En investeringsplan för Europa
Lägesrapport | Maj 2017
LANDSFAKTA: SVERIGE
JUNCKER-PLANEN
I SVERIGE
Aktiviteter som godkänts
i Sverige under Europeiska
fonden för strategiska
investeringar (Efsi) i Junckerplanen motsvarar nu en total
finansieringsvolym på 1,515
miljarder euro.
Detta förväntas utlösa
investeringar på närmare
5,625 miljarder euro.
FI
SE
EE
LV
DK
LT
IE
UK
PL
NL
DE
BE
LU
CZ
SK
Mörkare färger representerar högre investeringar
i förhållande till BNP
AT
FR
SI
HU
RO
HR
IT
PT
BG
ES
GR
MT
CY
INFRASTRUKTUR- OCH INNOVATIONSPROJEKT
De 18 godkända projekten* uppgår till över 1,280 miljarder euro i finansiering från
Europeiska investeringsbanken (EIB) via Europeiska fonden för strategiska investeringar
(Efsi). Detta förväntas utlösa investeringar på 4,813 miljarder euro.
* Infrastruktur- och innovationsprojekt innefattar verksamheter som stödjer investeringar i fler än ett land - de kan därför räknas in i andra
länders faktablad.
PROJEKT
Energi - Social infrastruktur - Transport - Digitalisering - Jordbruk Miljö ochresurseffektivitet PROJEKT - Forskning, utveckling och innovation - Mindre företag
Giesecke & Devrients investeringar inom forskning och utveckling (undertecknat i oktober 2016)
• Projektet rör främjarens aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation
(RDI) med avseende på dess två huvudsakliga affärsområden: (i) sedelsäkerhet
och (ii) mobilsäkerhet, inklusive betalningslösning
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Sverige, Tyskland och Spanien
• Finansiering från Efsi: 80 miljoner euro
• Total förväntad investering: 190 miljoner euro
Mirova Windfarm (undertecknat i oktober 2016)
• Projektet stödjer saminvestering i ett landbaserat vindkraftverk som
är redo att byggas
• Finansiering från Efsi: 12 miljoner euro (första delbeloppet)
LTE Volte - Driftsättning av mobilt internet med hög hastighet (undertecknat i december 2016)
• Projektet rör investeringar för expansion och kapacitetsökning av det mobila
4G-nätverket
• Detta är ett multinationellt projekt som omfattar Sverige och Nederländerna
• Finansiering från Efsi: 125 miljoner euro
Notera att denna lista ej är fullständig, och endast innehåller vissa utvalda projekt. För en fullständig lista över projekt, www.eib.org/efsi/efsi-projects.
FINANSIERING AV SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Europeiska investeringsfonden har via Efsi godkänt sex avtal med finansiella
mellanhänder (som banker och fonder). Finansieringen uppgår till 235 miljoner euro
och förväntas utlösa investeringar på närmare 812 miljoner euro. Ungefär 814 mindre
företag eller nystartade företag kommer att dra nytta av detta stöd.
Mellanhänderna omfattar följande: Norrlandsfonden, Almi och Svensk Exportkredit.
Informationen på denna sida är inte en del av formell EIB-rapportering om EFSI, och bör därför ses som provisorisk och ogranskad.
En investeringsplan för Europa
Lägesrapport | Maj 2017
RESULTAT HITTILLS I DE 28 EU-LÄNDERNA
Miljö och
resurseffektivitet
Social infrastruktur
Mindre företag
Transport
Digital
Energi
miljarder
RDI
Varav
€24.2
miljarder
tecknad
GODKÄND EFSIFINANSIERING*
€36.9 miljarder
* EIB-godkänd EUR 27.9 miljarder
EIF-godkänd EUR 9 miljarder
TOTAL INVESTERING FÖRKNIPPAD MED EFSI-GODKÄNNANDEN
€194 miljarder