovation - Mindre företag
Giesecke & Devrients investeringar inom forskning och utveckling
(undertecknat i oktober 2016)
• Projektet rör främjarens aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation
€
(RDI) med avseende på dess två huvudsakliga affärsområden: (i) sedelsäkerhet
och (ii) mobilsäkerhet, inklusive betalningslösning.
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Sverige, Tyskland och Spanien.
• Finansiering från Efsi: 80 miljoner euro
• Total förväntad investering: 190 miljoner euro
Mirova Windfarm (undertecknat i oktober 2016)
• Projektet stödjer saminvestering i ett landbaserat vindkraftverk som
är redo att byggas.
• Finansiering från Efsi: 12 miljoner euro (första delbeloppet)
LTE Volte - Driftsättning av mobilt internet med hög hastighet (undertecknat i december 2016)
• Projektet rör investeringar för expansion och kapacitetsökning av det mobila
4G-nätverket.
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Sverige och Nederländerna.
• Finansiering från Efsi: 125 miljoner euro
• Total förväntad investering: 252 miljoner euro
OHB Space RDI (undertecknat i december 2016)
• Projektet främjar investeringar inom forskning, utveckling och innovation
(RDI) i nästa generations telekommunikation och dataöverföring.
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Luxemburg, Tyskland
och Sverige.
• Finansiering från Efsi: 30 miljoner euro
• Total förväntad investering: 32 miljoner euro
Projekt inom digital innovation (undertecknat i augusti 2016)
• Investeringen inom forskning, utveckling och innovation används för
utveckling av nytt innehåll, såväl som plattformar för leverans av innehåll.
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Danmark, Sverige och Finland.
• Finansiering från Efsi: 100 miljoner euro
• Total förväntad investering: 253 miljoner euro
Notera att denna lista ej är fullständig, och endast innehåller vissa utvalda projekt. För en fullständig lista över projekt,
besök www.eib.org/efsi/efsi-projects.
FINANSIERING AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Europeiska investeringsfonden har via Efsi godkänt sex avtal med finansiella
mellanhänder (som banker och fonder). Finansieringen uppgår till 235 miljoner
euro och förväntas resultera i investeringar som uppgår till 840 miljoner euro.
Ca 800 mindre företag eller nystartade företag kommer att gynnas av detta stöd.
Mellanhänderna omfattar följande: Norrlandsfonden, Almi och Svensk Exportkredit.
Informationen på denna sida är inte en del av formell EIB-rapportering om EFSI, och bör därför ses som provisorisk och ogranskad.