S:T PETERS FÖRSAMLING 1 SEPTEMBER - 6

KYRKBLADET
S:T PETERS FÖRSAMLING 1 SEPTEMBER - 6 NOVEMBER 2016
Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus.” (Ur Psalm 122)
Alla är vi Guds barn
S
enaste tidens våld i världen, där så många
oskyldiga sätter livet till, är deprimerande.
Förr i tiden var nyhetsbevakningen geografiskt begränsad. I bästa fall kände vi till vad
som har tilldragit sig i vårt eget land. Teknikens
utveckling medger idag att i realtid få reda på
vad som sker i de mest avlägsna delar av vår
värld. Det ökar vår kunskap och medvetenhet
men bidrar även till upplevelsen av massiv ondska.
Det finns dock ljuspunkter i mörkret. Enskilda människors modiga agerande i utsatta
situationer, människors okuvliga tro på att ljuset
avgår segrande, opinionsbildares solidariska manifest, för att nämna några. På DN debatt skrev
nyligen Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, Antje Jackelén, ärkebiskop
i Svenska kyrkan, Mahmoud Khalfi, ordförande
för Sveriges imamråd, Nadia Marhri Lodin, vice
ordförande för Sveriges muslimska råd och Ute
Steyer, rabbin i Stockholms judiska församling,
en gemensam artikel. De lyfte fram tro, kunskap
och kultur som motkrafter mot vanärande brott
i Guds namn. Gudstron i alla tre religionerna
är förknippade med berättelsen om Abraham
och hans familj, och alla tre ser Gud som uniS:t Peters församling är en del av Equmeniakyrkan och har funnits i centrala
Stockholm sedan slutet på 1800-talet.
Vi har en övertygelse om att vi kan vara
med och sprida Guds rikes glädje precis
där vi är, när vi har Jesus i vårt centrum.
versums skapare, skriver de. Då borde rimligtvis
inte ”kusiner” strida mot varandra.
Drar man resonemanget till sin yttersta
spets, är alla människor Guds barn, alla lika älskade! Först när människor vågar ta in att Gud
finns, att de själva är älskade av Gud och inser på
djupet att ens nästa, hur irriterande hen än verkar, är också lika mycket älskad av Gud, först då
kommer konsekvenserna växa till samexistens i
stället för hänsynslöst motarbetande och mördande. Med risk för att hänfalla åt klyschor ser
jag inhämtande av kunskap om varandra, känsla
av solidaritet med varandra och ömsesidig respekt för varandra som några av de grundstenar
som behövs för att skapa ett
värdigt samhälle att leva i.
Vi har alla ett ansvar för
att medvetandegöra i oss
själva den universella sanningen att vi alla är Guds
älskade barn. Och tills vi
når dit är det bara att ödmjukt be Gud om hjälp att Susanna Lindvall,
nå ända fram.
ordförande i
Ansvarig utgivare Kyrkbladet:
Susanna Lindvall
Kastrupgatan 10 164 61 Kista
Telefon: 070-8112798
E-post: [email protected]
Hemsida: www.stpeterskyrka.se
församlingsstyrelsen
Plusgiro: 57600-9
Swish: 123 390 86 88
Org. nr: 8020034065
Från vårens Bibel & Brunch med Peter Halldorf.
Bibel & brunch
Missa inte höstens sa
mlingar!
Tema: Du är vad du älskar
I samarbete med
Tid: 11.00
En lördag i månaden är det Bibel & Brunch i S:t Peter. Först erbjuds en
billig vegetarisk brunch och sedan ett intressant bibelstudium och
samtal kring ett intressant och angeläget ämne.
Alla är välkomna, oavsett ålder!
8 OKTOBER
10 SEPTEMBER
Föreläsning om
lusta av Linus
Brengesjö, pastor i
S:t Peters församling.
Eric Schüldt.
Ett samtal mellan
författaren Linnea
Gullholmer och radiojournalisten Eric Schüldt
om synden i vår tid.
HÖST I S:T PETER
SEPTEMBER
18 Gudstjänst: Rik inför Gud
1 Utblick: Våra sommarminnen
Sopplunch och samtal om det som gjort intryck
under sommaren.
Tid: 13.00
4 Samlingsgudstjänst
Predikan: Jenny Dobers, regional kyrkoledare
Medverkan: Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Femtonde söndagen e. Trefaldighet: 1 Kung 17:8–16,
Apg 4:32–35, Matt 11:28–30
7 Bön och lovsång
25 Söndagsskola med alla åldrar
Enkel gudstjänst, bibelsamtal i grupper, barnsamling
Predikan: Pauline Larsson
Medverkande: Linus Brengesjö, Ruth Segerberg
Artonde söndagen e. Trefaldighet: 5 Mos 30:11–16,
Jak 2:8–13, Mark 10:17–27
28 Bön och lovsång
Tid: 19.00
Tid: 19.00
10 Bibel och Brunch:
Du är vad du älskar
Föreläsning om lättja av Patrik Hagman, teolog,
författare och lärare vid Åbo akademi.
Tid 11.00
11 Gudstjänst:
Döden och Livet
Predikan: Maria Hammar
Medverkande: Ruth Segerberg
Sjuttonde söndagen e. Trefaldighet: Pred 5:9–15, 1
Tim 6:7–11, Luk 12:13–21
Församling
smöte
efter gudst
jänsten
Predikan: Linus Brengesjö
Medverkan: Sune Fahlgren
Sextonde söndagen e. Trefaldighet: 1 Kung
17:17–24, Upp 2:8–11, Luk 7:11–17
14 Föreläsning: Roten till det onda
Historisk bakgrund till dagens kriser i Mellanöstern.
Daniel Braw, historiker och ledarskribent på Barometern.
Tid: 19.00
OKTOBER
2 Gudstjänst:
Den helige Mikaels dag
Predikan: Linus Brengesjö
Medverkande: Anna Kettner
Änglarna: Dan 10:15–19, Upp 12:7–12, Matt 18:7–10
5 Föreläsning: Finns det några
levande stenar kvar om tio år?
Om de kristnas situation i det heliga landet.
Sune Fahlgren, kyrkovetare och ledarskribent på
Sändaren.
Tid 19.00
6 Utblick: min livsberättelse
Sopplunch och program med pastor Solveig Högberg.
Tid 13.00
Gudstjänst på sö
ndag
firas kl 11.00.
Alltid med natt
vard.
8 Bibel och Brunch:
Du är vad du älskar
NOVEMBER
Ett samtal mellan författaren Linnea Gullholmer och
radiojournalisten Eric Schüldt om synden i vår tid.
Tid 11.00
2 Föreläsning: Jerusalem – med
mina ögon.
9 Gudstjänst: Tacksägelsedagen
med festmiddag
Intryck av det politiska, religiösa och social läget.
Thord–Ove Thordson, ordförande för SIRA–skolornas
styrelse i Jeriko och Betlehem.
Tid: 19.00
Predikan: Linus Brengesjö
Medverkande: Maria Hammar, Ruth Segerberg,
Lovsång: Jer 31:3–6, Upp 4:8–11, Matt 15:29–31
16 Gudstjänst: Samhällsansvar
Predikan: David Lund
Medverkande: Sune Fahlgren, Ruth Segerberg
Tjugoförsta söndagen e. Trefaldighet: 5 Mos
24:17–22, Jak 2:1–8, Luk 19:1–10
23 Gudstjänst: Frälsningen
Predikan: Maria Hammar
Medverkande: Linus Brengesjö, Ruth Segerberg,
Tjugoandra söndagen e. Trefaldighet: Neh 2:11–20,
Rom 5:15–21, Mark 4:26–29
26 Bön och lovsång
Tid: 19.00
30 Söndagsskola med alla åldrar
Enkel gudstjänst, bibelsamtal
Församling
i grupper, barnsamling
smöte
ef
ter gudstjä
Predikan: Albin Larsson
nsten
Medverkande: Linus Brengesjö
Tjugotredje söndagen e. Trefaldighet:
Jes 64:6–9, Ef 4:29–32, Matt 18:21–35
3 Utblick: Vad är hälsa?
En personlig berättelse
Sopplunch och föreläsning av Ann-Marie Brengesjö,
hälsocoach.
Tid: 13.00
6 Gudstjänst: Vårt evighetshopp
Predikan: Linus Brengesjö
Medverkande: David Lund, Ruth Segerberg
Söndagen e. Alla helgons dag: Job 17:15–16, 1 Kor
15:35–49, Joh 6:37–40
Foto: Magnus Stenberg
DET HELIGA LANDET
– igår, idag och i morgon
Tre offentliga föreläsningar med samtal i S:t Peters kyrka i höst
Onsdag den 14 september kl 19:00
Roten till det onda. Historisk bakgrund
till dagens kriser i Mellanöstern.
Föreläsning av Daniel Braw, historiker och
ledarskribent på Barometern.
Onsdag den 5 oktober kl 19:00
Finns det några levande stenar kvar om
tio år? Om de kristnas situation i det
heliga landet.
Föreläsning av Sune
Fahlgren, kyrkovetare och
ledarskribent på Sändaren.
I samarbete med
Onsdag den 2 november kl 19:00
Jerusalem - med mina ögon. Intryck av
det politiska, religiösa och sociala läget
Föreläsning av Thord-Ove Thordson,
numera ordförande för SIRA-skolornas
styrelse i Jeriko och Betlehem.
Hemgrupp för unga vuxna
Under året som gått har vi som känner oss som unga vuxna träffats för att lära
känna varandra lite bättre. Vi har träffats hemma hos varandra och den som har
stått för värdskapet har även delat med sig av sin livsresa. Kvällen brukar avslutas
med bön för det som ligger på våra hjärtan och för församlingen såklart. Det har
varit spännande att få lyssna till de olika berättelserna, men framförallt härligt att
få lära känna varandra en aning bättre. Träffarna kommer fortsätta nu i höst och är
du intresserad av att hänga på så tveka inte att prata med Linus, Maria eller David så
kommer vi först säga ”hurra” och sen ge dig mer information.
Ljuset lyser
i mörkret
Konsert i allhelgonatid i S:t Peters kyrka
Lördag 5 november kl 18:00
Medverkande: Ruth Segerberg (sång), Farida
Saifeeva (viola) och Mattias Lindberg (piano)
Konserten är ett samarbete med kammarmusikföreningen
Musica Viva, med stöd av Stockholms kulturråd.
Före konserten är kyrkan öppen för ljuständning
kl 16:00–17:30.
Konsertens medverkande.
Onsdagsträffen
På onsdagar från kl 9.30 till 11.30 inbjuder vi anställda i församlingen till två timmar
av bön, frukost och praktiskt arbete i S:t Peters kyrka. Har du en ledig stund över
och vill be för församling, dela gemenskap och hjälpa till på ett hörn är du varmt
välkommen. Ingen föranmälan krävs. ”Onsdagsträffarna” börjar den 31 augusti.
Från gudstjänst på pingstdagen då kören medverkade.
Vill DU
SJUNGA
I KÖR?
Välkommen med i den nystartade kyrkokören i S:t Peters kyrka. Vi övar tisdagar kl
18:30–20:15 i församlingssalen. Under hösten kommer vi att medverka vid några
gudstjänster samt ha en adventskonsert i december.
För mer info eller frågor kontakta körledare Ruth Segerberg.
Mobil: 070-774 14 61 E-post: [email protected]
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12, 111 23 Stockholm
FÖRSAMLINGSNYTT
FÖDELSEDAGAR
Harry Cephas Charsmar, 50 år, 5 september
Hans Wahnström, 80 år, 17 september
DOP
Den 11 juni döptes Ebba, dotter till Camilla Wallgren och
Patrick Ahlefelt i S:t Peters kyrka av pastor Linus Brengesjö.
AVLIDEN
Margit Jerling, 9 mars
KOLLEKT I ETT KONTANTLÖST SAMHÄLLE
Om du inte har kontanter finns det andra sätt att ge en gåva. I
kyrksalen står en ”kollektomat”, där du enkelt kan använda ditt
bankkort, på motsvarande sätt som i en affär.
Du kan också använda en betaltjänst som heter Swish och som
innebär att man för över pengar från sitt konto till församlingens
konto med några knapptryckningar på smartphone.
Swish-numret för S:t Peter är 123 390 86 88, och det står alltid
längst bak på gudstjänstens agenda.
TALA MED NÅGON? PLATS FÖR BÖN?
Nu finns ett andakt- och samtalsrum iordningställt i S:t Peters
kyrka. Det ligger i det främre trapphuset utemot gatan. Där
möts vi till bön före gudstjänsten på söndag. Dit kan man gå för
stillhet, enskild bön eller självårdssamtal.
Församlingens pastorer finns tillgängliga för enskilda samtal och
bikt. Om du inte kan kommer till kyrkan kan pastorerna besöka
dig. De har absolut tystnadsplikt.
Pastor
Församlingsmusiker
Linus Brengesjö
0707-38 78 20
[email protected]
Ruth Segerberg
070-7741461
[email protected]
Ungdomsledare
Församlingsstyrelsens ordf
David Lund
076-319 10 17
lund_david@
hotmail.com
Maria Dahlquist
076-339 98 20
maria.dahlquist@
gmail.com
Susanna Lindvall
070-811 27 98
[email protected]
Otmar
Grossman,
medlem i
St Peter.
Varför ställer du fram
växter och frukter i
kyrkan på Tacksägelsedagen?
– Vi vill visa på allt
det Gud gjort med det vi
sått och planterat. Gud
ger växten, därför tackar
och prisar vi Skaparen
för årets skörd. En vackert smyckad kyrka lockar
också folk att komma.
Vad känner du tacksamhet över i församlingen?
– För mig betyder
gemenskapen vi har i församlingen med Gud och
varandra mycket. Det är
glädjande att se att det
nu går framåt i S:t Peter.
Alla barn och unga ger
hopp om framtiden.
Har du något du är
särskilt tacksam för i
ditt eget liv?
– Jag och min fru
kommer från ett annat
land. Vi är tacksamma
över att Gud mött vårt
behov av gemenskap,
arbete och omsorg här i
ett främmande land.