14 och 20 april 2016 - Region Plus

QULTURUM - Inbjudan till Faktautbildning för allmänläkare
kring Standardiserade Vårdförlopp (SVF) cancer och
Endokrinologi i Primärvård
Tid och plats
Torsdagen den 14 april 2016 kl 08:30 – 16:15, Qulturum,Hus B4, Ryhov
eller
Onsdagen den 20 april 2016 kl 08:30 – 16:15, Hooks Herrgård
Moderator: Staffan Ekedahl, Lennart Spång och Anders Tengblad, distriktsläkare
Medverkande förmiddag: Gunilla Gunnarsson, samordnare Cancerstrategi, SKL. Marianne
Johansson, projektledare, SVF, Region Jönköpings län. Christina Arin Åkesson, processledare,
bröstsjuksköterska, SVF Bröstcancer, Region Jönköpings län. Kristina Engvall, specialistläkare,
Onkologkliniken, Ryhov. Rebecka Ruderfors Malterling och Bengt Asking, överläkare,
Kirurgkliniken, Ryhov.
Medverkande eftermiddag: Mårten Lindström, ordf Läkemedelskommittén, Region Jönköpings län,
Mats Palmér, överläkare, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
Program
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 12:00
Den nationella cancerstrategin och SVF-konceptet
Fika
Lokala SVF-arbetet och primärvårdens roll – särskilt fokus på SVF
Bröstcancer(14 april flyttas Misstänkta endokrina tillstånd till kl 11:00)
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 13:20
13:20 – 16:15
Antikoagulantia – om läkemedelsval
Misstänkt endokrina tillstånd – en vägledning för primärvården (14 april
flyttas SVF Bröstcancer till kl 15:00)
Avbrott för fika under eftermiddagen!
Ekonomi
Endast kostnader för dagskonferens debiteras deltagarna.
OBSERVERA!!
Sista anmälningsdag är fredagen den 1 april 2016!!
Länk till anmälan 14 april
Länk till anmälan 20 april
Upplysningar
Staffan Ekedahl, e-post: [email protected]
Anna-Karin Jeppsson, tfn 036-32 12 15 e-post: anna-karin.jepps[email protected]
Välkommen!
Staffan Ekedahl
Faktakoordinator