Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda

advertisement
Jag vill inte bo i ett hus med höga,
kompakta murar och stängda
fönster. Kulturens vindar från alla
länder skall blåsa fritt genom mitt
hus, men ingen av dem skall föra
mig med sig. Jag vill stanna på
jorden.
Källa: Mahatma Gandhi (1869-1948) indisk politiker och andlig ledare, verkade
för icke-våld.
Kategori: Teater, Kultur och Musik
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards