qulturum inbjudan ledarskapsutbildning

advertisement
QULTURUM - Inbjudan till Faktautbildning för allmänläkare
kring Psykisk ohälsa hos barn och unga samt Ögonsjukvård
för primärvården
Tid och plats
Tisdagen den 2 februari 2016 kl 08:30 – 16:15, Hooks Herrgård
eller
Onsdagen den 10 februari 2016 kl 08:30 – 16:15, Qulturum,Hus B4, Ryhov
Moderator: Staffan Ekedahl, distriktsläkare
Medverkande förmiddag: Marit Gustafsson, chefsöverläkare, Barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken, Ryhov
Medverkande eftermiddag: Bodil Monwell, socionom, doktorand missbruk/beroende. Anders
Strömbom, överläkare, Ögonsjukvården, Region Jönköpings län meddelas senare
Program
08:30 – 12:00
Psykisk ohälsa hos barn och unga – Primärvårdens roll och
samverkansmöjligheter med övriga aktörer
Ur innehållet:
- Psykiska problem hos flyktingbarn
- Neuropsykiatriska störningar
- Normbrytande beteende och självskada
- Depression och ångest hos barn
- Ätstörningsproblematik
- Tvångsvård
Avbrott för kaffe under förmiddagen
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
Drogproblem hos unga – vad ska vi tänka på
Ögonsjukvård inom Region Jönköpings län. Information kring verksamheten i
länet, uppdrag, mottagningar, remissrutiner, samverkan under jourtid etc
Fika
Vanliga ögonsjukdomar inom Primärvården – en uppdatering kring
diagnostik, behandling och remittering
14:30 – 15:00
15:00 – 16:15
Ekonomi
Endast kostnader för dagskonferens debiteras deltagarna.
Länk till anmälan 2 februari
Länk till anmälan 10 februari
Anmälan – sista anmälningsdag är fredagen den 15 januari 2016!
OBSERVERA! Det är av största vikt att du anmäler dig för att erhålla plats till
utbildningsdagen! Se till att du erhåller bekräftelse på deltagande inför utbildningen. I annat
fall kan inte plats och måltid utlovas.
Upplysningar
Staffan Ekedahl, e-post: [email protected]
Anna-Karin Jeppsson, tfn 036-32 12 15 e-post: [email protected]
Välkommen!
Staffan Ekedahl
Faktakoordinator
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards