Mag-, tarmblödning

advertisement
NU-sjukvården
Barium.ID: 11986
Publicerat för enhet: Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus
Version: 4
Innehållsansvarig: Kajsa Carlson, Akutsjuksköterska, Akutmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus (cajgu)
Giltig från: 2017-05-10
Godkänt av: Andreas Jacobsson, Överläkare, Akutmottagning läkare (andja3)
Giltig till: 2019-05-10
Rutin
Mag-/tarmblödning
Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsåtgärder
Tidigare sjukdomar?
Tidigare tarmutredningar?
Besvär? Debut? Svimning?
Illamående? Kräkningar?
Diarré? Viktnedgång?
Ändrade avföringsvanor?
Gravid?
Trauma?
Antikoagulantia?
Alkohol? Droger?
Läkemedel?
Förberedelser
Blodtryck och puls
EKG (obligatoriskt på patienter >70år)
POX
AF
Temp
PVK
Prover: Bukrutin, Blodgruppering, eventuell
Bastest, PK och APTT enligt PM.
Urinsticka
Gravtest på kvinnor i fertil ålder.
Kapillärt Hb vid misstanke om blödning.
Blod- och urinodling tas på alla patienter med
temp >38,5.
KAD - enligt ordination
Bladderscan
Eventuell magsond
Omvårdnadsstatus
Kommunikation
Medvetandegrad? (RLS/GCS) Orienterad?
Andning
Andningspåverkad? Andningsrörelser?
Aspirationsrisk?
AF?
Cirkulation
Pulskvalitet/frekvens?
Blodtryck?
Pågående blödning?
Hud
Färg? Varm/kall?
Nutrition
Kräkning? Hematemes (färskt blod, mörkt)?
Illamående?
Elimination
Diarré? Förstoppning?
Ändrade avföringsvanor?
Senaste avföring?
Blodig avföring (färskt, mörkt)?
Smärta
Bukstatus/palpation
Karaktär? Lokalisation? Tarmljud?
Läkemedelshantering
Syrgas
Smärtlindring/läkemedel enligt ordination.
Cirkulatorisk påverkan:
1000 ml Ringeracetat i.v.
Speciell omvårdnad
Följ vitala parametrar: blodtryck, puls, AF och
POX
Håll patienten fastande!
Lämna inte patienten utan tillsyn när det är en
GI-blödning!
Omprio enligt RETTS
1 (1)
Utskrifter gäller endast efter verifiering mot publicerad utgåva!
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards