MYRA Av : Linus Egborg Boet En myrstack ser ut som en oordnad

advertisement
MYRA
Av :
Linus Egborg
Boet
En myrstack ser ut som en oordnad hög av barr och små
kvistar men egentligen är den mycket skickligt byggd. Inne i
stacken finns nät av vägar, tunnlar och rum. Där finns deras
ägg och larver.
Föda
De äter döda larver, insekter och andra smådjur. Söta
växtsafter av olika slag. Några arter lever av bladlössens
avföring.
Parning
Hanar och honor har vingar och flyger ut på parningsfykt.
Efter parningen bryter honan av sig vingarna. Hon parar sig
endast en gång i sitt liv.
Kännetecken
Myrorna är insekter och har som alla insekter tre par ben.
Kroppen är indelad i huvud, mellankropp och bakkropp. På
huvudet sitter två känsel spröt (antenner)
SLUT
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards