Dataföreningen Västra Kretsen
- För dig som vill utvecklas inom IT
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Hur ska man...
• Knyta kontakter med kollegor, kunder och
leverantörer i IT-branschen
• Möta branschprofiler utan att betala
• Lära av kollegors erfarenhet och specialintressen
utan att gå på kurser..
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Dataföreningen
• Sveriges största förening för
professionella IT användare och
utvecklare
• Främjar
– En sund utveckling av användning
av informationsteknik i samhället
– Medlemmarnas kontakter och
erfarenhetsutbyte
– Forskning kunskapsspridning och
utbildningsverksamhet
• Mer än 28.000 medlemmar varav ca
5.000 i västra kretsen
• Aktiv regional verksamhet genom
nätverk
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
”För IT i Sverige”
Verkar för en sund utveckling och användningen
av IT-i Sverige
•
•
•
•
Europeiska Datakörkortet
SBA – sårbarhetsanalys
Certifieringar
Projekt
– e-medborgarprojektet
– Surfa lugnt- kampanjen
• Certifieringar
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
"För Kunskap och Kontakter"
• Stödjer aktiva medlemmar i intressedrivna
professionella nätverk
– I lokala träffar runt aktuella ämnen
– På virtuella mötesplatser
• hemsida, arkiv, diskussioner, kalender, e-post
– i Projekt eller på Nätverkens Mötesplatser
– Projektverktyget - utan kostnad för medlemmar
• Erbjuder nyheter, artiklar, aktiviteter – på dina villkor
• Web, smart e-post, RSS (nyhetskanaler)
• Genomför enkäter och publicerar resultaten
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
”Förmåner som förenklar”
• Ajour med branschen
• Computer Sweden 3 ggr per vecka
• Bransch - information via webb,RSS och e-post
– Artiklar
– Medlemssidor
• IT- relaterade förmåner
• Erbjudanden och rabatter
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Dataföreningen i Sverige
Organisationen
– Förening
• Kretsar
• Avdelningar
– Bolag
• Europeiska Datakörkortet
• SBA
• DF Certifiering
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Visionen
Dataföreningen är platsen där Teori och Innovation möter Erfarenhet, en
viktig länk till kunskap, erfarenhet och inspiration för verksamma inom IT-Sektorn
DFstödjer den enskilde medlemmen, som vill vara ajour med utvecklingen I branschen.Tekniskt och
affärsmässigt. DF levererar medlemsnytta för alla via medlemstidning, medlemskommunikation och ITrelaterade förmåner. DF levererar medlemsnytta för aktiva medlemmar som vill söka nya kunskaper
och kontakter på ett kostnadseffektivt sätt och under trevliga former.
Verksamheten är I grunden Intressedriven, stödd av ett effektivt kansli och av en ledande plattform
för digital kommunikation
Arbetsgivare inbjudes att uppmuntra och stödja sina medarbetares kompetensutveckling och
engagemang med sponsrade medlemsavgifter, företagsabonnemang och sponsrade nätverksmöten.
Mötet mellan högskola och näringsliv, mellan medlemmar med skiftande åldersstruktur och
erfarenhet ger individerna möjlighet att växa och en plattform där givande idéer kan födas.
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Ledord i vår Vision
•
•
•
•
•
•
•
Individen i Centrum
Med stöd av arbetsgivaren
Nytta i yrkesrollen
Intressedriven verksamhet
IT-relaterade Förmåner
Aktivt deltagande - enkelt
Effektiv kommunikation mellan förening och medlem
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
..Visionen
– Fokus på Tid och Upplevelser
– Det verkliga mötet
• möt personer du annars aldrig hade träffat
• upplev platser du annars inte kommit till
– Mötet på/via webben
• utsträckta möten i tid och rum
• vidareutvecklad Community-plattform för medlemmars
kunskapsutveckling på nätet
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
..Visionen
– En länk till kunskap,
erfarenhet och inspiration
– Skapar intressanta
mötesplatser
– Är platsen att synas i
branschen
– Bygger broar mellan
högskola och närngsliv
– En oberoende,
intressedriven organisation
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Mål
– Fler medlemmar (50 000+)
– Utveckla attraktiva medlemserbjudanden
• för aktiva och
• passiva medlemmar
– Öka medlemmarnas möjligheter att bidra med idéer
och förslag
– RESAN HAR BARA BÖRJAT!
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Dataföreningen Västra Kretsen
• Kansli samlokaliserat med
Viktoriainstitutet
– Roland Karlsson
– Sivert Petersson
– [email protected]
• Lokal Styrelse
– Ordf Thure Bergström
– http://www.dfs.se/kretsar/vastra
• Hemsida på www.west.dfs.se
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Dataföreningen –
för Kunskaper och Kontakter
•Möt medlemmar i våra idédrivna nätverk
Exempel
• IT Management
• Verksamhetsutveckling
• IT för Vård och Omsorg
• Affärssystem
• Usability
• Säkerhet
• Projektstyrning
• ITQ
• ITLL
• After Work
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Dataföreningen – nya Kontakter
Du får möjlighet att starta nya nätverk
– Några medlemmar som delar ett
specialintresse kan starta ett
nätverk
– Beskriv iden/nätverket med hjälp av
’kokboken’
– Publicera nätverket på egen plats
på dfs.se
• Bjud in nya medlemmar
• Få en Virtuell Mötesplats och stöd
för lokala träffar
– Enkel administration och
kommunikation
• Annonsering, anmälningar,
deltagarlistor etc
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Du blir inbjuden på Seminarier
–
–
–
–
–
5 – 10 ggr per månad
Gratis eller till självkostnad
Idedrivna
Arrangeras av nätverken
Utbildning via DF
kompetens
– Samarrangerade
förmånserbjudanden
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Vårens aktiviteter 2006
• Ett smakprov på våra aktiviteter under våren
- Nätverksträffar
- Demo, After Work, Tema
- KTT – Kurser Till Tusen
- Mozaikmetoden, UML – intro för beställare - uppdatering för specialister
- ITLL – IT-lunch på Lindholmen
- Sista fredagen varje månad
- IT i Sverige 2006
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Deltag i våra projekt
Vill du vara med i våra projekt? Vill du deltaga i mässor
och konferenser? Vill du vara med och utveckla vår
web?
Kontakta oss på 0705-686870
Karin Montonen
med gedigen erfarenhet som IT-koordinator och
projektledare, inom flera branscher. Har infört affärssystem
och ny teknik, abetat med utredningar, upphandling och
verksamhetutveckling.
Vill förbättra informationsflödet och användandet av IT inom
företag.
Skype:karinmontonen e-post [email protected]
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
..bjud in en IT-ambassadör
Vi kommer gärna och presenterar Dataföreningen för dig
och dina medarbetare.
Kontakta oss på 0730-58 98 99
Charlotte Ljungblad,
Charlotte Ljungblad, systemvetare, senast som IT-ansvarig på Fyrbodalinstitutet
(Uddevalla). Innan dess användaransvarig och projektledare på Vårdalinstitutet
(forskningsinstitut i Lund). Arbetade även på Ericsson Microwave Systems i
Mölndal med javaprogrammering och användarmanualer.
Marie Börtin Hultström,
datalog, konsult inom utveckling och projektledning på Linnedata och Cell
Networks, 6 år på GP som bl a gruppchef med ansvar för förvaltning,
projekt och metoder. Nu egen konsult.
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se
Välkommen till DFS - så får du:
• Erfarenhetsutbyte
– Kollegor
– Möjlighet att mötas
• Plattform för
– Kompetens och kunskapsutveckling
– Personligt IT-stöd
– Utökat kontaktnät
• Förmåner som förenklar
– Sparar tid
– Sparar pengar
• Omvärldsorientering
Årsmöte 2006-03-09
www.dfs.se