Jönköpingsundersökningen 1973 – 2003

advertisement
Barntandvårdsdagarna 2006 i Jönköping
Barnens tandhälsa under 30 år
Jönköpingsundersökningen
1973–2003
Presentationens uppläggning
Övertandläkare Anna Nydell Helkimo
Beskriva förändringar i
kariesförekomst bland barn och
ungdomar under en 3030-års period
samt
sätta förändringarna i relation
till tandhälsovårdsverksamheten
i Jönköpings län.
Jönköpingsundersökningen
Jönköpingsundersökningen
Epidemiologisk undersökning av tandhälsan
hos slumpmässigt utvalda jönköpingsbor
Enkätundersökning
samt
klinisk och röntgenologisk undersökning
Ca 100 individer i vardera åldersgrupperna
3, 5, 10, 15, 20, 30, 40… 80 år
genomfördes åren 1973, 1978 (del av
gruppen),
gruppen), 1983, 1993 och 2003.
Hur var tandhälsan bland svenska
barn för 40–50 år sedan?
Bild: G Koch, 1967
Under 6060-talet genomförde Göran Koch
kliniska undersökningar av skolbarn i Malmö,
i samband med forskning kring fluor.
1
Kariesförekomst
bland skolbarn i Malmö på 6060-talet
Från 9–
9–10 års ålder fick barnen årligen i
genomsnitt 7 nya kariesangrepp
En 1515-åring hade i genomsnitt 50 fyllda eller
karierade tandytor
År 0
År 3
År 5
Ny tandhälsovårdsverksamhet
planerades i Jönköpings län i
början av 7070-talet.
Tandhälsan kartlades genom den
första Jönköpingsundersökningen
1973.
(G Koch 1967, 1969, 1970)
Kariesfrihet
Jönköpingsundersökningen 1973
ålder
frekvens (%) kariesfria individer
3
35
5
9
10
1
15
0
20
0
I Jönköpingsundersökningen
redovisas både
initial och manifest karies
Kariesförekomst
Kariesförekomst approximalt
Jönköpingsundersökningen 1973
Jönköpingsundersökningen 1973
ålder
medeltal karierade eller fyllda ytor
3
3,9
5
11,2
10
9,3
15
27,7
20
35,6
ålder
medeltal karierade eller fyllda
approximalytor
3
0,8
5
4,1
10
1,4
15
9,8
20
16,3
2
1974 – start för ny
tandhälsovårdsverksamhet i F-län
Ny epidemiologisk uppföljning
för att bedöma effekt av
insatta åtgärder samt behov
av förändrad verksamhet
Tre regioner
Tre tandhälsovårdstandhälsovårdstandläkare
Jönköpingsundersökningen
1978 samt 1983
Profylaxtandsköterskor
& biträden
Kariesfrihet
Jönköpingsundersökningen 1973, 1978, 1983
En dramatisk förbättring
av tandhälsan noterades
redan efter 5 år
ålder
frekvens (%) kariesfria individer
1973
1978
1983
3
35
62
70
5
9
25
29
10
1
11
17
15
0
2
6
20
0
0
0
Kariesförekomst
Kariesförekomst approximalt
Jönköpingsundersökningen 1973, 1978, 1983
Andel manifest respektive initial karies i %
ålder
medeltal karierade eller fyllda ytor
1973
1978
1983
3
3,9
2,0
2,3
5
11,2
6,3
5,9
10
9,3
4,4
5,0
15
27,7
13,7
11,2
20
35,6
27,0
21,5
3 år
5 år
10 år
15 år
16%
29%
20 år
16%
22%
32%
1973
68%
71%
84%
78%
84%
10%
11%
14%
42%
1983
47%
58%
53%
89%
z Manifest karies
90%
86%
z Initial karies
3
Fördelning (%) av 5-åringar avseende antal karierade
eller fyllda ytor (dfs)
dfs) 1973, 1978 och 1983
Fördelning (%) av 1515-åringar avseende antal karierade
eller fyllda ytor (DFS) 1973, 1978 och 1983
Ungdomar %
Barn %
70
40
1973
60
1973
1978
1983
50
1978
30
1983
40
20
30
20
10
10
0
0–5
6–10
11–15
16–20
21–25
26–30
31–35
36–40
41–45
46–50
dfs
Vid mitten av 19801980-talet förändrades
tandhälsovårdens organisation och
verksamhet
0
0–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65 66–70 DFS
Utökad basprofylax genom
Generellt
fissurförseglingsprogram
™ Bantad organisation
™ Mindre kollektiv profylax i skolor
™ Mer individinriktad profylax på kliniken
Jönköpingsundersökningen 1993
Visade tecken på försämrat
tandhälsotillstånd
Resultat av förändrad
tandhälsovårdsverksamhet?
tandhälsovårdsverksamhet?
Alla permanenta molarer skall
fissurförseglas
Kariesförekomst
Jönköpingsundersökningen 1983, 1993
ålder
medeltal karierade eller fyllda ytor
1983
1993
3
2,3
1,2
5
5,9
3,7
10
5,0
2,6
15
11,2
11,7
20
21,5
15,7
4
Kariesförekomst approximalt
Andel manifest respektive initial karies i %
3 år
5 år
10 år
15 år
20 år
1973
Obligatorisk riskbedömning
infördes 1997
Riskgrupp 0
Riskgrupp 1
1983
Riskgrupp 2
Riskgrupp 3
1993
z Manifest karies
z Initial karies
Riskbedömning baserad på
riskfaktorer
Beroende på risknivå erbjöds
™ Basprogram
™ Odontologiska faktorer
™ Beteendefaktorer
™ Medicinska faktorer
™ Sociala/kulturella faktorer
Ny uppföljning och utvärdering av
tandhälsotillståndet genom
Tandborstning med FF-tandkräm 2ggr/dag
Fissurförsegling permanenta molarer
™ Förstärkt basprogram – riskåldrar
™ Individuellt tilläggsprogram
Jönköpingsundersökningarna
1973–2003
Jönköpingsundersökningen 2003
5
Jönköpingsundersökningarna
beskriver förändringar i
tandhälsan under en 3030-årsperiod
Kariesfrihet
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
ålder
frekvens (%) kariesfria individer
1973
Resultat av:
™ aktiv tandhälsovårdssatsning?
tandhälsovårdssatsning?
™ ökad kunskap?
™ förändrade attityder?
™ ändrad befolkningsstruktur?
1983
1993
2003
3
35
70
72
69
5
9
29
48
46
10
1
17
37
52
15
0
6
14
20
20
0
0
3
12
Kariesförekomst
Kariesförekomst
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
ålder
3
5
10
15
20
medeltal karierade eller fyllda ytor
1973
1983
1993
2003
3,9
11,2
9,3
27,7
35,6
2,3
5,9
5,0
11,2
21,5
1,2
3,7
2,6
11,7
15,6
1,8
3,5
1,7
6,4
9,7
ålder
3
5
10
15
20
medeltal karierade eller fyllda ytor
1973
1983
1993
2003
3,9
11,2
9,3
27,7
35,6
2,3
5,9
5,0
11,2
21,5
1,2
3,7
2,6
11,7
15,6
1,8
3,5
1,7
6,4
9,7
Kariesförekomst
Kariesförekomst approximalt
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
ålder
3
5
10
15
20
medeltal karierade eller fyllda ytor
1973
1983
1993
2003
3,9
11,2
9,3
27,7
35,6
2,3
5,9
5,0
11,2
21,5
1,2
3,7
2,6
11,7
15,6
1,8
3,5
1,7
6,4
9,7
ålder
medeltal karierade eller fyllda approximalytor
1973
1983
1993
2003
0,8
1,3
0,3
0,1
5
4,1
3,3
1,4
1,3
10
1,4
1,1
0,6
0,6
3
15
9,8
5,6
6,0
3,0
20
16,3
10,4
6,0
5,0
6
Ocklusalkaries
Approximala DFDF-ytor hos 1515-åringar
Jönköpingsundersökningen 1973, 1983, 1993, 2003
10
9
ålder medeltal karierade eller fyllda ocklusalytor
8
7
6
D initial
5
D manifest
4
F
3
2
1
0
1973
1983
1993
2003
1993
2003
10
4,6
3,3
0,6
0,5
15
11,9
5,2
2,6
1,5
20
11,5
9,4
6,0
2,8
Barn (%)
Barn (%)
50
50
Jönköpingsundersökningen 2003
ök
17, 27 16, 26
1983
Fördelning (%) av 55-åringar avseende antal karierade eller fyllda ytor (dfs
(dfs))
Fissurförseglade molarer (%)
ålder
1973
1973
uk
36, 46 37, 47
1983
40
40
30
30
20
20
10
10
0
10
89
15
78
20
76
67
1–5
6–10
11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50
dfs
50
73
54
63
40
30
30
20
20
10
10
0
Fördelning (%) av 1515-åringar avseende antal karierade eller fyllda ytor (DFS)
Ungdomar (%)
1–5
30
30
20
20
10
10
0
0
dfs
6–10
11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50
dfs
0
0
1–5
6–10
11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50
dfs
30
1983
40
11–15 16–20 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50
dfs
1973
40
6–10
Medeltal karierade eller fyllda ytor (dfs/DFS)
dfs/DFS) för hela gruppen samt
för de 30 % resp.
resp. 10 % av gruppen med flest kariesskador
50
50
1–5
2003
40
0
Ungdomar (%)
0
50
1993
70
61
0
0
87
5 år
20
1993
2003
50
0
66
–7
51
–5
5
56
–6
0
61
–6
5
5
31
–3
36
–4
0
41
–4
5
46
–5
0
0
0
26
–3
5
5
21
–2
DFS
0
DFS
50
50
1993
16
–2
11
–1
0
1–
5
DFS
6–
10
0
66
–7
5
0
0
5
61
–6
51
–5
56
–6
0
5
0
5
41
–4
46
–5
36
–4
26
–3
31
–3
0
1–
5
6–
10
11
–1
5
16
–2
0
21
–2
5
10
5
0
66
–7
0
56
–6
61
–6
5
5
0
46
–5
51
–5
0
5
31
–3
36
–4
41
–4
5
11
–1
16
–2
0
21
–2
5
26
–3
0
0
1–
5
15 år
6–
10
0
66
–7
0
5
61
–6
5
51
–5
56
–6
0
5
41
–4
46
–5
26
–3
31
–3
36
–4
16
–2
21
–2
0
0
5
10
0
5
10
0
20
10
5
20
0
20
0
30
1–
5
6–
10
40
30
11
–1
30
10
% av gruppen
40
40
DFS
100
2003
DFS
30
0
100
30
10
% av gruppen
7
Slutsatser av
Slutsatser av
Jönköpingsundersökningarna 1973–
1973–2003
Jönköpingsundersökningarna 1973–
1973–2003
™ Dramatisk förbättring av tandhälsan
bland barn och ungdom
™ Fortsatt förbättring av tandhälsan i
permanenta bettet även under senaste
1010-årsperioden
™ Kariesförekomsten är generellt låg
™ Ingen förbättring i primära bettet
under senaste 1010-årsperioden
™ Snedfördelning av kariesförekomsten
inom varje åldersgrupp
Utmaningar för det fortsatta
tandhälsoarbetet
™ Motverka tidig kariesutveckling i
primära bettet
™ Förhindra approximalkaries i växelväxelbettet och unga permanenta bettet
™ Ocklusalkaries har minskat till följd av
generell fissurförsegling
2006 förändrades åter
organisation och verksamhet för
tandhälsovården i Jönköpings län
”Nystart för barnbarn- och
ungdomstandvården”
™ Vårdprogram för högriskindivider
”Nystart”
”Nystart”
™ Riskgruppering (”frisk, risk, sjuk”)
utifrån riskrisk- och friskfaktorer
™ Skolan skall åter bli arena för tandhälsoarbete
™ Betoning på friskfaktorer och
betydelse av egenvård
™ Förlängda revisionsintervall för de
friska
™ Tandborstning i förskolor återinförd
™ Fortsatt samarbete med BVC
™ Samverkan med andra vårdgivare i
folkhälsoarbete (t.ex. övervikt/fetma, tobak)
8
Hur skall fortsatt utvärdering ske?
Förändring i verksamhet och
utvärdering genom epidemiologi
Ska länets epidemiologi kompletteras med
– en ständigt pågående process
Jönköpingsundersökningen 2013?
Tack för uppmärksamheten!
9
Download