NU-sjukvården
Barium.ID: 23252
Publicerat för enhet: Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus
Version: 2
Innehållsansvarig: Birgit Johansson, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (birjo78);
Carina Andreasson, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (caran1); Päivi Kyllönen,
Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (paiky); Cecilia Junfors, Biomed. analytiker, Klinisk
kemi Norra Älvsborgs Länssjukhus (cecka4); Agneta Borgemyr, Barnsjuksköterska, Avdelning 23 (agnbo)
Godkänt av: Christel Schemmel, Avdelningschef, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (chrsc6)
Giltig från: 2015-11-11
Rutin
Giltig till: 2017-11-10
Provtagning på barn
Främst kapillära prover på barn och endast på ordination. Ifrågasätt
ordinationen – är det nödvändigt med provet? Läkaren måste inte alltid ha
provsvar innan inläggning. Vid behov av stickhjälp kan vi alltid ringa avd
23/34 - de kommer om de kan.
EMLA




allmänpåverkade barn ska EMLAs vid ankomst
över synligt/palperbart kärl - använd stasband, sätt på en rejäl klick
sätt på minst två ställen
sätt på fyra ställen om nydebuterad diabetes/rejält dehydrerade barn
Rapydanplåster


finns till barn över tre år
ska sitta på i 30 minuter - inte mer, plåstret utvecklar värme
Prover på barn < 3 månader


venös provtagning görs av personal från avd 34, ring för stickhjälp
om endast CRP ska tas kan vi ta provet själva
Prover på barn > 3 månader



kapillära prover: utförs av Klinisk kemi eller av personal på akuten
med stickvana på barn
värm barnets hand med värmekudde ca 15 min. före provtagning!
om glukos ska tas, är vi med och tar vår egna kuvett. Likadant med
CRP om inget grönt rör ska tas.
Syrabas/PK



kapillär syrabas: tas av Klinisk kemi eller av personal på akuten med
stickvana på barn
kapillär syrabas taget/analyserat av avd 34 (Na, K, glukos, bilirubin
+ lite till). SSK från avd 34 tar med sig provet och analyserar det.
PK kan tas kapillärt av Klinisk kemi men inte APTT
Provtagning på större barn
Om det ska tas venösa prover på lite större barn, EMLA först, sätt alltid en
PVK samtidigt som proverna tas. Detta för att undvika flera stick vid ev.
inläggning. En del barn kan gå med på stick utan EMLA, beror på barnet
och situationen.
Vid inläggning
PVK sätts på avdelningen och prover tas i samband med detta.
1 (1)
Papperskopior gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!