Jag vill inte bo i ett hus med höga, kompakta murar och stängda

advertisement
Jag vill inte bo i ett hus med höga,
kompakta murar och stängda
fönster. Kulturens vindar från alla
länder skall blåsa fritt genom mitt
hus, men ingen av dem skall föra
mig med sig. Jag vill stanna på
jorden.
Källa: Mahatma Gandhi (1869-1948) indisk politiker och andlig ledare, verkade
för icke-våld.
Kategori: Teater, Kultur och Musik
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards