QULTURUM INBJUDAN LEDARSKAPSUTBILDNING

advertisement
QULTURUM - Inbjudan till Faktautbildning för allmänläkare
inom Öron-näsa-halsområdet, SVF Hjärntumör,
Läkemedelsfrågor och Kärlkirurgi
Tid och plats
Torsdagen den 15 september 2016 kl 08:30 – 16:15, Qulturum,Hus B4, Ryhov
eller
Onsdagen den 21 september 2016 kl 08:30 – 16:15, Hooks Herrgård
Moderator: Eva Gustafsson, Lennart Spång och Staffan Ekedahl, allmänläkare
Medverkande förmiddag: Ola Sunnergren, verksamhetschef, Jan Wallqvist, överläkare, ÖNHkliniken samt Helena Bruhn, överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Medverkande eftermiddag: Mårten Lindström, ordf Läkemedelskommittén, Håkan Åstrand,
överläkare Kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov
Program
08:30 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
Sömnapnésyndrom. Yrsel. Tinnitus m m. Uppdatering och samverkansfrågor
med ÖNH-vården.
Fika
Fortsättning ÖNH-kliniken
Nya Standardiserade Vårdförlopp Cancer med fokus på SVF Hjärntumör
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 14:00
14:00 – 16:15
Strategiska läkemedelsfrågor för Primärvården
Kärlkirurgi
- Nya riktlinjer kring varicer, handläggning och utredning
- Snabb handläggning av TIA-carotis-patienter
- Kristisk ischemi. Ledtider, handläggning
Avbrott för fika under eftermiddagen!
Ekonomi
Endast kostnader för dagskonferens debiteras deltagarna.
OBSERVERA!!
Sista anmälningsdag är torsdagen den 1 september 2016!!
Länk till 15 september
Länk till 21 september
Upplysningar
Staffan Ekedahl, e-post: [email protected]
Anna-Karin Jeppsson, tfn 036-32 12 15 e-post: [email protected]
Välkommen!
Staffan Ekedahl
Faktakoordinator
Download