90-dagars innovationsmodell, Arbetsblad 9

advertisement
90-dagars innovationsprojekt
Arbetsblad 9: Skapa en påverkansanalys
Bygg en påverkansanalys för att konceptualisera ditt innovationsproblem.
Mål
Primära drivkrafter
Sekundära drivkrafter
1.
1.


2.

2.

Resultatmätningar
1.
3.
2.
3.

3.

4.

4.

Skapad av Qulturum, Region Jönköpings län, 2013
Källa: IHI, Omarbetning: Mikrosystemet för Innovation på Qulturum.
Download